ІПДО НУХТ

Кафедра економіки, обліку і фінансів


Icon for PDFУпровадження інтегрованої системи логістики
О.Є. Родіонова
— ст. викладач
О.Г. Дерев'янко — к.е.н., доцент
У статті розглянуто логістику як систему управління матеріальними та інформаційними потоками, що дозволяє компаніям, підприємствам та їх об'єднанням мінімізувати витрати. Логістика охоплює діяльність підприємств на всіх рівнях роботи. Інтегрований логістичний підхід орієнтовано на всіх учасників.
 
Icon for PDFУдосконалення системи управління витратами на підприємствах
М.В. Жовнірова
— к.е.н., доцент
У статті розглянуто основні напрямки удосконалення системи управління витратами на підприємствах. Вони розглянуті з урахуванням існуючих проблем формування витрат, їх оперативного обліку та план - фактного контролю, побудови інформаційної системи підприємства з адаптацією документообороту та забезпеченням взаємозв'язку управлінського і фінансового обліку, а також створення механізму мотивації і стимулювання зниження витрат підприємства.
 
Icon for PDFБюджетування як інструмент управляння розвитком роботи підприємств
О.В. Федорова
— здобувач
У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність і завдання процесу бюджетування на рівні підприємств. Розроблено схему бюджету фінансових результатів. Доведено можливість попереднього зіставлення майбутніх витрат і прибутків підприємств, здійснення оцінки прийняття операційних та фінансових управлінських рішень, гнучкого реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх умов функціонування підприємств.
 
Icon for PDFІнноваційний шлях розвитку комбікормової промисловості агропромислового комплексу України
С.В. Нездоля
— к.е.н, доцент
Висвітлено проблеми розвитку комбікормової промисловості АПК, ефективність виробництва продукції цієї галузі для нарощування сировинної бази переробної промисловості, причини і результати занепаду зниження показників ефективності підприємств галузі. Визначено шляхи подальшого відродження комбікормової промисловості на інноваційній основі.
 
Icon for PDFВпровадження стратегічного менеджменту на підприємствах України як прогресивного напрямку їх розвитку.
Ю.В. Ліпєц
— к.е.н., доц.
У статті розглянуто теоретичні та методологічні питання стратегічного менеджменту як сучасного напрямку розвитку підприємств України. Охарактеризовано особливості, структура стратегічного менеджменту та послідовність виконання його основних завдань: визначення місії та цілей, розробка стратегії та інші елементи.
 


Сторінка 1 з 22