ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів підприємств кондитерської промисловості на 2017 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2017-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 12 06.02-18.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 20.02.-04.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 13.03-25.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 12 15.05-27.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 16.10-28.10
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 13.11-25.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Вимоги податкового законодавства України з питань бухгалтерсько-фінансового обліку за домовленістю
2. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку за домовленістю
3. Бухгалтерський управлінський та фінансовий облік в контексті євроінтеграції за домовленістю
4. Управління галузевою системою економічних норм і нормативів за домовленістю
5. Концепція Соціально Відповідального Підприємства та Кодексів регулювання за домовленістю
6. Репутаційний менеджмент. Репутація підприємства та методи її досягнення за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Інженери–технологи підприємств по виробництву борошняних кондитерських виробів 30.01-11.02
2. Інженери-технологи підприємств по виробництву цукристих кондитерських виробів
20.02-04.03
3. Начальники цехів підприємств, майстри по виробництву цукристих кондитерських виробів
13.03-25.03
4. Начальники цехів підприємств, майстри по виробництву борошняних кондитерських виробів 27.03-08.04
5. Інженери мікробіологи кондитерського виробництва
03.04-15.04
6. Інженери-технологи по виробництву борошняних кондитерських виробів 15.05-27.05
7. Інженери-технологи підприємств по виробництву цукристих кондитерських виробів 23.10-04.11
8. Майстри кондитерського виробництва (борошняні кондитерські вироби)
13.11-25.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Безпечність та якість кондитерських та хлібопекарських виробів 03.04-08.04
16.10-21.10
2. Сенсорна оцінка якості кондитерських та хлібопекарських виробів, підготовка експертів-дегустаторів
22.05-27.05
30.10-04.11
Галузь знань: електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці за домовленістю за домовленістю
2. Головні енергетики, начальники котельних 12 18.09-30.09
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю