Національна академія правових наук України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Орлюк Олена Павлівна, Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, Андрощук Геннадій Олександрович,
Федченко Людмила Юріївна, Борко Юлія Леонідівна, Тверезенко Олена Олексіївна,
Шульпін Iгор Леонідович, Антонюк Наталiя Iванiвна

Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності

МОНОГРАФIЯ

УДК 347.(77+78)
ББК 67.9(4Укр) 303.2 ТЗЗ

Рекомендовано вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол №10 від 30 листопада 2010 року)

Науковий редактор:
О. Б. Бутнік-Сіверський, доктор економічних наук, професор, чл.-кор. Академії технологічних наук України.
Рецензенти:
О.П. Степанов, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, генеральний директор корпорації «Центр»;
О.Г. Мендрул, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»;
Л. К. Воронова, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України.

Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / О. П.Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук, Л. Ю. Федченко та ін. — К. : НДІ IB НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2010. — 475 с.

Монографія присвячена розкриттю теоретичних і методичних засад оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в Україні та буде корисна в дослідницький і практичній діяльності оцінювачів, патентних повірених, юристів, судових економічних експертів, економістів, спеціалістів-практиків та працівників державної влади, які пов'язані зі сферою інтелектуальної власності.
Монографія розрахована також на науковців, аспірантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів з юридичних та економічних спеціальностей.

Відтворення всієї книги чи якої-небудь її частини будь-якими засобами або у якій-небудь формі, зокрема і в Інтернеті, забороняється без письмового дозволу Інституту

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2010


.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя