ІПДО НУХТ

Історія розвитку кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв

Кафедра техніки і технології харчових виробництв була створена у 1971 році, об'єднуючи різні галузеві напрями, включаючи хлібопечення та кондитерське виробництво. Очолювала кафедру доц. М.К. Лебедюк. Деканом факультета працював В.В. Рекославський.

Разом із задачею фахового навчання керівників і спеціалістів галузі на інститут покладалася не менш важлива місія сприяння творчому пошуку, обміну досвідом, зміцненню зв'язків підприємств з науково-дослідними установами, аналізу напрямів розбудови промисловості і вчасної перепідготовки фахівців.

З 1971—75 рр. спеціалісти хлібозаводів та кондитерських фабрик підвищували кваліфікацію на кафедрі техніки і технології харчових виробництв, що об'єднувала різні галузеві напрями, а вже у січні 1976 р. кафедра хлібопекарського і кондитерського виробництв була відокремлена як галузева, набувши досвіду методичної і організаційної роботи. Викладацький склад кафедри забезпечував навчання всіх спеціалістів технічного і технологічного профілю галузі. Це був молодий колектив науковців і невиправних ентузіастів справи, працездатний і вимогливий до якості своєї роботи. Рекославський Віктор Валерійович, к.т.н., доц., — завідувач кафедри, винахідник, кандидат у майстри спорту з альпінізму у класі підвищеної складності сходжень. Перейшов з КТІХП, з галузевої науково-дослідної лабораторії, де працював над удосконаленням хлібопекарських і кондитерських печей. Після закінчення аспірантури КТІХП курс обладнання хлібопекарської промисловості викладала Н.М. Подвязнікова, а технологію — к.т.н., доц. З.В. Перміловська.

Колектив кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв

Колектив кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв. 1973 рік

Фото однієї з перших груп

Фото однієї з перших груп

В усіх програмах підвищення кваліфікації значної уваги приділялося охороні праці: на хлібозаводах і малої, і великої потужності використовувалось надзвичайно багато ручної праці. з ЦІНС перейшов на кафедру к.т.н., доц. В.Я. Вайлов, ст. викладач М.О. Казанський. Спеціалістам з автоматизації і механізації процесів викладали к.т.н., доц. В.П. Скварик (перейшов з НДІ електропобутових машин і приладів) та ст. викладач Г.Д. Попов (перейшов з НДІ механізації сільського господарства). Технологію кондитерських виробів, методи аналізу і контролю — О.О. Кисельова, маючи значний педагогічний досвід з підготовки спеціалістів кондитерської галузі у Львівському технікумі харчової промисловості.

О.О. Кисельова

О.О. Кисельова присвятила підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів хлібопекарської і кондитерської промисловості усе життя. 1971 рік

Засідання кафедри проводить доц. В.В. Рекославський

Засідання кафедри проводить доц. В.В. Рекославський

На той час Інститут нагромадив потужний потенціал професорсько-викладацького складу, фактично це був і є найпотужніший заклад післядипломної освіти спеціалістів харчової промисловості. В часи існування Союзу в стінах Інституту підвищували свою кваліфікацію керівники і спеціалісти всіх республік. Підвищення кваліфікації спеціалістів харчової й переробної промисловості з Росії (цукрова, хлібопекарська), Молдавії (виноробна, кондитерська), Білорусії, Узбекистану, Грузії (цукрова, виноробна галузь), Азербайджану та багатьох інших республік, фахівців усіх найбільших кондитерських фабрик колишнього Союзу, вимагало багато зусиль професорсько-викладацького колективу, але дало безцінний досвід. у педагогічному аспекті спілкування та навчання галузевих керівників і спеціалістів, які були носіями своїх національних традицій, культури, сприяло виробленню методик викладання, що оптимально поєднували у собі філософську широту поглядів і водночас — наукову конкретику дисципліни. Скарбниця фахового досвіду поповнювалась технологіями і рецептурами, способами застосування препаратів. Викладачі кафедри виїздили у відрядження вивчати довід підприємств Ташкента, Москви, Ленінграда.

У 1983—1985 рр. проводиться економічний експеримент у промисловості, що має на меті підвищення продуктивності праці і збільшення обсягів виробництва. Під проводом і за участі міністерства харчової промисловості Інститут збирає у свої стінах на настановчі семінари з проведення економічних експериментів у галузях тисячі керівників і провідних спеціалістів.

Видані книги з модернізації обладнання довгі роки користувалися попитом на підприємствах:

 • В.В. Рекославский, Г.Г. Геогиади. Модернизация оборудования хлебозаводов.—К.:Урожай, 1987. —119 с.
 • В.В. Рекославский, Г.Г. Геогиади. Научно-технический прогресс в хлебопекарной промышленности.—К.:Урожай, 1989. —216 с.
Науково-методичний семінар керівників інститутів підвищення кваліфікації. А.В. Федоров і В.Д. Корчагін Москва, 1978 рік

Науково-методичний семінар керівників інститутів підвищення кваліфікації. Серед учасників — доценти ІПК А.В. Федоров і В.Д. Корчагін Москва, 1978 рік

Колектив інституту. 1973 рік

Колектив інституту. 1973 рік

Викладачі кафедри

Викладачі кафедри

Наукові зв'язки з Російським НДІ хлібопродуктів, науково-виробничими, екпериментальними підприємствами, які з роками стають продуктивнішими, участь у багатьох міжнародних та українських наукових і науково-практичних конференціях, чисельні публікації в галузевих виданнях, зміцнені багаторічним досвідом колективу, власне, свідчать про створення науково-педагогічної школи в хлібопекарській галузі.

О.О. Кисельова і д.т.н., проф. А.М. Дорохович

У Другому Міжнародному науково-технічному практикумі «Сучасне кондитерське та харчоконцентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент» Інститут преставляла О.О. Кисельова. О.О. Кисельова і д.т.н., проф. А.М. Дорохович

Учасники семінару «Сучасне кондитерське та харчоконцентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент» у Мукачево. 2002 рік

Учасники семінару «Сучасне кондитерське та харчоконцентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент» у Мукачево. 2002 рік

Наукові розробки та винаходи в оснащенні хлібопекарських печей (В.В. Рекославський) підтверджені багатьма авторськими свідоцтвами, а «Метод прискореного визначення цукру» (В.В. Рекославський, О.О. Кисельова, Н.М. Подвязнікова) — патентом України у 2003 р. Творчі здобутки колективу впроваджено на багатьох хлібокомбінатах України. Викладачі постійно надають підприємствам консультаційну і науково-методичну допомогу.

Н.М. Подвязнікова, Л.М. Пахомова з групою технологів

Ст. викладач кафедри Н.М. Подвязнікова та зав. лабораторії технохімконтролю Л.М. Пахомова на заняттях з групою технологів.

Учасники семінару «Сучасне кондитерське та харчоконцентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент» у Мукачево. 2002 рік

Ст. викладач кафедри Н.М. Подвязнікова з провідними спеціалістами на київському хлібокомбінаті № 10.

О.О. Кисельова впродовж багатьох років є членом журі професійних дегустаційних конкурсів та конкурсів майстерності кондитерів України.

Учасники Міжнародного конкурсу професійної майстерності на БКК, Київ, 2002

Учасники Міжнародного конкурсу професійної майстерності на БКК, Київ, 2002

Учасники Міжнародного конкурсу професійної майстерності на БКК, Київ, 2002

Найтісніший зв'язок з підприємствами і керівництвом галузі підтримується вже майже 35 років, третє покоління виробничників звертається в Інститут за знаннями, порадами, вирішенням проблем.

Практика занять у виробничих умовах, узагальнення досвіду впровадження новітнього технологічного обладнання та використання сучасних поліпшувачів, розпушувачів, барвників і ароматизаторів, проведення майстер-класів

О.О. Кисельова з технологами хлібопекарської промисловості на Київському хлібокомбінаті № 10.

О.О. Кисельова з технологами хлібопекарської промисловості на Київському хлібокомбінаті № 10. 2003 рік.

З 2001р. кафедра підвищує кваліфікацію спеціалістів макаронного та харчоконцентратного виробництва. К.т.н., доц. Г.І. Волощук працює над розробленням нових стандартів хлібопекарської галузі, працює з підприємствами харчоконцентратних і кондитерських виробництв, Укрпродспілки, відвідує галузеві виставки в Україні та Росії. Нею створено і затверджено в галузевому об'єднанні «Укрхліб» програму спеціалізації «Технологія харчових концентратів» для очно-заочного навчання обсягом 600 навчальних годин з видачею диплома спеціалізації державного зразка. у жовтні поточного року запрошуємо фахівців опанувати спеціальність, яка користується попитом, — харчоконцентратне виробництво в Україні має надзвичайно високий потенціал розвитку. Презентація курсу спеціалізації відбудеться на виставці «Хліб України'2004» 29.09—1.10 в Одесі та під час виставки «Ласощі'2004» на науково-практичному семінарі 2.10—4.10 у виставковому центрі «Акко Інтернешнл», що Інститут організує спільно з керівництвом ЗАТ «Укркондитер».

Г.І.Волощук на виставці «Хліб.Кондитерські вироби'2004» «Леон» (Одеса)

Г.І. Волощук, к.т.н., доцент кафедри, на виставці «Хліб. Кондитерські вироби'2004» з представниками виставкової компанії «Леон» (Одеса)

Г.І.Волощук на кондитерському виробництві

Г.І. Волощук на кондитерському виробництві

Доцент В.В. Рекославський та ст. викладач О.О. Кисельова на виставці «Хліб. Кондитерські вироби»

Доцент В.В. Рекославський та ст. викладач О.О. Кисельова на виставці «Хліб. Кондитерські вироби». 2002 рік, Київ

Кафедра бере участь у виставках «Хліб. Кондитерські вироби», «Ласощі» (Київ) та «Хліб України» (Одеса), де протягом трьох років проводить консультації та цикли семінарів з сучасної технології, техно-хімічного контролю та систем якості і безпечності продукції, оптимізації вибору обладнання, модернізації виробництва.

Президія круглого столу з обговорення проблем вступу України до СОТ

Президія круглого столу з обговорення проблем вступу України до СОТ. 2002 рік

У 2002—2004 рр. підготовка до циклу семінарів в Одесі, до проведення конкурсів і дегустацій значною мірою сприяла діяльності інституту як наукового колективу, який бере активну участь у прикладних заходах, що сприяють підвищенню наукових і професійних знань спеціалістів харчової і переробної промисловості, обміну інформацією та значно розширює коло можливостей для безпосереднього накопичення інформації для аналізу ефективності впровадження новітніх технологій на вітчизняних підприємствах різних форм власності. Викладачами ІПДО НУХТ на виставках «Хліб України'2002» та «Салон напоїв'2002» 26 вересня 2002 року в Одесі проведено цикл семінарів:

 1. Сучасний стан українського ринку технологічного обладнання для хлібопекарської промисловості. Доповідач: Рекославський В.В., к.т.н., доцент, зав. кафедри хлібопекарської та кондитерської промисловості ІПДО НУХТ.
 2. Перспективні напрямки підвищення якості хлібобулочних та кондитерських виробів. Прискорені методи аналізу. Доповідач: Кисельова О.О., ст. викладач кафедри хлібопекарської та кондитерської промисловості ІПДО НУХТ.
 3. Сучасні технології виробництва макаронів. Розширення асортименту макаронних виробів (формувальне обладнання, добавки). Доповідач: Волощук Г.І., к.т.н., ст. викладач кафедри хлібопекарської та кондитерської промисловості ІПДО НУХТ.

Для проведення дегустації і конкурсу макаронних виробів ст. викладачем кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв Волощук Г.І. у співробітництві з науковцями Національного університету харчових технологій та провідними спеціалістами київської макаронної фабрики, спеціалістами об'єднання «Укрхлібпром» і Держстандарту України розроблено методики класифікації якості макаронних виробів та форми дегустаційних листів.

О.О. Кисельова. Консультації на виставці «Хліб'2004»

О.О. Кисельова. Консультації на виставці «Хліб'2004» в Києві

До проведення цільових семінарів для керівників і провідних спеціалістів запрошуються досвідчені фахівці з київських хлібокомбінатів, об'єднань «Укрхліб» та «Київхліб». А.М. Васильченко, генеральний директор об'єднання «Укрхліб», входив до складу Вченої ради Інституту.

А.М. Васильченко вручає диплом переможцю професійного конкурсу

А.М. Васильченко, генеральний директор об'єднання «Укрхліб», вручає диплом переможцю професійного конкурсу.

Кафедра у повному складі брала участь у роботі Першої Міжнародної Українсько-російської конференції «Техніка і технологія хлібопекарського виробництва у XXI столітті», яка відбулася 30.09.—1.10.2003 на Київському хлібокомбінаті № 10. Викладачі виступили з трьома доповідями, брали участь у обговоренні проблем галузі з українськими і російськими колегами.

А.П. Косован, О.О. Кисельова, Г.І. Волощук

А.П. Косован, директор Інституту хлібопечення, голова Союзу хлібопекарів Росії, наш земляк за походженням,та викладачі кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв ІПДО НУХТ О.О. Кисельова, Г.І. Волощук

Тематика підвищення кваліфікації за курсом «Техніка і технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв»:

 • Вітчизняний та зарубіжний досвід оптимізації технології виробництва та вдосконалення апаратурно-технологічних схем. Якість продукції та міжнародні стандарти ISO серії 9000. Фізико-хімічні основи управління технологічними процесами в кондитерському виробництві. Сировина та харчові добавки, їх властивості і вплив на якість продукції. Забезпечення якості продукції при переробці борошна із зниженими хлібопекарськими властивостями. Майстер-клас.
 • Методика розрахунку рецептур борошняних кондитерських виробів. Використання нетрадиційних видів сировини. Нове в технології виробництва дієтичної продукції, продуктів для хворих на діабет, а також сухарів, баранок та бубликів.
 • Сучасні фізико-хімічні та прискорені методи аналізу, їх застосування в хлібопекарському та кондитерському виробництві.
 • Раціональна експлуатація та прогресивні методи ремонту та відновлення обладнання. Організація та технічні заходи, спрямовані на раціональне використання сировини і паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві.
 • Заходи по забезпеченню випуску екологічно чистої продукції та запобіганню шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище.

Для спеціалістів макаронного виробництва:

 • Особливості виробництва макаронних виробів на підприємствах великої та малої потужності. Аналіз сучасних технологічних схем і режимів макаронних виробів. Функціональні та конструктивні особливості обладнання для замісу і пресування тіста, формування, гігротермічної обробки, сушіння і стабілізації макаронних виробів.
 • Техніко-технологічний контроль сировини та макаронних виробів.