КАФЕДРА ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail:
Vladimir.Kuianov@bigmir.net

Телефон: 
(044) 400-52-67

ORCID

КУЯНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат біологічних наук, доцент

E-mail:
smm9631@gmail.com

Телефон: (044) 400-52-67

СОБОЛЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: miral50@ukr.net

Телефон: (044) 400-52-67

МИРОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат сільськогосподарьських наук, доцент

Телефон: (044) 400-52-67

МАЛАСАЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Старший викладач кафедри переробки сільськогосподарської продукції

E-mail: k136@ukr.net

Телефон: (044) 400-52-67, (044) 222-96-97  

КІЧУЛА ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

E-mail: glevas@ukr.net

Телефон: (044) 400-52-67

Google Академія
ORCID
ГЛЕВАСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Старший викладач кафедри переробки сільськогосподарської продукції

E-mail: p.gavlinskiyy@gmail.com

Телефон: (044) 400-52-67

ГАВЛІНСЬКИЙ ПЕТРО ПАНТЕЛІЙОВИЧ

Старший викладач кафедри переробки сільськогосподарської продукції

E-mail: n.lapai@i.ua

Телефон: (067) 587-11-38;
(050) 838-06-29

ЛАПАЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат економічних наук, доцент

E-mail: iarynabulba@gmail.com

Телефон: (044) 400-52-67

ORCID
ПЕЧКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Старший викладач кафедри переробки сільськогосподарської продукції

E-mail: mbv2412@gmail.com

Телефон: (044) 400-52-67, (097) 337-95-78

Google Академія
МИХАЙЛОВ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Телефон: (044) 400-52-67

Google Академія
КАМІНСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Старший викладач кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат ветеринарних наук

E-mail: elenaoli@ukr.net

Телефон: (044) 400-52-67

ОЛІЙНИК ОЛЕНА БОРИСІВНА

Старший викладач кафедри переробки сільськогосподарської продукції

E-mail: olegv@meta.ua

Телефон: (044) 400-52-67

ORCID
ВЕЧЕРА ОЛЕГ МИКОЛАЙЛОВИЧ

Доцент кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
кандидат економічних наук, доцент

E-mail: zastavnuy.y.b@gmail.com

Телефон: (044) 400-52-67

ЗАСТАВНИЙ Юрій Богданович

Професор кафедри переробки сільськогосподарської продукції,
доктор сільськогосподарських наук, с.н.с.

E-mail: radasgp@ukr.net

Телефон: (044) 400-52-67

КОЧМАРСЬКИЙ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Кафедра переробки сільськогосподарської продукції підвищує кваліфікацію керівників, професіоналів і фахівців підприємств різних підгалузей АПК, головним чином, цукробурякової, заготівельної і зернопереробної, рибної, плодово-овочевої та інших.
Метою навчання є підвищення конкурентоздатності підприємств за рахунок розширення і поглиблення компетентності слухачів у питаннях застосування сучасних передових технологій при переробленні сільськогосподарської сировини і виготовленні безпечних харчових продуктів, а також з екологічної безпеки виробництва. Досягнення цієї мети реалізується через поглиблення теоретичних знань, систематизацію попередньо набутого слухачами практичного досвіду у вирішенні широкого спектру виробничих задач відповідно до виконуваних функцій на робочому місці.
Тематика курсів підвищення кваліфікації охоплює широке коло питань, зокрема, дотримання на підприємствах вимог національного законодавства, міжнародних стандартів ISO 9000, ISO 14001, ISO 22000, раціонального ведення технологічних процесів та забезпечення безпечності продукції відповідно до принципів НАССР тощо. Наголос робиться на способах виявлення та забезпечення належного контролю біологічних, хімічних, фізичних, радіологічних та інших чинників, матеріалів або продуктів, що можуть негативно впливати на здоров'я людини.
Предметом вивчення також є прогресивні світові практики інтеграції менеджменту довкілля у загальноуправлінську систему керування підприємством, шляхи досягнення комплексних екологічних та фінансових переваг шляхом зміни ставлення посадових осіб до питання про вплив на навколишнє середовище їхньої діяльності, підвищення відповідальності за наслідки роботи. Слухачі ознайомлюються з положеннями Орхуської конвенції, ратифікованої Україною в 1999 році, яка є гарантією прав громадян на інформацію та права на їх участь у прийнятті рішень, пов'язаних з довкіллям, що мають безпосередній вплив на життя людей. Велика увага приділяється набуттю знань із сучасного системного менеджменту якості та безпечності сільськогосподарської продукції, зокрема, вимог національних та міжнародних стандартів.
Освітній процес здійснюється у формі аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних занять, тематичних дискусій, тренінгів, майстер-класів), групових та індивідуальних консультацій, занять у виробничих умовах на передових виробничих підприємствах України. Навчання може проводитися з повним, частковим і без відриву від роботи. Варіація і поєднання форм навчання сприяє отриманню кращого результату, оскільки надає можливість слухачам порівняти свій досвід з досвідом колег, проаналізувати помилки у сфері своєї професійної діяльності задля їх уникнення у майбутній роботі.

Навчання слухачів здійснюється за різними програмами, що оптимально поєднують питання теорії та практики:

 • Освітні, освітньо-професійні програмами довгострокового навчання тривалістю 108 і більше годин;
 • Програми довгострокового цільового навчання обсягом понад 108 годин;
 • Програми короткострокових тематичних семінарів обсягом до 108 год.
Освітні (ОП) та освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації (ОПП ПК) розроблені в інституті відповідно до потреб певної категорії працівників (професії або групи споріднених професій), визначених на основі кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів та фахівців підприємств з урахуванням думки роботодавців та досвіду спілкування викладачів зі слухачами. Тривалість навчання за програмою становить зазвичай два тижні занять (108 год. робочого часу слухача) і завершується контрольним заходом (іспит або захист випускної роботи). Слухач, який успішно опанував освітньо-професійну програму, отримує свідоцтво інституту про підвищення кваліфікації.

Кафедрою пропонуються такі освітньо-професійні та навчальні програми за спеціальністю «Харчові технології»:

 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» (інженер-еколог, технолог по екології, інспектор по екології).
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» (для головних рибоводів, начальників виробничих відділів, завідувачів рибодільниць).
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Харчові технології» (керівників підприємств АПК, начальників механізованих зерносховищ).
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Харчові технології» (для технологів, головних агрономів, агрономів, завідувачів агрохімічного кабінету).
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Харчові технології» (для головних інженерів сільськогосподарського підприємства, інженерів механіків).
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» (агроном по захисту рослин, інспектор по захисту рослин, інженер по якості продукції).
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Харчові технології» за навчальною програмою «Виробництво, зберігання та переробка ріпаку ярого і озимого».
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Харчові технології» за навчальною програмою «Техніка в технологічних процесах виробництва та первинної переробки продукції рослинництва».
 • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю «Харчові технології» за навчальною програмою «Виробництво, зберігання та переробка сої». За спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» кафедра пропонує підвищення кваліфікації за двома освітніми програмами:
 • ОП ПК «Безпечне застосування пестицидів та агрохімікатів у агропромисловому комплексі».
Предметом довгострокового цільового навчання і короткострокових семінарів є вивчення конкретних проблем, що є актуальними для широких верств виробничників різних підгалузей харчової і переробної промисловості. Зокрема, кафедра пропонує такі теми:

 • Сучасні технології переробки та зберігання насіннєвої і продовольчої картоплі.
 • Сучасне ставкове рибництво, удосконалення технології кормовиробництва та генетичних якостей риби.
 • Знезараження зерна у процесі його просування по логістичному ланцюгу.
 • Виробництво, післязбиральна доробка та зберігання сої.
 • Сучасні технології виробництва та переробки зернових і круп`яних культур.
 • Технології і техніка для виробництва та переробки ріпаку ярого і озимого.
 • Технологія, техніка і хімконтроль приймання, зберігання і сушіння насіннєвого матеріалу та зерна.
 • Технологія вирощування, зберігання та переробка продукції рослинництва.
 • Сучасні біотехнології для ефективного виробництва і переробки с.-г. продукції.
 • Енергозберігаючі технології виробництва, первинної переробки та зберігання цукрових буряків.
 • Сучасні біотехнології як засіб підвищення ефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.
 • Сучасні екологічно чисті технології кормовиробництва, вирощування та переробки риби.
 • Технологія, техніка і контроль приймання, зберігання і сушіння насіннєвого матеріалу та зерна.
 • Впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000, ISO 2200 (HACCP), на підприємствах харчової та переробної промисловості.
 • Внутрішній аудит системи безпеки харчової продукції (НАССР) в закладах громадського харчування.
 • Умови зберігання та зневаження олійних культур і продуктів їх переробки згідно міжнародних вимог. Особливості виконання експортних контрактів.
 • Сучасні технології виробництва, зберігання та переробки плодово-ягідної продукції.
 • Безпечне застосування пестицидів в агропромисловому виробництві.

Кафедра ПСП забезпечує викладання навчальних дисциплін, що є освітніми компонентами ОП (ОПП), або складовими програм цільового навчання та семінарів:

 • Післязбиральна переробка та зберігання зерна (насіння).
 • Насінництво та селекція.
 • Кормовиробництво.
 • Основи переробки зернових, круп'яних та олійних культур, післязбиральна обробка та зберігання плодоовочевої продукції.
 • Основи післязбиральної обробки та зберігання сировини технічних культур.
 • Механізація технологічних процесів при вирощуванні, зберіганні та первинній переробці продукції с/г.
 • Технологія біовиробництва.
 • Екологічні проблеми виробництва.
 • Сучасні технології переробки та зберігання насіннєвої і продовольчої картоплі.
 • Безпечне застосування пестицидів та агрохімікатів в АПК.
 • Пест-контроль, фумігація.
 • Організація та ведення екологічного контролю на с/г та переробних підприємствах.
 • Організаційно-виробничий контроль агропромислового виробництва на територіях з різним рівнем техногенного навантаження.
 • Технологія вирощування риби.
 • Кормовиробництво у рибництві.
 • Безпека праці у рибництві.
 • НАССР.
Кафедра також має досвід проведення очно-заочного підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою за 500-годинними програмами перепідготовки за спеціалізаціями «Насінництво» та «Заготівля і зберігання цукрових буряків».

Кафедра працює над темою «Дослідження факторів впливу виробництва на якісні показники переробки рослинної сировини та екологічної безпеки харчового ланцюга людини в умовах підвищеного техногенного навантаження» яка включає наступні теми:

 • Удосконалення технологічних процесів виробництва цукрових буряків для поліпшення якісних показників зберігання та переробки.
 • Удосконалення технологічних процесів післязбиральної обробки і зберігання зерна.
 • Удосконалення технологічних процесів виробництва зерна пшениці для поліпшення якості крупи в переробної промисловості.
 • Удосконалення системи управління виробництвом продукції тваринництва в зонах техногенного навантаження України згідно міжнародних стандартів НАССР. Моніторинг критичних контрольних точок при виробництві продукції тваринництва.
 • Удосконалення системи управління виробництвом продукції тваринництва в зонах техногенного навантаження України згідно міжнародних стандартів НАССР. Моніторинг критичних контрольних точок при виробництві продукції рослинництва.
Метою досліджень за даними напрямами є поліпшення сировинної бази для харчової промисловості шляхом удосконалення технологічних процесів виробництва, первинної переробки та заходів екологічного контролю с.-г. продукції.
Для підприємств переробки сільськогосподарської продукції кафедра пропонує співпрацю у таких питаннях:
 
 • Розроблення нормативно-технічної документації щодо:
 • впровадження систем якості та безпечності харчових продуктів на основі принципів НАССР та міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000;
 • технологічних регламентів на переробку сільськогосподарської продукції.
 • Проведення технологічного аудиту переробки сільськогосподарської продукції.
Кафедра працює над створенням системи психологічної підтримки людей, які проживають на проблемних територіях, розробленням рекомендацій щодо адаптації людей до екстремальних умов проживання в зонах екологічного лиха та налагодження інформаційно-освітньої мережі. Для реалізації цих заходів кафедра, у складі якої працює лабораторія екологічного контролю, пропонує на договірних засадах створити в школах та культурно-просвітницьких центрах, лікувальних та соціальних закладах, громадських організаціях і підприємствах Громадські центри екологічного інформування та освіти населення щодо стану середовища та якості харчових продуктів у регіоні. Створені центри надаватимуть населенню широке коло послуг:
 
 • медико-радіологічне обстеження людей;
 • практичні заняття з роботи побутових дозиметричних приладів, вимірювання доз та рівнів радіації;
 • визначення вмісту радіонуклідів, важких металів, нітратів, гербіцидів, мікроелементів у продуктах харчування;
 • радіологічну експертизу сировини та готової продукції;
 • радіологічне обстеження приміщень, земель, пляжів, річок, озер тощо;
 • практичні заняття з виробництва екологічно чистих продуктів харчування в особистих підсобних та фермерських господарствах.
Реалізація цих заходів пробудить у людях високу мотивацію до якості свого власного життя і життя дітей, до оцінки здоров'я не тільки як категорії фізичної, але, рівною мірою, і як категорії соціальної та економічної.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК КАФЕДРИ
malasay_kharkov_2007.jpg
rsu.jpg
tpb.jpg
kmr.jpg
kimr.jpg
ВІДЕОАНОНСИ
КУРСИ