ІПДО НУХТ

Індивідуальні консультації в ІПДО НУХТ

Індивідуальні консультації виробничників із злободенних питань виробництва надаються інститутом як окремий вид навчальних послуг. Разом з тим цей вид навчання дозволяє розв'язати проблему слухачів, кількість яких недостатня для відкриття груп (менше 7 чоловік). Дає можливість за помірну плату (75 грн. за день), що вноситься готівкою до каси інституту, задовольнити нагальні потреби спеціаліста в отриманні знань за його фахом, методичної, наукової та нормативної документації.

Консультації надають, як правило, викладачі галузевої або профілюючої для даної посадової категорії кафедри з усіх питань, що входять до навчально-тематичного плану. Слухач, який оплатив навчання, отримує на руки усі необхідні документи (касовий чек, квитанцію і податкову накладну), де фіксуються види наданих послуг (консультаційно-довідкові).

Інформація для керівників підприємств. Відповідно до ст.5 (валові витрати) Закону України 283/97-ВР від 22.05.97 «Про оподаткування прибутку підприємств» цей вид послуг може бути віднесений на валові витрати.

За окремою попередньою домовленістю інститут може запросити для надання консультацій вчених з НУХТ, інших навчальних закладів та наукових установ м. Києва.