ІПДО НУХТ

Кафедра інформатики та обчислювальної техніки


Сучасна методика підвищення ефективності документування та підготовки текстової інформації
Арабулі Т.В.
,
старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки
Стаття присвячена десятипальцевому методу набору тексту «всліпу» як окремій ланці підвищення ефективності документування із застосуванням ПЕОМ. У статті доведено актуальність тематики і розглянуто роботу кафедри інформатики та обчислювальної техніки ІПДО НУХТ у цьому напрямку. Подано характеристику навчального курсу по швидкісному набору текстів, розробленому на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки ІПДО НУХТ, висвітлено його особливості та переваги.
 
Обробка графічної інформації за допомогою матриці Адамара
Герасін О.І., доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки
Матриці Адамара широко застосовуються в теорії і практиці цифрової обробки сигналів, завадозахищення передачі інформації. У роботі описаний алгоритм стиснення і передачі інформації. Для навчання студентів створена модель «передавач – приймач» засобами Microsoft Excel.
 
Про геометричні ймовірності
Герасін О.І.
,
доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки
У роботі розглядаються задачи пов'язані з інтегральною геометрією і опуклим аналізом. Детальнорозглядається узагальнення формули Крофтона для тривимірного простору. Приведений розрахунок формули інваріантної міри для конкретного прикладу.
 
Сучасна методика підвищення ефективності набору тексту. Десятипальцевий метод набору тексту «всліпу»
Арабулі Т.В.
,
старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки
В навчальному посібнику описано десятипальцевий метод набору тексту “всліпу” як один із способів підвищення ефективності набору текстів. Розглянуто можливості, переваги та недоліки даного методу. Особливу увагу приділено режиму роботи за ПК, запропоновано комплекс вправ для очей та рук. У розділах, присвячених вивченню клавіатури, розглянуто послідовно другий (основний), перший, третій та четвертий рядки клавіатури. Описано способи набору літер та символів, розміщених на цих рядках. В окремому розділі розглянуто два варіанти набору чисел. У кінці посібника подано тестові вправи, що допоможуть удосконалити навики, отримані під час практичних занять. Посібник призначено для учнів, студентів, слухачів ІПДО НУХТ та всіх бажаючих підвищити швидкість набору текстів.
 
Переведення паперового архіву технічної документації в електронну форму
Вусатюк А.І.
,
к.т.н., доцент,
Петренко О.Я., к.т.н., доцент
У статті розглянуто питання з переведення існуючого паперового архіву технічної документації в електронну форму для успішного використання проектними організаціями і конструкторськими бюро сучасних технологій автоматизації проектно-конструкторських робіт. Наведено перелік програмного забезпечення для вирішення таких завдань.
 


Сторінка 1 з 3