ІПДО НУХТ

Department agro technology and ecological security

Парій Ф.М., Маласай В.М. Malasay Vicktor M. (right side) – head department from 2010y. Candidate agricultural sciences, Honoured specialist agricultural of Ukreaine. Left side - Pariy F.M. Professor, Head of Uman Agrarian University.

Tel. (044) 400–52–67
E-mail: електронна адреса кафедри агротехнологій та екологічної безпеки

Department created in 2006 . in the way of consolidation departments from emergency situation in the industry of APC.


Professors and lecturer staff of department

Professor
Редько Віктор Володимирович
dr.agg.sc. redko Vicktor V.

Docents
к.c.biol.sc. Sobolev Andriy S.; c.med.sc. Sanova Antonina G.; c.agc.sc. Malasay Vicktor M.; c.agc.sc. Kuyanov Volodymir V.; c.agc.sc. Dutov Oleksandr I.; Myroposkiy Oleksandr M.; c. tekh.sc. docent

Соболєв Андрій Сергійович, к.т.н., доцент                                                                    Олійник Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент
Sobolev Andriy S.,  c.biol.sc. docent                                                    Oliynik Tetiana M., c.agc.sc. docent

Нездоля Світлана Василівна                                                                  Маласай Віктор Михайлович к.с.-г.н.
Nezdolya Svitlana V.,  c.agc.sc. docent                                              Malasay Vicktor M., c.agc.sc. docent

Миропольський Олександр Михайлович                                                                 Дутов Олександр Іванович
Myroposkiy Oleksandr M.; c. tekh.sc. docent                                   Dutov Oleksandr I., c.agc.sc. docent

Hear laboratory                                                                                      Head training-methodical
ecological control                                                                                  laboratory of seeds

Тіщенко Олександр Григорович                                                              Міщенко
Tyshchenko Oleksandr G.                                                                    Mishchenko Oleksandr O.

Викладачі кафедри агротехнологій та екологічної безпеки  Lecturer of department agro technology and ecological security

Laboratorian department Naydonova S.A.
Laboratorian of laboratory seeds testing
Shulga L.I.
Engineer I-st category Semenyutin O.M.; Prishchenko O.V.

Main direction of activity department

 • Heightening qualification managers and specialists food and processing industry in the question management  foodstuffs according to principles system of (HACCP), requirement standards ISO 9000 14000, State standards of Ukraine for providing quality and security foodstuffs and provision resources .
 • Preparing specialists from radiology, dosimetry, radioecology for attestation and examination in Commission of Ministry of Ukraine from emergency situation and in the protection population from the results of the Chornobyl catastrophe,  according to the instruction Cabinet of Ministers #156-r from 16 March 1992.
 • Heightening qualification managers and specialists Ministry agrarian policy in the question organization and carry on agricultural production on the radioactive contaminated territories.
 • Preparing personnel non forces formation civil protection on the objects administrative and supply section activity, according to the Low of Ukraine “About civil protection of Ukraine” and regulation  “About single system of prevention and redaction for emergency situation technological and natural characters”.
 • Learned to the methods production, preparing and using the seeds in beet seeds production facilities, seeds and sugar beets factories in the condition on market economic.

On the finish graduation audience getting knowledge according to the European system of certification  personal for quality, special for:

 1. Knowledge requirements for safety foodstuffs according to principles НАССР. Discovering and control biological, chemical, physical and others factors, material or products, which have negative influence or in some circumstances can have negative influence to human health, in critical point technological process productions foodstuffs.
 2. Knowledge of management environment, series ISO 14000. Recommendation for management for facilities. Demonstration and popularization complex achievement environment and financial preferences in the way of integration management environment to global administrative systems of enterprises.
 3. Knowledge principles system control quality, series ISO 9000. Testing dangers factors, identification critical points, phases of  technological  process. Elaboration correction acts. Documentation all procedures and data registered in the system  and shape and methods of they registration. Model of European  perfectly. System TQM.

Department propose new education course for Heightening qualification (72-144 h.)

 • Financial – credit mechanism and financial – tax management in market conditions.
 • New forms of business in beet sowing facilities.
 • Safe recourses technologies in the plant production on the base of minimal oil cultivation.
 • Modern methods of plant protection with using regulators for growing.
 • Preparing and using sugar beet seeds new variety and hybrids.

Department make short education for special auditory (18-72 h.) for the topic coordinated with producers:

 • Intensification seeds production sugar beet and ways for improving seeds realization.
 • New intensive technology of growing for sugar beet.
 • Approbation of  sowed fields sugar beets.
 • Making stock and improving storage sugar beet.
 • Economical mechanism of business work and financial – tax management.
 • The  work of facilities in the condition of reforming property for real estate and land.

Кафедрою проводиться очно-заочне навчання фахівців з вищою освітою за спеціалізаціями «Насінництво» та «Заготівля і зберігання цукрових буряків» за 500-годинною програмою. Термін навчання — 1 рік. По закінченні навчання слухачі отримують диплом спеціаліста державного зразка.

Кафедра працює над створенням рекреаційної системи психологічної підтримки людей, які проживають на постраждалих територіях, розробкою рекомендацій адаптації людей до екстремальних умов проживання в зонах екологічного лиха та налагодження інформаційно-освітньої мережі. Для реалізації цих заходів кафедра, у складі якої працює лабораторія екологічного контролю, пропонує за угодою створити в школах та культурно-просвітницьких центрах, лікувальних та соціальних закладах, громадських організаціях і підприємствах Громадські центри екологічного інформування та освіти населення щодо стану середовища та якості продуктів у регіоні. Створені центри надаватимуть населенню широке коло послуг:

 • медико-радіологічне обстеження людей;
 • практичні заняття з роботи побутових дозиметричних приладів, вимірювання доз та рівнів радіації;
 • визначення вмісту радіонуклідів, важких металів, нітратів, гербіцидів, мікроелементів у продуктах харчування;
 • радіологічну експертизу сировини та готової продукції;
 • радіологічне обстеження приміщень, земель, пляжів, річок, озер тощо;
 • практичні заняття з виробництва екологічно чистих продуктів харчування в особистих підсобних та фермерських господарствах.

Реалізація цих заходів пробудить у людях високу мотивацію до якості свого власного життя і життя дітей, до оцінки здоров'я не тільки як категорії фізичної, але, рівною мірою, і як категорії соціальної та економічної.

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра працює над дослідженнями:

 • Вивчення закономірностей міграції забруднюючих речовин у ланцюгу: ґрунт — рослина — тварина — продукти переробки рослинництва, тваринництва — продукти харчування — раціон харчування людини. Методичні рекомендації щодо прогнозування вмісту токсинів в продуктах харчування в конкретному регіоні України.
 • Рекомендації для населення з виробництва сільськогосподарської продукції в підсобних та фермерських господарствах на територіях, забруднених важкими металами.
 • Впровадження нової технології вирощування насінників цукрових буряків.
 • Вирощування екологічно чистої продукції.
 • Розроблення системи управління виробництвом сільськогосподарської продукції на забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи території згідно міжнародних стандартів (НАССР, ISO 14000, OHSAS 18001).

Метою досліджень за даними напрямами є вивчення закономірностей міграції забруднюючих речовин, до яких належать важкі метали, радіонукліди, нітрати. Розроблена методика дає можливість рекомендувати заходи щодо зменшення надходження забруднюючих речовин до харчових продуктів, а отже і до організму людини. З урахуванням сучасних вимог і потреб сільськогосподарського виробництва кафедра виконує науково-дослідну роботу з тем: «Удосконалення технології підготовки високоякісного насіння ЦЧС гібридів цукрових буряків до сівби за інтенсивною технологією» та «Вивчення ефективності застосування фунгіцидів для обробки сільськогосподарських культур в період вегетації».

Матеріали

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри з надзвичайних ситуацій та історію кафедри сільського господарства в переробній промисловості, з яких було утворено кафедру агротехнологій та екологічної безпеки.