ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів підприємств хлібопекарської промисловості на 2017 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2017-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 12 06.02-18.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 20.02.-04.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 13.03-25.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 12 15.05-27.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 16.10-28.10
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 13.11-25.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Вимоги податкового законодавства України з питань бухгалтерсько-фінансового обліку за домовленістю
2. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку за домовленістю
3. Бухгалтерський управлінський та фінансовий облік в контексті євроінтеграції за домовленістю
4. Управління галузевою системою економічних норм і нормативів за домовленістю
5. Концепція Соціально Відповідального Підприємства та Кодексів регулювання за домовленістю
6. Репутаційний менеджмент. Репутація підприємства та методи її досягнення за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Майстри 23.01-04.02
2. Змінні технологи
13.02-25.02
3. Інженери-технологи (хіміки)
13.02-25.02
4. Інженери-технологи, майстри макаронного виробництва 13.03-25.03
20.03-25.03
5. Головні механіки, механіки
27.03-08.04
6. Інженери-технологи 27.03-08.04
7. Начальники цехів, начальники змін, майстри 27.03-08.04
8. Інженери-мікробіологи
03.04-08.04
9. Інженери-технологи кондитерського виробництва
15.05-27.05
10. Майстри 11.09-23.09
11. Головні інженери 11.09-23.09
12. Інженери-технологи (хіміки) 16.10-28.10
13. Змінні технологи 16.10-28.10
14. Майстри 30.10-11.11
15. Майстри кондитерського виробництва 30.10-11.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Безпечність та якість кондитерських та хлібопекарських виробів
Програмою передбачено: теоретичний та практичний курс «Сучасні вимоги до якості і безпеки кондитерських та хлібопекарських виробів». Загальні принципи та законодавчі вимоги і підходи до забезпечення безпеки кондитерських виробів. Огляд схем і міжнародних стандартів для управління безпечністю харчових продуктів. Основи системи НАССР, кроки щодо підтримання системи НАССР на підприємстві. Аудити систем управління безпекою. Особливості внутрішнього та зовнішнього аудиту згідно системи НАССР та ІSО 22000 на підприємствах кондитерської промисловості.
03.04-08.04
16.10-21.10
2. Сенсорна оцінка якості кондитерських та хлібопекарських виробів, підготовка експертів-дегустаторів
У процесі навчання будуть розглянути теоретичний і практичний матеріал згідно з міжнародних стандартів ISO 8586-1, 2:1994 «SensoryAnalysis – General guidance for selection training and monitoring of assessore», ДСТУ ISO 6658:2005 «Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні настанови», «Дослідження сенсорне. Методологія. Методи створення спектра флейвору» згідно освітньо-професійної програми навчання підвищення кваліфікації членів дегустаційних комісій (випробувачів; кваліфікованих випробувачів, експертів-випробувачів, спеціалізованих експертів-випробувачів) по визначенню та оцінці якості кондитерських та хлібопекарських виробів.
22.05-27.05
30.10-04.11
Галузь знань: електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці за домовленістю за домовленістю
2. Головні енергетики, начальники котельних 12 22.05-03.06
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
Техніко-технологічний напрям навчання

п/п
Посадові категорії
Період навчання
1. Начальники цехів, майстри підприємств по виробництву борошняних кондитерських виробів 30.01-04.02
2. Інженери-технологи підприємств по виробництву цукристих кондитерських виробів 20.02-25.02
3. Інженери–технологи підприємств по виробництву борошняних кондитерських виробів 20.03-25.03
4. Інженери-технологи підприємств по виробництву цукристих кондитерських виробів Інженери мікробіологи кондитерського виробництва 03.04-08.04
5. Начальники цехів, майстри підприємств по виробництву борошняних кондитерських виробів 15.05-20.05
6. Інженери-технологи по виробництву борошняних кондитерських виробів 23.10-28.10
7. Начальники цехів, майстри підприємств по виробництву цукристих кондитерських виробів 30.10-04.11