ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів цукрової промисловості на 2016 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2016-ий рік .

Управлінсько-економічний напрям навчання
1. Підвищення кваліфікації за професійними програмами (за рахунок державного бюджету)

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 12 08.02-20.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 22.02.-05.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 14.03-26.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 12 11.04-23.04
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 17.10-29.10
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 14.11-26.11

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів (за рахунок державного бюджету)

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Фінанси та бухгалтерський облік підприємств з позиції імплементації Угоди про асоціацію з ЄС 09.03-11.03
2. Захист та конкурентоспроможність товаровиробника в умовах зміни міжнародних стимулів. Адаптація до умов СОТ, членства у системі Вільної торгівлі ЄС та Митному союзі 04.04-06.04
3. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку 23.05-26.05
4. Товарні знаки: реєстрація, облік, використання та захист від недобросовісної конкуренції 06.06-09.06
5. Неоекономіка – репутаційний менеджмент підприємства (властивості, функції, організація та його ефективність) 15.06-18.06
6. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно наказів Міністерства фінансів України у 2015 році 07.11-10.11
Техніко-технологічний напрям навчання
Підвищення кваліфікації за професійними програмами (за рахунок державного бюджету)

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Головні механіки та їх заступники.
Завідувачі механічними майстернями
11.01-23.01
18.01-30.01
2. Начальники змін. Начальники відділів 18.01-30.01
14.03-26.03
3. Начальники ТЕЦ та їх заступники 25.01-06.02
4. Технічні директори 01.02-13.02
5. Начальники виробничих відділів 01.02-13.02
6. Головні інженери 01.02-13.02
7. Чергові (змінні) інженери ТЕЦ, теплотехніки 01.02-13.02
14.03-26.03
8. Головні технологи та їх заступники 15.02-27.02
14.03-26.03
9. Інженери-технологи, змінні хіміки
21.03-02.04
28.03-09.04
10. Завідувачі заводськими і сировинними лабораторіями. Начальники лабораторій
28.03-09.04
11. Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці
за замовленням
Короткострокові семінари

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності роботи тракту подачі буряків і мийного відділення 18.01-30.01
2. Шляхи економії сировини, паливно-енергетичних ресурсів та інших матеріалів при переробці цукрових буряків. Січень- червень
3. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва  Березень-квітень
4. Нове в технології очистки оборотних і стічних вод цукрового виробництва 21.03-02.04
5. Нове в теорії і практиці очистки і фільтрування соків і сиропу
21.03-02.04
6. Шляхи підвищення якості цукру та сучасні методи оцінки якості. Сертифікація продукції  28.03-09.04
7. Нове в теорії і практиці сокодобування  04.04-16.04
8. Нове в теорії і практиці кристалізації цукру 18.04-30.04
9. Розробка рекомендацій по переробці буряків урожаю 2016 р.
Серпень-вересень

* Дата проведення семінарів буде узгоджена з НАЦУ «Укрцукор» і доведена до відома підприємств в робочому порядку