ІПДО НУХТ

План-графік проведення семінарів-практикумів в ІПДО НУХТ
за рахунок коштів замовників у 2016 році*


з/п
Тема семінару-практикуму Дата
проведення
1. Податковий та бухгалтерський облік операцій з нематеріальними активами на підприємствах та в державному секторі 22.02.2016
2. Новий Трудовий кодекс. Основні зміни в трудовому законодавстві 18.03.2016
3. Товарні знаки. Проблемні питання створення та захисту товарних знаків 08.04.2016
4. Сучасні технології нормування праці та практика їх застосування 18.04.2016
5. Необоротні активи в умовах нової редакції Податкового кодексу. 23.05.2016
6. Репутаційний менеджмент підприємств. Властивості, функції, організація та його ефективність 13.06.2016
7. Аналіз основних змін у Податковому кодексі 19.09.2016
8. Організація роботи вчених секретарів спеціалізованих вчених рад науково-дослідних, науково-технічних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 10.10.2016
9. Бюджетування на підприємстві. Створення ефективної системи бюджетів 21.11.2016

Затверджено на засіданні кафедри економіки, обліку та фінансів (протокол № 1 від 05.01.2016р.)

*Семінар-практикум проводиться при наявності не менше 15 слухачів.


Завідувач кафедри
д.е.н., проф., академік АТН України                         О.Б.Бутнік-Сіверський