Національна академія правових наук України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Орлюк Олена Павлівна, Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, Андрощук Геннадій Олександрович,

Розвиток та стимулювання інтелектуальної діяльності
(економіка, право, міжнародний досвід)


МОНОГРАФIЯ

Р64
Рекомендовано вченою радою Науково дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України
(протокол № 8 від 29 жовтня 2013 року)

Рецензенти:
О.    П. Степанов, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного університету культури та мистецтва;
І.    В. Федулова, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Національного технологічного університету харчових технологій

Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук. — К. : НДІІВ НАПрНУ. — 2014. — 364 с.

Присвячена розвитку та стимулюванню інноваційної діяльності в контексті податкової мотивації інноваційного та технологічного розвитку, законодавчого регулювання податкових пільг, правового аналізу прогалин у законодавчому регулюванні, узгодженості, оцінки ефективності законодавства відносно правового статусу суб'єктів інноваційної системи та стимулюванням інноваційної діяльності в Україні у формі прямої та опосередкованої підтримки та висвітленню закордонного досвіду, пов'язаного з стимулюванням інноваційної діяльності, а також правового аналізу в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт.
Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів з юридичних та економічних спеціальностей, які пов'язані з дослідженнями в сфері інноваційної та інтелектуальної  власності.

© Науково-дослідний інститут Інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України, 2014
© Орлюк О. П.
©Бутнік-Сіверський О. Б.


 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя