АКАДЕМІЯ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.Т. ЛІСОВЕНКО, О.А. РУДЕНКО-ГРИЦЮК, І.М. ЛИТОВЧЕНКО, С.Д. ДУДКО,
І.В.ЗІРНІС, С.І. СИДОРЕНКО, О.В.КОВАЛЬОВ, І.О. ЛІСОВЕНКО, М.С. ЧЕРНОВ, А.Г. КОТЕНКО

Обкладинка

За редакцією академіка Академії
інженерних наук України О. Т. Лісовенка


Допущено Міністерством освіти України
як підручник для студентів
вищих технічних закладів
освіти
 

ББК 36.81-5я73
Е38
УДК 664.61 (075.8)
Підручник створений на основі сорокарічного досвіду викладання курсу "Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв" на кафедрах Київського технологічного інституту харчових виробництв та Українського державного університету харчових технологій. Всі розділи підручника написані за новою концепцією, відповідно до сучасного бачення вищої освіти в Україні і її завдань у справі підготовки високоосвічених фахівців, озброєних сучасними знаннями фундаментальних, загально-інженерних і спеціальних дисциплін. Особливим є те, що викладки курсу базуються на теоретичних основах процесів, які відбуваються в робочих камерах техно¬логічного обладнання, і на цій підставі проводяться розрахунки з допомогою обчислювальної техніки та аналіз процесів і параметрів машин.
В розрахунках використані математичні моделі, які виконані науковою школою, створеною на кафедрі "Машини і апарати хлібопекарських і макаронних виробництв" академіком О.Т.Лісовенком.
Аналіз груп обладнання базується на спеціальних матрицях функціональних схем, що дозволяє зіставити основну наявність обладнання, оцінити недоліки і перспективність розвитку окремих машин та їх параметрів як передового вітчизняного, так і закордонного виробництва. Це дозволяє подати значну інформацію в дуже стислій формі і виконати порівняльний аналіз
функціональних схем, а конструкції розглянути лише на прикладі окремих кращих зразків машин.
За редакцією академіка АІН України О.Т. Лісовенка

Рецензенти:   дійсний член Академії інженерних наук України І.М. Федоткін,
Генеральний директор Укрхлібопрому М.Т. Богдан
Редакція хіміко-біологічної та геологічної літератури
Редактор М.М. Гусар

ISBN 966-00-0553-9

О.Т. Лісовенко, О.А.Руденко-Грицюк,
І.М. Литовченко, С.Д. Дудко, І.В. Зірніс,
С.І.Сидоренко, О.В. Ковальов,
І.О. Лісовенко, М.С. Чернов А.Г. Котенко

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя