ІПДО НУХТ

Кафедра біотехнології


Способ производства ректификованного спирта (А.с. 605828 СССР, МКл С 12 F 1/06)
Осипенко О.П.
,к.т.н., профессор ИПДО НУПТ и др..
Водно-спиртова пара з бражної колони використовується для обігріву спиртової колони через кипятильник. Бражний дистиллят і водно-спиртові погони епюруються подвійно: в колоні, що відганяє домішки при нормальному тиску і в колоні, що працює під вакуумом. Очищені погони доводяться до стандартної міцності в спиртовій колоні зі зниженим до 0,2-0,6 атм тиском.. 
 
Способ выделения высших спиртов из сивушного масла (А.с. 257487 СССР, Кл 12 о, 5/02)
Осипенко О.П.
,к.т.н., профессор ИПДО НУПТ и др.
Приведені недоліки періодичної ректифікації сивушного масла, запропонована безперервна азеотропно-екстрактивна ректифікація з використанням для обезводнення ізоамілового спирту. 
 
Способ выделения спиртов из сивушного масла (А.с. 382678 СССР, МКл С 12 f 1/08)
Осипенко О.П.
,к.т.н., профессор ИПДО НУПТ и др.
Запропонована попередня обробка сивушного масла лугом, вивід продуктів розкладу в окрему колону, в неї направляються і водні фракції з фракціонувальної і зневоднювальної колон.  
 
Особливості формування конденсату при конденсації двокомпонентної пари етанол-вода
В.І. Баранов
, доцент, к.т.н., завідувач кафедри біотехнології Національний університет харчових технологій Інститут післядипломної освіти.
Прядко М.О.
Нами досліджувався процес тепло- і масообміну при конденсації практично нерухомої, двокомпонентної насиченої пари етанол-вода на зовнішній поверхні одиночної горизонтальної труби діаметром 32 мм, виготовленої з міді [1]. Дослідження проводилися за планом класичного багатофакторного експерименту. Незалежними перемінними були, концентрація компонентів у парі і різниця температур між парою та охолоджуючою водою.

 


Сторінка 4 з 4