ІПДО НУХТ

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 №13-р «Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання на виробництві», та відповідного Положення, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерством освіти і науки від 26.03.2001 № 127/151, Інститут післядипломної освіти НУХТ проводить підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців за такими формами:

  • спеціалізація;
  • довгострокове підвищення кваліфікації (72-500 год.);
  • короткотермінове підвищення кваліфікації (до 72 год.);
  • індивідуальні консультації.
  • стажування

Витяг з Положення № 127/151 від 26.03.2001

[...]

п. 3.5. Підвищення кваліфікації керівників та фахівців здійснюється з метою удосконалення знань, умінь та навичок за наявною спеціальністю, оволодіння ними новими функціональними обов'язками і особливостями трудової діяльності в умовах ринкових відносин, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок управління сучасним виробництвом, раціональної та ефективної організації праці тощо.

Спеціалізація проводиться з метою отримання працівником додаткових спеціальних знань, умінь та фахових навичок за професійним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. Спеціалізація здійснюється у відповідних навчальних закладах, її тривалість — не менше 500 годин.

Довгострокове підвищення кваліфікації передбачає оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов'язків, розширення зони компетенції за наявним чи новим місцем роботи, вивчення діючих нормативно-правових актів з питань, що є в компетенції підприємства чи його підрозділу, у першу чергу з питань охорони праці, сучасних технологій виробництва, засобів механізації та автоматизації, передових методів організації праці, досвіду роботи кращих вітчизняних та зарубіжних підприємств тощо.

Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється від 72 до 500 годин, навчання здійснюється у закладах післядипломної освіти.

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців установлюється залежно від виробничої потреби, але не рідше одного разу в п'ять років. Першочерговому направленню на курси підвищення кваліфікації підлягають керівні працівники та фахівці, прийняті на роботу, або в разі їх переміщення по службі.

По закінченні навчання (довгострокового підвищення кваліфікації) після захисту випускної роботи видається документ - Свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого (державного) зразка. Вартість документа (свідоцтва) - 20 грн. 94 коп.

Короткотермінове підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного напряму діяльності, зокрема в разі модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови підприємства, значних змін у нормативно-правовій базі, що регулює його діяльність, з питань економіки, ділового мовлення тощо.

Тривалість короткотермінового навчання установлюється підприємством у залежності від мети та змісту навчальної програми, але не більше 72 год. Навчально-програмна документація для короткотермінового підвищення кваліфікації розробляється та затверджується підприємством. У разі організації навчання на договірних умовах програма затверджується підприємством (навчальним закладом), яке здійснює навчальний процес, та погоджується із замовником.

Періодичність короткотермінового підвищення кваліфікації установлюється підприємством у залежності від виробничої потреби.

Режим, форми та методи навчання визначаються підприємством (навчальним закладом), яке здійснює навчальний процес, відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань освіти.