ІПДО НУХТ

Замовлення на навчання в ІПДО НУХТ

Замовлення на навчання в інституті здійснюється на основі постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 29 лютого 1996 р. «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» у редакції постанови КМУ № 1650 від 13 грудня 2001 р.

Згідно п.2 Порядку післядипломна освіта є одним з пріоритетних напрямів розміщення та виконання замовлень для державних потреб.

Згідно п.3, критерії, за якими формується державне замовлення, визначаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції за участю інших потенційних державних замовників на підставі завдань, визначених законами України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, доводяться до Міністерства освіти і науки України щороку до 15 червня.

Виходячи з цих умов, підприємства харчової й переробної промисловості всіх форм власності подають замовлення на підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів щорічно до 15 червня. Замовлення, які надійшли вчасно, інститут включає до бюджетної пропозиції яку подає на розгляд Міністерству освіти і науки України, що дає можливість підприємствам у наступному році навчати своїх працівників за бюджетні кошти.

Графіки навчання розсилаються перед початком наступного календарного року (до 1 січня) на адреси підприємств-замовників чи об'єднань, а також підприємствам, які належать до виробників тієї чи іншої продукції (хліб, цукор, молоко тощо) і можуть бути зацікавлені у підвищенні кваліфікації своїх спеціалістів або участі у семінарах, але заявок з тієї чи іншої причини не подавали.

Якщо ви маєте потребу у навчанні, можна подати заявку про включення вас чи спеціалістів вашого підприємства незалежно від форми власності до обраної вами групи додатково. Навчання за додатковими заявками оплачується на рівні бюджетних груп, але за кошти підприємства. Замовлення на участь у цільових семінарах та на проведення занять викладачами ІПДО безпосередньо на підприємствах на поточний та наступний роки здійснюється шляхом укладання угод.

УВАГА! Інститут уповноважений проводити навчання згідно з графіками за програмами підвищення кваліфікації у разі, якщо кількість слухачів у групі не менше 7 осіб. Навчання меншої кількості слухачів може проводитись у вигляді індивідуальних консультацій.

Для отримання консультацій підприємство чи спеціаліст може звернутися до ІПДО незалежно від графіка навчання. Бажано заздалегідь повідомити кафедру про тематику своїх проблем і довідатись про графік завантаженості викладачів на цей період.

За довідками з питань замовлення навчання звертатися до планово-договірного відділу інституту за тел./факс (044) 449-68-89.