Кафедра економіки, обліку і фінансів


Проблеми формування теоретико-методологічного підходу у визначеності шляху ринкового розвитку України
Т. В. Березянко
, к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення,
інститут законодавства Верховної Ради України
 
Особливості державного управління національною бюджетною системою в ринковому форматі
Т. В. Березянко
, к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення,
інститут законодавства Верховної Ради України
 
Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств
Наук.-метод. посіб. / Т.В. Березянко, О.В.  Ваганова, Р.В. Руднік;/ За ред. Березянко Т.В.  – К.: ІПДО  НУХТ, 2012. – 120 с.
 
Функції відділу маркетингу підприємства
Анна Земко, старший викладач кафедри економіки, обліку і фінансів Інституту післядипломної освіти НУХТ, м. Київ
У кількарічній практиці роботи викладачем столичного інституту післядипломної освіти для фахівців підприємств харчової галузі України пересвідчилася у тому, що керівництво підприємств харчової галузі не завжди усвідомлює потрібність і значимість створення підрозділу маркетингу. На щастя, вже майже немає підприємств галузі, де б не було структури або спеціаліста з маркетингу. Та після створення такої організаційної одиниці на підприємстві постає інше питання: чим має займатися такий відділ або спеціаліст, кому підпорядковуватися, з ким взаємодіяти, за що відповідати, як контролювати роботу такого підрозділу. Власне, цьому і присвячена запропонована стаття. Всі її пропозиції і висновки базуються на практичному досвіді автора.
 
Маркетингові дослідження на підприємстві харчової промисловості та їх складові
Земко Г.В., ст. викладач кафедри економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ
Активні ринкові процеси, що набирають все більших темпів в країні, глибоко змінюють всю систему відносин між контрагентами ринку, державою і підприємствами, споживачами і підприємствами їх продукції, що підтверджує нагальність, важливість й актуальність маркетингових досліджень. Сьогодні маркетингове дослідження – це комплекс різноманітних заходів по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству розробляти і реалізовувати стратегію і тактику маркетингу та суттєво зменшувати невизначеність прийнятих маркетингових рішень.
 


Страница 1 из 22
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя