ІПДО НУХТ

Кафедра виробництва цукру та сахаридів


Icon for PDFРозрахунок величини фізико-хімічної депресії цукрових розчинів із застосуванням коефіцієнту активності
К.О. Штангеєв,
к.т.н., доцент кафедри цукру та цукристих речовин ІПДО НУХТ, ст. наук. співробітник УкрНДІ цукрової промисловості,
Л.І. Штангеєва, Український НДІ цукрової промисловості
 
Icon for PDFВплив розбавлення і рН на адсорбцію барвних речовин карбонатом кальцію
К.Д. Скорик,
к.т.н., доцент
Мета досліджень полягає у визначенні впливу кратності розбавлення і рН на величину адсорбції барвних речовин карбонатом кальцію.
 
Icon for DJVuАналіз ефективності методів регулювання концентрації сиропу із випарної установки
К.О. Штангєєв
— к.т.н., доцент кафедри цукру та цукристих речовин ІПДО НУХТ
Розглянуто особливості методів регулювання концентрації сиропу та продуктивності випарної установки.
Для перегляду файлів формату DjVu користуйтесь безкоштовною програмою WinDjView або іншими засобами.
 
Icon for DJVuРаціоналізація теплового господарства цукрових заводів. Навчальний посібник. — К.:ІПДО НУХТ, 2006, — 86 с. УДК 664.1.612
К.О. Штангєєв
— к.т.н., доцент кафедри цукру та цукристих речовин ІПДО НУХТ
У роботі викладено основні принципи і підходи до економії витрат тепла на технологічні потреби бурякоцукрового виробництва в сучасних умовах роботи цукрових заводів України. Дано описання основних типів теплових схем, які нині використовуються на бурякоцукрових заводах і режимах їхньої роботи. Наведено типовий баланс витрат тепла в бурякоцукровому виробництві і фактори, що визначають тепловтрати по окремих дільницях цукрового заводу.
Для перегляду файлів формату DjVu користуйтесь безкоштовною програмою WinDjView або іншими засобами.
   


Сторінка 1 з 12