ІПДО НУХТ

Загальноінститутські статті


Післядипломна освіта і якість життя суспільства
С.Д. Дудко
,
кандидат технічних наук, доцент, директор ІПДО НУХТ,
Н.Я. Костіна
,
начальник відділу
Концепція післядипломної освіти, розроблена професорсько-викладацьким складом Інституту післядипломної освіти спільно з Національним університетом харчових технологій, передбачає орієнтацію на якомога повне забезпечення потреб підприємств галузі у освітніх послугах, необхідних для успішної конкуренції в умовах вільного ринку продовольчих товарів.
 
Нові підходи до формування кадрового потенціалу харчової та переробної промисловості в умовах вступу України до СОТ
Дудко С.Д.
, к.т.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти НУХТ
Аляб'єва В.В.
,
к.х.н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
 
Важливість підвищення кваліфікації спеціалістів цукрової галузі
Хоменко М.Д., доктор технічних наук, професор ІПДО НУХТ
Скорик К.Д.,
кандидат технічних наук, професор ІПДО НУХТ
Штангеєв К.О.
, кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри  ІПДО НУХТ
Сорокін А.І., старший викладач ІПДО НУХТ
Чупахіна В.П.,
старший викладач ІПДО НУХТ
Ярчук М.М.
, кандидат економічних наук, голова правління НАЦУ «Укрцукор»
Калініченко М.Ф., головний інженер – заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор»
В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії цукрова галузь має значні потенційні можливості з одержання палива при глибокому переробленні напівпродуктів.
   
Де вивчити хорошого технолого?
Дудко С.Д.
, к.т.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти НУХТ
 


Сторінка 1 з 2