КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ

СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри охорони праці,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail:
v_shishkov@ukr.net

Телефон: 
(044) 400-71-72

Старший викладач кафедри охорони праці

E-mail:
ipdo_op@ukr.net

Телефон: (044) 400-71-72

Старший викладач кафедри охорони праці

E-mail: ipdo_op@ukr.net

Телефон: (044) 400-71-72

Старший викладач кафедри охорони праці

E-mail: tatmay65@gmail.com

Телефон: (044) 400-71-72

Старший лаборант кафедри охорони праці,
кандидат технічних наук

E-mail: mea.geotech@gmail.com

Телефон: (044) 400-71-72

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Проведення навчання з питань охорони праці проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України. Ліцензія МОН України: АЕ № 636488 від 19.06.2015 р., та Декларацій відповідності (зареєстрована № 13.02.30-80.42.0), які мають необмежений термін дії.


Кафедра має в своєму складі спеціалізовану аудиторію та навчальну лабораторію з охорони праці, оснащену комп'ютерами з галузевим професійно-орієнтованим навчальним програмним забезпеченням з охорони праці. Кафедра проводить навчання посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій всіх галузей харчової та переробної промисловості всіх форм власності та підпорядкування, відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».  Кафедра проводить навчання з питань охорони праці працівників підприємств, установ і організацій, як в стінах інституту, так і безпосередньо на підприємстві. Щорічно кафедра в середньому проводить навчання 800-900 посадових осіб і спеціалістів різних галузей харчової та переробної промисловості.

Заняття проводяться з використанням сучасних аудіовізуальних засобів. Для всіх навчальних тем, по яких проходить навчання, розроблено презентації, навчальний процес на 100% забезпечено презентаціями, які постійно вдосконалюються та актуалізуються. Усього підготовлено та використовується понад 50 тематичних презентацій. При прийнятті чи внесенні змін по кожному нормативно-правового акту з питань охорони праці та промислової безпеки готується нова тематична презентація.

Група начальників відділів та головних державних спеціалістів Держпраці України –
учасники навчання-семінару по нових Правилах охорони праці. Київ, 2018.

Крім проведення занять в стінах Інституту, кафедра приділяє значну увагу проведенню навчально-консультаційної роботи на підприємствах харчової й переробної галузей. Особливостями проведення такої роботи є те, що для підвищення ефективності та з метою врахування особливостей підприємства проводиться попередній аналіз стану охорони праці на підприємстві.

Навчання на підприємстві в м. Полтава

Навчання з охорони праці на кондитерській фабриці в м. Житомир.

Проводиться перевірка знань слухачів у відповідних комісіях та видача посвідчень встановленого зразка.

На фото: перевірка комісією знань слухачів з охорони праці
на кондитерському підприємстві «Домінік» у Полтаві.

Для конкретизації умов безпеки праці ми перед початком проведення навчання попередньо вивчаємо умови праці на підприємстві. В даному разі це ДП «Артемсіль».


Для зниження витрат підприємств на відрядження слухачів, кафедра проводить кущові навчання, яке можливо організовувати у філіалах НУХТ в інших містах, які територіально наближені до підприємств, та на окремих підприємствах за домовленістю.


Група слухачів ДП «Укрспирт» при проведенні кущового навчання з питань охорони праці
у м. Тернопіль, яке проводилось у 2017 році.


В грудні 2017 року кафедра провела у Києві семінар-навчання начальників відділів та головних державних інспекторів відділів нагляду в АПК всіх територіальних управлінь Державної служби України з питань праці.

Доц. Шишков В.З. проводить в ІПДО заняття по нових Правилах охорони праці. Київ, 2017.

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області
Герасименко В.Є. отримала Сертифікат про підвищення кваліфікації в Інституті.

Кущове навчання посадових осіб комбікормової промисловості з різних областей
України в 2018 році, Комбікормовий завод м.Диканька

Кафедра опрацьовує і повністю адаптує навчальний матеріал до умов конкретних підприємств при проведенні навчання їх посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК КАФЕДРИ
kataeva_mvhv.jpg
psichbez.jpg
shyshkov_pop.jpg
ВІДЗНАКИ КАФЕДРИ
labcomplex_diplom-konferenc_2014.jpg