ІПДО НУХТ

2000—2005 роки в житті ІПДО НУХТ

2000—2005 рр. Діяльність ІПДО НУХТ

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3.11.2000 № 436-р «Про передачу ІПК до сфери управління Міністерства освіти та науки України» та спільним наказом Міністерства агропромислової політики та МОН України від 30.12.2000 № 279/636 Інститут був безпосередньо підпорядкований МОН України. Наказом МОН від 14.06.2001 № 458 Інститут підвищення кваліфікації було реорганізовано у структурний підрозділ Українського державного університету харчових технологій — Інститут післядипломної освіти УДУХТ. Наказом НУХТ від 21.11.2001 № 120 «Про створення Одеського ІПДО НУХТ» філіалу ІПК надано статус самостійного підрозділу.

З грудня 1999 р. до липня 2001 С.Д. Дудко виконував обов'язки ректора, а з липня 2001 по теперішній час є директором ІПДО НУХТ.

Дудко Сергій Дмитрович

Дудко Сергій Дмитрович

к.т.н., доцент, директор ІПДО НУХТ з 2001 р.
Гулий Іван Степанович

Гулий Іван Степанович, д.т.н., професор, ректор Українського державного університету харчових технологій з 1974 по 2003 рік

Українець Анатолій Іванович

Українець Анатолій Іванович, д.т.н., професор, ректор Національного університету харчових технологій

Інтеграція Інституту післядипломної освіти до структури НУХТ сприяє створенню цілісної системи, яка об'єднує довузівську, ступеневу вищу та післядипломну освіту в одному провідному галузевому навчальному закладі, що відповідає загальновизнаній концепції безперервної освіти.

У 2000 р. посаду заступника директора з навчальної роботи обійняв к.т.н., доцент кафедри сільськогосподарського виробництва у переробній промисловості М.І. Карасюк.

Карасюк Михайло Іванович

Карасюк Михайло Іванович, к.т.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи в 2000-2006 рр.

Аляб'єва Вікторія Вікторівна

Аляб'єва Вікторія Вікторівна, к.х.н., заступник директора з наукової та методичної роботи в 2003-2006 рр.

Лісіцина Марина Вікторівна

Лісіцина Марина Вікторівна, заступник директора з фінансово-господарської роботи з 2000 р. понині

Глобін Олександр Ігорович

Глобін Олександр Ігорович, к.пед.н., заступник директора з наукової та методичної роботи у 1996—2003 рр.

У 2002 році указом Президента України від 19.03.2002 № 266/2002 і наказом Міністерства освіти і науки України УДУХТ надано статус національного (нова назва Національний університет харчових технологій), а Інститут як його структурний підрозділ отримав назву «Інститут післядипломної освіти НУХТ». У зв'язку із зміною статусу інституту було розроблено Положення про ІПДО НУХТ (затверджене ректором університету 06.06.2002 р.), Концепція діяльності інституту на період до 2006 року (схвалена конференцією трудового колективу 01.07.2002 р.), Програма розвитку ІПДО УДУХТ на період 2001—2006 роки. Названі документи розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», «Положення про державний вищий заклад освіти», Статуту університету. Вони визначають стратегічні цілі діяльності ІПДО, головні цілі розвитку інституту на визначений період, а також завдання і заходи з їх реалізації в інтелектуальній, фінансово-господарській і комерційній та соціально-гуманітарній сферах. У зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» було переглянуто окремі положення вищезазначених документів та розроблено План роботи інституту на 2003 та 2004 роки.

Л.П. Гриценко

Навчальний відділ очолює Л.П. Гриценко

Л.В. Обмачевська

Керівник планово-договірного відділу Л.В. Обмачевська

С.П. Кондратюк

Начальник відділу кадрів С.П. Кондратюк

Н.О. Головньова

Завідувач канцелярії Н.О. Головньова

Л.П. Федоренко

Головний бухгалтер Л.П. Федоренко

Н.Я. Костіна

Керівник відділу редакційно-видавничої діяльності та інформаційного забезпечення Н.Я. Костіна

Наявність та використання приміщень ІПДО НУХТ

Приміщення інституту розташовані в 3 корпусах, що знаходяться у Святошинському та Шевченківському районах м. Києва. Створено належні умови для проведення занять та забезпечення проживання слухачів.

Для проведення навчального процесу та проживання слухачів інститут має:

  • гуртожиток № 1, вул. Петрицького, 12, введений в експлуатацію в 1977 році;
  • гуртожиток № 2, вул. Естонська, 8а , введений в експлуатацію в 1969 році;
  • навчальний корпус № 3, вул. Шулявська, 22/24, який інститут орендує у ВАТ «Спектр».

Загальна площа приміщень становить 8820 м2.

корпус 1

Корпус №1

корпус 2

Корпус №2

корпус 3

Корпус №3

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача