ІПДО НУХТ

Кошторис

КОШТОРИС на  2016  рік
00389127       Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
Вид бюджету: Державний.
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 220 Міністерство освіти і науки  України,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2201250 Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково - педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів