Кафедра переробки сільськогосподарської продукції


Насінництво гібридів на цитоплазматичній чоловічостерильній основі
Глеваський В.І.
,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Інститут післядипломної освіти НУХТ
Розглянуто технологію виробництва і використання насіння ЦЧС-гібридів в Україні. На основі багаторічних досліджень та аналізів рекомендовано ряд заходів щодо підвищення продуктивності і якості. Досліджено технологічні прийоми ведення насінництва цукрових буряків в різних умовах України.
На основі досліджень і аналізу ситуації запропоновано шляхи удосконалення системи та технологічних процесів насінництва в буряківництві з урахуванням змін економічних підходів та переходу на нові гібриди.
 
Icon for .doc (MS Word)Якість насіння ЦЧС-гібридів
Глеваський В.І.,

Маласай В.М.,
Куянов В.В.

Розглянуто проблеми виробництва і використання насіння ЦЧС-гібридів в Україні. Розширення виробництва гібридного насіння потребує вирішення питань удосконалення технологій насінництва. На основі багаторічних досліджень та аналізів рекомендовано ряд заходів з підвищення продуктивності і якості насіння вітчизняних гібридів: спеціалізація і концентрація насінництва в найсприятливіших зонах і господарствах, підвищення коефіцієнта виходу ділових коренеплодів, розмноження насіння, удосконалення схем насінництва, технології підготовки насіння з використанням фракції 3—3,5 мм. Обробка насінницьких посівів і насіння, підготовка кадрів насіннєводів та інші шляхи, що сприятимуть швидкому переходу на високопродуктивні вітчизняні і спільні гібриди цукрових буряків, як основи подальшого успішного розвитку бурякоцукрового комплексу України.
 
Icon for PDFНові перспективи у дослідженні хітино-глюканів для захисту коренеплодів цукрового буряку при їх зберіганні УДК 632.4.934:635.132.
Бородай В.В.,

Теслюк В.В.,
Кошевський І.І.

Вперше вивчено дію біопрепаратів проти збудників кагатної гнилі коренеплодів цукрового буряку, а саме Fusarium sp. та Botrytis cinerea. Встановлено, що обробіток коренеплодів Мікосаном-Н (11л/т) та Мікотоном-WS (1% та 0,1%) затримує розвиток хвороб на 8-20% порівняно з еталоном (фундазол) і на 48-60% порівняно з контролем (обробка водою).
 
Icon for PDFЕфективнiсть бiологiчного препарату «Мiкосан» при протруюваннi насіння гороху УДК 632.952:633.35
Кошевський І.І.,
Національний аграрний університет,
Горовий Л.Ф., Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ,
Редько В.В., Теслюк В.В., ІПДО Національного університету харчових технологій
Захист гороху від хвороб має особливе значення в системi пiдвищення його врожайностi. Використання для захисту рослин хiмiчних препаратiв дає позитивнi результати, але викликає негативний вплив на якiсть продукцiї та на навколишнє середовище. Вивчення бiофунгiциду нового покоління "Мікосан-Н" показує високу ефективність проти збудників найпоширеніших хвороб гороху.
 
Icon for PDFАктивація захисних механізмів овочевих культур УДК: 632.938.1:635
Кошевський I.I.,
Нацiональний аграрний унiверситет,
Теслюк В.В., ІПДО Нацiонального унiверситету харчових технологiй,
Ковбасенко Р.В., Київський нацiональний унiверситет ім. Т.Г. Шевченка,
Ковбасенко В.М., Київський науково-дослідний центр ІОБ УААН
Експериментально підтверджена можливість біофунгіциду Мікосан суттєво пригнічувати паразитичну активність патогенів на овочевих культурах за рахунок індукціі захисних механізмів рослини.
 


Страница 1 из 9
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя