ІПДО НУХТ

Внутрішній аудитор системи HACCP у закладах громадського харчування
11-15 грудня ми чекаємо на Вас у Києві, вулиця Естонська, 8а, Київ, Україна

ONLINE-РЕЄСТРАЦІЯ: http://su0.ru/Fy3n

Програма курсу:

1. Основи безпеки харчової продукції:
- Основні поняття харчової безпеки;
- Правові основи технічного регулювання, нагляду і контролю в ресторанному бізнесі
- Загальні принципи харчового законодавства.
- Огляд міжнародного та вітчизняного законодавства в області виготовлення харчової продукції:
- Основні причини та переваги впровадження HACCP
- Програми-передумови в уніфікованій формі акта перевірки
2. Практичні аспекти впровадження систем безпеки харчової продукції:
- Етапи впровадження та принципи системи HACCP. Політика підприємства в області харчової безпеки
- Створення групи НАССР, лідер і склад групи. Розробка HACCP-плану.
- Підготовка до проведення аналізу небезпек, опис продуктів і процесу їх виробництва;
- Визначення області застосування продукції - Опис технологічних процесів виробництва і блок-схеми
- Підтвердження технологічних процесів і блок-схем на об'єкті
- Проведення аналізу небезпечних чинників. Оцінка ризиків
- матриця ризиків і контролю; - Визначення точок критичного контролю (етапів)
- Встановлення критичних меж
- Встановлення системи моніторингу для кожної критичної контрольної точки
- Коригування в критичних точках. Відстеження коригувальних заходів
- Проведення перевірки та огляду - Розробка і ведення документації щодо всіх процедур. Вимоги до документів, обов'язкові методики та протоколи
- Забезпечення безпеки харчової продукції в усіх критичних точках
- Принципи гігієни в харчовій промисловості. Профілактичний медогляд і гігієнічне навчання
- Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів
- Інформування персоналу, внутрішні і зовнішні комунікації, аналіз з боку керівництва;
- Процедури, що стосуються ефективне функціонування системи НАССР. Можливі причини перегляду системи НАССР
3. Роль, обов'язки і кваліфікація аудитора:
- Вимоги до аудиторів (до персональних якостей, освіти, кваліфікації, досвіду роботи). Бажані і небажані якості аудитора.
- Відповідальність і порядок підготовки аудиторів.
- Положення про внутрішні аудиторів
- Мотивація внутрішніх аудиторів;
- Роль і обов'язки керівництва при проведенні аудитів.
- Особливості внутрішнього аудиту
- Етика поведінки аудитора;
- Мистецтво слухати і методи ефективного спілкування;
- Методика опитування і "пастки", що перевіряються.
4. Основи і принципи аудиту. Підготовка до проведення аудиту:
- Основні поняття і визначення в аудиті;
- Цілі і принципи аудиту. Підхід до аудиту;
- Критерії ефективності систем якості.
- Класифікація і методики проведення аудитів. Вимоги до аудиту;
- Підготовчі кроки і первинний аналіз. Програма та плани проведення аудиту. Планування часу;
- Необхідна документальна база. Моніторинг і аналіз документації. Складання списку питань;
- Розгляд форм і прикладів записів аудитора.
5. Проведення аудиту:
- Діяльність з проведення аудиту. Керівництво програмою аудиту та його учасники. Роль лідера команди і відповідальність сторін
- Проведення аудиту - Невідповідності та спостереження
- Корекції, коригувальні та запобіжні дії - Ведення записів. Робочі документи
- Перелік пунктів. Невідповідності. Листи невідповідності. Класифікація невідповідностей
- Заключна зустріч і підготовка звіту. Представлення результатів аудиту. Звіт по аудиту. Вимоги до підготовки звіту
- Свідоцтва аудиту. Аналіз свідчень
- Аналіз помилок. 6. Навчальні приклади з практики
- Типові помилки по НАССР
- Типові причини неефективності HACCP
По закінченні курсу учасники:
• зможуть описувати обов'язки внутрішнього аудитора, а також значення внутрішніх перевірок для підтримки належної роботи систем менеджменту і їх поліпшення;
• оволодіють навичками розробки основних робочих документів HACCP, техніками проведення аудиту, ведення необхідної документації про аудити, підготуються до самостійного планування та проведення внутрішніх аудитів на підприємствах, з урахуванням рекомендацій стандартів;
• зможуть пояснювати призначення і структуру стандартів з урахуванням процесів виробництва і збуту продуктів харчування, а також системи управління їх безпекою на основі аналізу факторів ризику;
• зможуть планувати і проводити внутрішній аудит системи менеджменту безпеки продуктів харчування, а також звітувати по ньому.
• дізнаються про основні проблеми і помилки, що виникають при впровадженні та проведенні внутрішнього аудиту HACCP.

Після закінчення курсу передбачено обов'язкове тестування учасників на знання стандартів і письмовий іспит. При успішному проходженні тестування та іспиту кожному учаснику видається сертифікат. У разі незадовільного результату іспиту - можлива перездача (безкоштовно) протягом 3 місяців після закінчення курсу.

Тривалість навчання – 5 днів
Вартість – 4 900 грн.
Контактні телефони: (044) 232-36- 28 (063) 701-34- 16 (067) 960-58- 18 (050) 530-74- 79
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Інститут післядипломної освіти НУХТ: (044) 449-12- 33 (044) 449 52-67
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду