ІПДО НУХТ

Оформлення бібліографії згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 (на сайті Книжкової палати України):

З 1 липня 2007 року набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Приклади оформлення бібліографії

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГСОТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис.Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила

Приклади оформлення бібліографічного опису документів (на сайті бібліотеки НУХТ)

 


  • DOI