ІПДО НУХТ

Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Національна асоціація цукровиків України
Інститут післядипломної освіти НУХТ
Інститут продовольчих ресурсів НААН України

Логотип НУХТ
 Міжнародна науково-технічна конференція
"Перспективи розвитку цукрової промисловості України"
31 березня – 1 квітня

 2016 р.


Організаційний комітет

Голова:
Тетяна Мостенська, д.е.н., професор, НУХТ
Заступники голови:
Валерій Виговський, к.т.н.,професор, НУХТ
Валерій Мирончук, д.т.н., професор, НУХТ
Члени оргкомітету:
Наталія Грегірчак, к.т.н., доцент, НУХТ
Людмила Маноха, к.т.н., доцент, НУХТ
Сергій Блаженко, к.т.н., доцент, НУХТ
Михайло Масліков, к.т.н., доцент, НУХТ
Вячеслав Котков, заст. голови правління «Укрцукор»
Микола Калініченко, заст. голови правління «Укрцукор»
Наталія Акутіна, провідний інженер

Науковий комітет

Голова:
Анатолій Українець, д.т.н., професор, НУХТ
Заступники голови:
Тетяна Мостенська, д. е. н., професор, НУХТ
Андрій Дикун, голова правління «Укрцукор»
Микола Сичевський, директор Інститут продовольчих ресурсів НААН України
Анатолій Ладанюк, д.т.н., професор, НУХТ
Володимир Зав’ялов, д.т.н., професор, НУХТ
Валерій Виговський, к.т.н., професор, НУХТ
Валерій Мирончук, д.т.н., професор, НУХТ
Леонід Рева, д.т.н., професор, НУХТ
Наталія Гусятинська, д.т.н., професор, НУХТ
Олександр Серьогін, д.т.н., професор, НУХТ
Олександр Гавва, д.т.н., професор, НУХТ
Сергій Василенко, д.т.н., професор, НУХТ

П Р О Г Р А М А
міжнародної науково-технічної  конференції
"Перспективи розвитку цукрової промисловості України"

                                          
Місце проведення:      м. Київ, вул. Володимирська, 68
                                          Національний університет харчових  технологій, актова зала.
Дата проведення:       31.03 – 01.04.2016 р.

Реєстрація учасників конференції та виставки  в фойє 1-го поверху НУХТ  31 березня  8:00-9:00

    31 березня 2016р. (актова зала)
9-00    Відкриття виставки, ознайомлення з експозиціями вітчизняних та зарубіжних фірм.
             Українець Анатолій Іванович — ректор НУХТ, д.т.н., профессор.
             Дикун Андрій Єгенович — голова правління НАЦУ “Укрцукор”
10-00   Вступне слово  та  відкриття  конференції  цукровиків України
             Українець Анатолій Іванович — ректор НУХТ, д.т.н., професор
             Дикун Андрій Євгенович — голова правління НАЦУ “Укрцукор
10-30   Актуальні проблеми підготовки фахівців з технології цукру для забезпечення потреб галузі.
              Рева Леонід Павлович, д.т.н., професор кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ.
10-45   Впровадження міжнародних систем якості та  безпеки харчової продукції на цукрових заводах України.
              Моісеєнко Юрій Юрійович — комерційний директор ТОВ "МНС  Груп"
11-00    Автоматизовані лінії для обліку та контролю при прийманні цукрових буряків
              Косиченко Микита Олександрович — технічний директор ТОВ "Лабімпекс"
11-15    Оцінка якості та раціональне використання поверхнево-активних речовин у цукровому виробництві.
              Анісімова Олена Михайлівна — провідний інженер-технолог ТОВ НВП «Електрогазохім».
11-30    Технологічне вапно, сатураційний газ і екологія: сучасні реалії.
              Хомічак Любомир Михайлович — д.т.н., проф., заст. директора з наукової роботи, член-кор. НААН України.
11-45    Комплексна модернізація цукрових заводів, зменшення витрат палива та виробничих матеріалів.
              Кухар Володимир Миколайович — генеральний директор ТОВ фірма "ТМА";
              Чернявський Олександр Петрович — технічний директор ТОВ фірма "ТМА".
12-00    Збільшення ресурсу механічного обладнання дифузійного апарата засобами АСУ ТП».
              Смірнов Василь Васильович — головний інженер проектів ПАТ «Елакс».
12-15   Технології контролю і управління водно-енергетичними ресурсами в цукровій промисловості та біоенергетиці. 
              Кривошеєв Олег Олегович —  менеджер по продажу  «Сервісok».
12-30   Технічне переоснащення парових котлів для спалювання вугілля на цукрових заводах
              Прядко Микола Васильович — головний інженер ГК "САТЕР".
12-45   Використання біологічних видів палива в ТЕЦ цукрових заводів для виробництва теплоенергії та електроенергії по зеленому тарифу
              Муравйов Олег Анатолійович — директор Міжнародної інвестиційної групи «Альфа-Інвест».
13-00 – 13-45    ПЕРЕРВА
13-45   Підготовка техніків-технологів з виробництва цукристих речовин – важливий фактор забезпечення кадрами підприємств галузі
              Самілик Марина Михайлівна — голова циклової комісії, к.т.н.,   Сумський коледж харчової промисловості НУХТ.
14-00   Нові реалізації від Техінсервісу — вихід на нові ринки,
              Кабальський Геннадій Віталійович — менеджер проектів ООО «Виробнича група «Техінсервіс».
14-15   Інноваційні технологічні рішення щодо застосування вогнетривких бетонів серії REFRACRET у футеровці топок котлів і шахтних печей цукрових заводів.
              Михайленко Дмитро Володимирович — технічний директор ООО «МАГНОХРОМ»;
              Гаврилін Олександр Михайлович — заст. директора, начальник технічного відділу ООО «МАГНОХРОМ».
14-30   Насоси для утфелю та подрібнювачі Vogelsang: їх внесок в зменшення енерговитрат цукрових заводів.
              Ситніков Сергій Веніамінович — представник фірми «Hugo Vogelsang».
14-45   Все о нитках.
             Луц Олександр Валерійович — генеральний директор ТОВ Легпромсервіс.
15-00   Контрольно-вимірювальні прилади та калібрувальна техніка виробництва WIKA.
             Шведюк Дмитро Васильович — регіональний менеджер ТОВ «ВІКА Прилад».
15-15   Особливості систем управління запірно-регулюючою арматурою.
              Володін Сергій Олексійович — аспірант кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій НУХТ.
15-30   Шляхи підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку в сучасній типовій схемі.
             Рева Леонід Павлович — д.т.н., проф., кафедра технології цукру і підготовки води НУХТ.
15-45   Сучасні вимоги щодо дезінфекції та мікробіологічного контролю в контексті забезпечення якості цукру.
             Тетеріна Світлана Миколаївна — к.т.н., доцент кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ.
16-00   Геометрія ріжучої кромки бурякорізальних ножів – важливий фактор отримання якісної стружки.
             Люлька Олександр Миколайович — к.т.н., кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій НУХТ.
    1 квітня 2016р. (актова зала)
9-00   Причини втрат бурякомаси і цукру при переробці цукрових буряків та шляхи їх зменшення.
            Хоменко Микола Дмитрович — д.т.н., проф., ІПДО НУХТ.
9-15   Застосування хімічних препаратів і укривочних матеріалів при зберіганні цукрових буряків в кагатах.
           Мількевич Володимир Михайлович — к.т.н., доц., ІПДО НУХТ.
9-30   Температурні депресії у випарних та вакуум-апаратах.
           Штангеєв Костянтин Остапович — к.т.н., доц., зав. кафедри цукру ІПДО НУХТ.
9-45   Визначення швидкості фільтрування під тиском напівпродуктів цукрового виробництва у виробничих умовах
            Ткаченко Сергій Володимирович — к.т.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН України.
10-00  Інноваційні розробки відділу технології цукру і цукровмісних продуктів Інституту продовольчих ресурсів НААН України.
            Грушецький Роман Іванович — к.т.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН України.
10-15    Обґрунтування економічної доцільності використання вільно вихрових насосів в рамках стратегії підвищення енергоефективності технологічного процесу виробництва цукру.
           Котенко Олександр Іванович — к.т.н., доцент, Сумський державний університет.
10-30   Комплексний метод підвищення ефективності керування технологічним комплексом цукрового заводу.
             Ладанюк Анатолій Петрович — д.т.н., професор кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування НУХТ.
10-45   Моделювання процесу промислової кристалізації у вакуум-апаратах.
             Погорілий Тарас Михайлович — к.т.н., доцент кафедри техноло¬гічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування НУХТ.
11-00    Достовірні дані про фізичні властивості сировини і продуктів – важливий фактор вдосконалення виробництва.
             Василенко Сергій Михайлович — д.т.н., професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ
11-15   Проблеми при використанні низько-потенціальної теплоти пари хвостової частини ВУ та шляхи їх подолання.
             Петренко Валентин Петрович — к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ.
11-30   Технологічні аспекти підвищення енергоефективності цукрового виробництва.
             Василенко Сергій Михайлович — д.т.н., проф., зав. кафедрою теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ.
11-45   Умови збільшення кількості ступенів випарювання на випарній установці заводів, що реконструюються.
             Філоненко Віталій Миколайович — к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ
12-00   Комплексне обстеження дифузійних відділень цукрових заводів
             Люлька Дмитро Миколайович — к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування НУХТ.
12-15   Адсорбційні роторні осушувачі повітря у виробництві та  зберіганні цукру.
             Шаповал Богдан Анатолійович — пров. інж. ТОВ « Тріотек».
12-30   Розрахунок оптимального відбору дифузійного соку у виробничих умовах.
             Масліков Михайло Олександрович  — к.т.н., проф., декан факультету енергетики і енергоменеджменту.
12-45   Асиміляція вуглекислого газу цукровим буряком як джерело і складова частина освоєння нанотехнологій у бурякоцукровому комплексі.
             Синельников Борис Васильович — к.е.н., Національний технічний університет «КПІ». 
13-00   Викиди сокоочисного відділення цукрового заводу та способи їх утилізації.
              Хитрий Ярослав Сергійович — аспірант, кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування НУХТ.
13-15   Використання технології біоконверсії для метанування бурякового жому в комплексі з органічними відходами АПК.
             Серьогін Олександр Олександрович — д.т.н., проф., кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій НУХТ.