ІПДО НУХТ

Кафедра біотехнології


Аналіз споживання енергетичних ресурсів при виробленні молочної кислоти
В.І. Баранов
, доцент, к.т.н., завідувач кафедри біотехнології Національний університет харчових технологій Інститут післядипломної освіти.
У відповідності з методичними положеннями з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів проведено аналіз спожиання енергетичних ресурсів при виробленні молочної кислоти. Наведено питомі витрати теплової та електричної енергії за напрямами споживання.
 
Організація роботи з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на цукрових заводах
В.І. Баранов
, доцент, к.т.н., завідувач кафедри біотехнології Національний університет харчових технологій Інститут післядипломної освіти.
Для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на цукрових заводах необхідно вирішити такі питання: облік ПЕР, нормування витрат, енергетичний аудит і менеджмент, оперативний контроль за використанням ПЕР, підвищення професійного рівня працівників, матеріальне стимулювання.
 
Спосіб ректифікації спирту (А.с. 425937 СССР, МКл С 12 f 1/06.)
Осипенко О.П.
,к.т.н., професор ІПДО НУХТ і інші.
Лютерна вода зі спиртової колони використовується для обігріву всіх колон установки. Її нагрівають в кипятильнику. Пара з неї для обігріву бражноі колони сепарується.
 
Технологічне обладнання галузі. Виробництво етилового спирту шляхом зброджування
Осипенко О.П.
,к.т.н., професор ІПДО НУХТ
Таран В.І.
Доломакін Ю.Ю.

Задачі спиртової галузі України в світлі заходів з реконструкції галузі і виробництва харчового, технічного і паливного етанолу. Вимоги до конструкцій технологічного обладнання. Принципи конструювання з метою зменшення металомісткості, енергоємності, збільшення потужності. Сучасні машини, апарати у відповідності з новими технологічними прийомами.
 
Способ получения ректификованного спирта (А.с. 379618 СССР, МКл С 12 f 1/06)
Осипенко О.П.
,к.т.н., профессор ИПДО НУПТ и др..
Бражка підігрівається в дефлегматорі спиртової колони, сепарується від СО2, подається в брагоректифікаційну колону, де відбираються головні домішки. Очищені водно-спиртові погони концентруються, спирт додатково очищується в колоні кінцевої очистки. 
 


Сторінка 3 з 4