ІПДО НУХТ

Правила охорони праці

Shyshkov V.Z. _Pravyla OP 2017   УДК 331.45
   БКК 65.9(4Укр)248
    П68 П68

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв. НПАОП 15.9-1.28-17. - К.: Основа, 2017. - 88 с.
ISВN 978-966-699-900-2
Ці Правила встановлюють вимоги до безпечного виконання робіт у технологія процесах виробництва солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв мінеральних та питних вод.
їхні вимоги є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками тому числі і при експлуатації мініпивоварень з виробництва пива, призначених барів, ресторанів, кафе і невеликих виробництв.

УДК 331.45
БКК 65.9(4Укр)248

Передрукування заборонене
©Державна служба України з питань праці, 2017
ISBN 978-966-699-900-2 © «Основи», оригінал-макет
видавництва, 2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Нормативно-правовий акт з охорони праці

Наказ Міністерства соціальної політики
України від 18 квітня 2017 р. за № 635
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 травня 2017 р. за № 633/30501

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ, ПИВА ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

НПАОП 15.9-1.28-17

Передмова

Розроблено
Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових! технологій за участю провідних вчених з охорони праці, посадових осіб ПрАТ «УКРПИВО» та спеціалістів підприємств пивобезалкогольної галузі України.

Розробники: Шишков В. 3., академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою охорони праці (керівник розробки); Шишков А. В., старший викладач кафедри охорони праці ІПДО НУХТ;| Коренькова Г. М., генеральний директор ПрАТ «УКРПИВО»; Лавріненко М. О., заступник генерального директора-головний інженер ПрАТ «УКРПИВО»; Волков С. В., менеджер з безпеки логістики в Європі пивоварень САН ІнБев; Ворожко Є. М., менеджер технічний Харківського відділення ПАТ «САН ІнБев Україна»; Атаманенко П. Т, помічник генерального директора з охорони праці ПрАТ «Оболонь»; Тесля Б. В., інженер з охорони праці філії ПАТ «Карлсберп Україна»; Башеєв В. В., інженер з охорони праці ПАТ «Карлсберг Україна»; Савчук В. І., інженер з охорони праці та техніки безпеки ПрАТ «Славутський солодовим завод»; Кузьмено В. П., начальник відділу охорони праці ПрАТ «Ефес Україна»; Юрченко В. А., інженер з охорони праці ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»; Комар Ю. П., інженер з охорони праці ТОВ «Пивоварня Зіберта»; Костенко О. О., начальник відділу охорони праці ТОВ «Київський завод напоїш «Росинка»; Кретова Н. Є., начальник відділу охорони праці ТОВ «Квас Беверіджиз»л Нагарний Л. М., заступник директора з охорони праці ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»; Бабенко О. І., інженер з охорони праці ПФ «ГАЛС»; Стегній Г. А., інженер з охорони праці ТОВ «Оріон.Груп»; Хороших О. Ю., провідний інженер з охорони праці ПАТ «Фірма «Полтавпиво».
Співвиконавці:
Родіонов М. О., заступник директора департаменту нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки - начальник відділу нагляду в АПК та СКС державної служби України з питань праці; Бондарчук О. М., головний спеціаліст відділу нагляду в АПК та СКС державної служби України з питань праці.

НАКАЗ

Про затвердження Правил охорони праці
для працівників виробництва солоду,
пива та безалкогольних напоїв

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
Затвердити Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв, що додаються.
Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Крентовську О. П.

Міністр                                 А. Рева