ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів підприємств хлібопекарської промисловості на 2016 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2016-ий рік .

Управлінсько-економічний напрям навчання
1. Підвищення кваліфікації за професійними програмами (за рахунок державного бюджету)

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 12 08.02-20.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 22.02.-05.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 14.03-26.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 12 11.04-23.04
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 17.10-29.10
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 14.11-26.11

  Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Техніко-технологічний напрям
1. Підвищення кваліфікації за професійними програмами (за рахунок державного бюджету)


п/п
Посадові категоріїТермін навчання (днів)Період навчання
1. Змінні технологи 12 25.01-06.02
2. Майстри 12 15.02-27.02
3. Інженери-технологи (хіміки) 12 15.02-27.02
4. Інженери-технологи, майстри макаронного виробництва 12
6 - очне навчання
15.02-27.02
22.02-27.02
5. Головні механіки, механіки
12 14.03-26.03
6. Інженери-технологи кондитерського виробництва
12
6 - очне навчання
14.03-26.03
7. Інженери мікробіологи
6 14.03-19.03
8. Інженерно-технічні працівники, які не мають спеціальної теплотехнічної освіти, відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію парових і водогрійних котлів
24 21.03-16.04
9. Начальники цехів, начальники змін, майстри
12 04.04-16.04
10. Інженери-технологи кондитерського виробництва 12 16.05-28.05
11. Головні енергетики, начальники котельних
12 30.05-11.06
12. Майстри
12 12.09-24.09
13. Головні інженери
12 17.10-29.10
14. Майстри кондитерського виробництва
12 17.10-29.10
15. Інженери-технологи (хіміки)
12 17.10-29.10
16. Майстри
12 17.10-29.10
17. Змінні технологи
12 31.10-12.11
18. Посадові особи та спеціалісти галузі з охорони праці (за замовленням) протягом року
Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів  (за рахунок замовників)

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. «Безпечність та якість кондитерських виробів»
Програмою передбачено: теоретичний та практичний курс «Сучасні вимоги до якості і безпеки кондитерських виробів». Загальні принципи та законодавчі вимоги і підходи до забезпечення безпеки кондитерських виробів. Огляд схем і міжнародних стандартів для управління безпечністю харчових продуктів. Основи системи НАССР, кроки щодо підтримання системи НАССР на підприємстві. Аудити систем управління безпекою. Особливості внутрішнього та зовнішнього аудиту згідно системи НАССР та ІSО 22000 на підприємствах кондитерської промисловості.
11.04-16.04

17.10-22.10
2. «Сенсорна оцінка якості кондитерських виробів, підготовка експертів – дегустаторів»
У процесі навчання будуть розглянути теоретичний і практичний матеріал згідно з міжнародних стандартів ISO 8586-1, 2:1994  «Sensory Analysis – General guidance for selection training and monitoring of assessore», ДСТУ ISO 6658:2005 «Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні настанови», «Дослідження сенсорне. Методологія. Методи створення спектра флейвору» та освітньо-професійною програмою навчання й підвищення кваліфікації членів дегустаційних комісій (випробувачів; кваліфікованих випробувачів, експертів-випробувачів, спеціалізованих експертів-випробувачів) по визначенню та оцінці якості кондитерських виробів
16.05-21.05
31.10-05.11

2) Підвищення кваліфікації  за очно-дистанційною формою навчання (форма  навчання: перший  етап – дистанційно,  другий – очно; загальна  кількість годин  86,  з них 40 годин аудиторних, 46 – на самостійну роботу; підсумковий контроль –  випускна робота)
Телефони для довідок:
- (044) 449-68-89 (навчально-методичний відділ)
- Тел./факс (044) 449-09-35
Оболкіна Віра Іллівна – д.т.н., завідувач кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв.
Е-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду