КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри харчових виробництв ,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: shko50@yandex.ua

Телефон: (044) 422-04-01

Google Академія

Штангеєв Костянтин Остапович

Професор кафедри харчових виробництв,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: kskoryk@voliacable.com

Телефон: (044) 422-04-01

Скорик Костянтин Дмитрович

Доцент кафедри харчових виробництв,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: volo_g@ukr.net

Телефон: (044) 427-31-77

Google Академія

ВОЛОЩУК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Доцент кафедри харчових виробництв ,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: dudko_ipdo@ukr.net

Телефон: (044) 427-05-58

ORCID

Google Академія

ДУДКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Доцент кафедри харчових виробництв,
кандидат технічних наук, доцент

Телефон: (044) 427-31-77

Google Академія

ОЛЕКСІЄНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Доцент кафедри харчових виробництв,
кандидат технічних наук, доцент

Телефон: (044) 427-31-77

Попова Валентина Миколаївна

Старший викладач кафедри харчових виробництв

E-mail: 4435073@ukr.net

Телефон: (044) 427-31-77

Букшина Людмила Семенівна

Старший викладач кафедри харчових виробництв

E-mail: 777kim66@gmail.com

Телефон: (044) 427-31-77

ЧЕХУН МАРИНА ГРИГОРІВНА

Старший викладач кафедри харчових виробництв

E-mail: ipdo_op@ukr.net

Телефон: (044) 400-71-72

ШИШКОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Старший викладач кафедри харчових виробництв,
кандидат технічних наук

E-mail: sergi-tkachenko@ukr.net

Телефон: (044) 422-04-01

Google Академія

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Старший викладач кафедри харчових виробництв

E-mail: sugar_ipdo@ukr.net

Телефон: (044) 422-04-01

Коротинський Олександр Володимирович

Професор кафедри харчових виробництв,
Доктор технічних наук, член-кореспондент НААНУ

E-mail: Lhomichak@ukr.net

Телефон: (044) 517-17-37

ORCID

ХОМІЧАК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Кафедрою харчових виробництв проводиться підвищення кваліфікаційного рівня працівників цукрової, хлібопекарської, кондитерської та макаронної галузей, а також галузей з виготовлення напоїв, у технології яких використовується процес бродіння, за спеціальністю 181 Харчові технології. Предметом навчання є знайомство з пріоритетними напрямами технічної політики підприємств відповідної галузі з урахуванням новітніх вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних розробок, новою нормативною та методичною документацією. Розглядаються питання розширення сировинної бази і асортименту виробів, технологічного і технічного забезпечення виробничого процесу, впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції, технохімічного і мікробіологічного контролю, запровадження і дотримання стандартів безпечності та підвищення якості продукції тощо.
Метою навчання є підвищення конкурентоздатності підприємства за рахунок удосконалення працівниками свого професійного рівня: теоретичних знань, систематизації попередньо набутого практичного досвіду, набуття і розвитку їх компетентності у вирішенні широкого спектру виробничих задач відповідно до виконуваних функцій на робочому місці.
Освітній процес здійснюється у формі аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних занять, тематичних дискусій, тренінгів, майстер-класів), групових та індивідуальних консультацій, занять у виробничих умовах на передових виробничих підприємствах м. Києва і області. Варіація і поєднання форм навчання сприяє отриманню кращого результату, оскільки надає можливість слухачам порівняти свій досвід з досвідом колег, проаналізувати помилки у сфері своєї професійної діяльності задля їх уникнення у майбутній роботі.
Навчальні програми для слухачів інституту оптимально поєднують питання теорії та практики, враховують вимоги продовольчого ринку та економіки підприємства.

Навчання слухачів здійснюється за:
 • Освітніми (освітньо-професійними) програмами;
 • Програмами короткострокових тематичних семінарів (обсяг – до 72 год. навчальних занять);
 • Програмами цільового навчання (обсяг – до 144 год. навчальних занять).
Освітні (ОП) та освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації (ОПП ПК) розроблені в інституті відповідно до потреб певної категорії працівників (професії або групи споріднених професій), визначених на основі кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів та фахівців підприємств з урахуванням думки роботодавців та досвіду спілкування викладачів зі слухачами. Тривалість навчання за програмою становить зазвичай два тижні занять (108 год. робочого часу слухача) і завершується контрольним заходом (іспит, або захист випускної роботи). Слухач, який успішно опанував освітньо-професійну програму отримує свідоцтво інституту про підвищення кваліфікації.

Кафедрою пропонуються такі освітні та освітньо-професійні програми:
 • ОП ПК «Дегустація спирту та лікеро-горілчаної продукції»
 • ОПП ПК керівників цехів, змін, майстрів дільниць хлібопекарських підприємств
 • ОПП ПК керівників, професіоналів та фахівці технологічних служб і лабораторій кондитерських підприємств
 • ОПП ПК керівників цехів, змін, майстрів дільниць кондитерських підприємств
 • ОПП ПК керівників, професіоналів та фахівців технологічних служб і лабораторій пивоварних підприємств
 • ОПП ПК керівників, професіоналів та фахівців технологічних служб і лабораторій спиртових заводів
 • ОПП ПК керівників, професіоналів та фахівців технологічних служб і лабораторій хлібопекарських підприємств
Кафедра бере участь у науковій роботі інституту в рамках затверджених наукових напрямів:
 • Розроблення нових видів харчових продуктів на основі дослідження властивостей нетрадиційної сировини.
 • Удосконалення технологічних процесів і обладнання підприємств харчової та переробної промисловості, розроблення високоефективних енергоощадних технологій переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів.
Щороку працівники кафедри публікують приблизно до трьох десятків наукових статей, тез доповідей, патентів на винаходи і корисні моделі.
Протягом останніх років результати наукових розробок кафедри регулярно експонувалися і відзначалися нагородами галузевих виставок «BAKERY Ukraine», «SWEETS Ukraine», «ПРОДТЕХМАШ», «Хлібопекарська і кондитерська індустрія» та інших.
Нові види кондитерських виробів були представлені на професійних конкурсах «Солодкий тріумф», які проводилися у рамках міжнародних виставках «SWEETS Ukraine» у 2009 – 2018 роках.

Нагороди «Тріумф Якості» удостоєні:
 • печиво «Житнє»;
 • печиво «Сонечко».
Нагороди «Тріумф інновацій» удостоєні:
 • печиво «Шантане» з морквяним пюре;
 • печиво «Золоте коло» з гарбузовим пюре;
 • цукерки «Виноградна перлинка», «Південний самоцвіт», «Виноградна фантазія»;
 • глазур желейно-морквяна «Каротель»;
 • начинка морквяно-яблучна «Каротинка-яблуко»;
 • печиво «Зернова феєрія».

Гран-прі конкурсу «Тріумф інновацій» за 2016 рік отримала розробка «Начинка «Виногранд».

У рамках виставки ХЛІБ/КОНДИТЕР ЕКСПО-2013 удостоєні дипломами три розробки пряників:

 • «Сонячні»;
 • «Каротинка-абрикос»;
 • «Цілюще зернятко».
На Всеукраїнському конкурсі «Здоровий хліб – здорова нація» (2016 р.) у номінації «Хліб для здорового харчування» відзначений дипломом другого ступеня виріб «Хліб житній заварний з топінамбуром».

У рамках наукової діяльності працівники кафедри беруть участь у розробленні нормативних документів (стандартів). Зокрема, за останні роки випущено в світ у новій редакції такі державні стандарти:
 • ДСТУ 3924:20145 «Шоколад. Загальні технічні умови» / Ю.Г. Кожанов, В.І. Оболкіна, І.О. Науменко
 • ДСТУ CODEX STAN 118 Продукти харчові, що не містять глютену / Г.І. Волощук, В.І. Оболкіна, А.М. Дорохович, Ю.Г. Кожанов.
Для підприємств хлібопекарської та кондитерської галузей кафедра пропонує співпрацю з таких питань:
 • Розроблення нормативно-технічної документації щодо:
 • впровадження систем безпечності харчових продуктів на основі принципів НАССР;
 • технічних умов на виготовлення кондитерської продукції. 

Виконання наукових досліджень щодо:

 • Складу та фізико-хімічних властивостей сировини, напівфабрикатів і готових виробів кондитерського та хлібопекарського виробництв.
 • Підвищення енергоефективності технологічних процесів та удосконалення технологічного обладнання кондитерського і хлібопекарського виробництв;
 • Розроблення рецептур нових видів кондитерської продукції, їх упровадження у виробництво з налагодженням технологічних режимів та навчанням персоналу.
 • Проведення технологічного аудиту виробництва борошняних та цукристих кондитерських виробів.
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ
Окрім навчання за освітніми і освітньо-професійними програмами кафедра пропонує широкий спектр програм цільового навчання та тематичних семінарів:
 • Сучасні тенденції розвитку ринку кондитерських виробів. Інноваційні рішення та зарубіжний досвід у розширенні асортименту борошняних кондитерських виробів.
 • Технологічні властивості основної та додаткової сировини, вимоги до якості та безпечності. Актуальні питання коригування властивостей сировини для різних груп кондитерських виробів.
 • Аналіз ринку харчових добавок, технологічні властивості основних груп: стабілізаторів, емульгаторів, драглеутворювачів, загусників, барвників, консервантів, антиоксидантів. Особливості застосування при виробництві кондитерських виробів та оздоблювальних напівфабрикатів.
 • Сучасні технології та обладнання для виробництва основних груп БКВ: затяжного, цукрового, здобного печива, крекерів, вафель, листкових виробів, пряників, кексів, тортів та тістечок.
 • Аналіз процесів, які відбуваються при зберіганні кондитерських виробів. Шляхи подовження термінів придатності до споживання.
 • Аналіз основних тенденцій в оформленні виробів. Презентація напівфабрикатів для оздоблення.
 • Сучасні методи технохімічного контролю сировини, напівфабрикатів та готових виробів.
 • Системи контролю якості і безпечності кондитерських виробів. Аналіз основних факторів, що впливають на безпечність продукції. Особливості внутрішнього та зовнішнього аудиту підприємств.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК КАФЕДРИ
bkv_dudko.jpg
kataeva_mvhv.jpg
psichbez.jpg
shyshkov_pop.jpg
ea.png
pcz.jpg
5-sorokin-1.jpg
tct1.jpg
tct2.jpg
tct3.jpg
skorik-k_d_-potentsometrya-u-vir-v-tsukru.jpg
shtangeev_teplove-gosp.jpg
skorik-1001.jpg
ВІДЗНАКИ КАФЕДРИ
КУРСИ