НОВИНИ ТА АНОНСИ

Видано навчальний посібник "Потенціометрія у виробництві цукру"

Видано навчальний посібник "Потенціометрія у виробництві цукру"

У травні 2021 року за сприяння Науково-практичного центру цукробурякового виробництва видано навчальний посібник: "Потенціометрія у виробництві цукру" (дисципліна: методи технохімічного та мікробіологічного контролю виробництва).

Укладач: К.Д.Скорик, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри виробництва цукру та сахаридів Інституту післядипломної освіти НУХТ.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні потенціометричні методи аналізу, які застосовуються в хіміко-технічному контролі бурякоцукрового виробництва. Значна увага приділена методикам проведення вимірювань рН, окисно-відновлювального потенціалу (редокс-потенціалу), вмісту калію, натрію, нітратів за допомогою іоноселективних електродів у сировині, напівпродуктах та готовій продукції цукрової промисловості. Надані основи теорії та практики роботи з іоноселективними електродами різних типів.

Навчальний посібник призначено для підвищення рівня поінформованості та оновлення професійних знань фахівців технологічної служби цукрових заводів, персоналу лабораторій контролю якості продукції, а також технічних керівників і спеціалістів цукрових заводів і підприємств харчової промисловості; студентів вищих навчальних закладів технологічного профілю.