ІПДО НУХТ

Кафедра переробки сільськогосподарської продукції

Куянов Володимир Вікторович  Куянов Володимир Вікторович  - к.т.н., доцент, завідувач кафедри з 2015 року.

Тел. (044) 400-52-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Кафедру створено у 2006 році шляхом об'єднання кафедри з надзвичайних ситуацій в галузях АПК та кафедри сільського господарства в переробній промисловості.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професор
Редько Віктор Володимирович
д.с.-г.н. Редько Віктор Володимирович,

Доценти
к.біол.н. Соболєв Андрій Сергійович, к.мед.н. Санова Антоніна Григорівна; к.с.-г.н. Олійник Тетяна Миколаївна; к.е.н. Нездоля Світлана Василівна; к.с.-г.н. Маласай Віктор Михайлович; к.т.н. Куянов Володимир Вікторович; к.т.н; Дутов Олександр Іванович; Миропольський Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Соболєв Андрій Сергійович, к.т.н., доцент                                           Миропольський Олександр Михайлович                                      
Соболєв Андрій Сергійович, к.т.н., доцент          Миропольський Олександр Михайлович,к.т.н., доцент

                                                                      
Завідувач лабораторії екологічного контролю                                                                    

Тіщенко Олександр Григорович                                                             
Тищенко Олександр Григорович                                                      

Викладачі кафедри агротехнологій та екологічної безпеки
Викладачі кафедри агротехнологій та екологічного контролю

Лаборант кафедри Найдьонова С.А.
Лаборант
лабораторії насінництва Шульга Л.І.
Інженери І-ої категорії Семинютін О.М., Прищенко О.В.

Основні напрямки діяльності кафедри

 • Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості з питань управління харчових продуктів згідно з принципами системи НАССР, вимогами стандартів ISO 9000 14000, державними стандартами України для забезпечення якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини.
 • Підготовка спеціалістів з радіології, дозиметрії, радіоекології до атестації та складання іспиту в Комісії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів № 156-р від 16 березня 1992 р.
 • Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Міністерства аграрної політики з питань організації і ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях.
 • Підготовка особового складу невоєнізованих формувань цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності, згідно із Законом України «Про Цивільну оборону України» та положенням «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
 • Навчання методам виробництва, підготовки і використання насіння у буряконасінницьких господарствах, насіннєвих і цукрових заводах в умовах ринкової економіки.

По закінченні навчання слухачі отримують знання відповідно до Європейської системи сертифікації персоналу з якості, а саме:

 1. Знання вимог щодо безпеки харчових продуктів згідно з принципами НАССР. Виявлення та контроль біологічних, хімічних, фізичних та інших чинників, матеріалів або продуктів, що негативно впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров'я людини, в критичних точках технологічного процесу виробництва харчових продуктів.
 2. Знання принципів менеджменту довкілля, серія ISO 14000. Рекомендації з менеджменту для підприємств. Демонстрація та популяризація досягнень комплексних довкільних та фінансових переваг шляхом інтеграції менеджменту довкілля в загальні управлінські системи підприємства. Зміни ставлення посадових осіб різних міністерств і відомств до питання про вплив на навколишнє середовище їхньої діяльності, підвищення відповідальності за наслідки роботи. Виконання положень Орхуської конвенції, ратифікованої Україною в 1999 році, яка є гарантією громадянського права на інформацію та права на участь у прийнятті рішень, пов'язаних з довкіллям, що мають безпосередній вплив на життя людей.
 3. Знання принципів систем управління якістю, серія ISO 9000. Проведення аналізу небезпечних чинників, визначення критичних точок, етапів технологічного процесу. Розробка коригувальних дій. Документування усіх процедур і даних, що реєструються в системі, а також форм і способів їх реєстрації. Модель європейської досконалості. Система ТQM.

Кафедра пропонує нові навчальні курси підвищення кваліфікації (72-144 год.)

 • Фінансово-кредитний механізм та фінансово-податковий менеджмент в ринкових умовах.
 • Нові форми господарювання у бурякосіючих підприємствах.
 • Ресурсозберігаючі технології в рослинництві на базі мінімалізації обробітку ґрунту.
 • Сучасні методи захисту рослин з використанням регуляторів росту.
 • Підготовка та використання насіння цукрових буряків сучасних сортів і гібридів.

Кафедра проводить короткострокове цільове навчання (18-72 год.) за тематикою, погодженою з виробничими формуваннями:

 • Інтенсифікація насінництва цукрових буряків та шляхи покращення реалізації насіння в ринкових умовах.
 • Сучасні інтенсивні технології вирощування цукрових буряків.
 • Апробація посівів цукрових буряків.
 • Заготівля та поліпшення зберігання цукрових буряків.
 • Економічний механізм господарювання та фінансово-податковий менеджмент.
 • Робота господарств в умовах реформування власності на майно та землю.

Кафедрою проводиться очно-заочне навчання фахівців з вищою освітою за спеціалізаціями «Насінництво» та «Заготівля і зберігання цукрових буряків» за 500-годинною програмою. Термін навчання — 1 рік. По закінченні навчання слухачі отримують диплом спеціаліста державного зразка.

Кафедра працює над створенням рекреаційної системи психологічної підтримки людей, які проживають на постраждалих територіях, розробкою рекомендацій адаптації людей до екстремальних умов проживання в зонах екологічного лиха та налагодження інформаційно-освітньої мережі. Для реалізації цих заходів кафедра, у складі якої працює лабораторія екологічного контролю, пропонує за угодою створити в школах та культурно-просвітницьких центрах, лікувальних та соціальних закладах, громадських організаціях і підприємствах Громадські центри екологічного інформування та освіти населення щодо стану середовища та якості продуктів у регіоні. Створені центри надаватимуть населенню широке коло послуг:

 • медико-радіологічне обстеження людей;
 • практичні заняття з роботи побутових дозиметричних приладів, вимірювання доз та рівнів радіації;
 • визначення вмісту радіонуклідів, важких металів, нітратів, гербіцидів, мікроелементів у продуктах харчування;
 • радіологічну експертизу сировини та готової продукції;
 • радіологічне обстеження приміщень, земель, пляжів, річок, озер тощо;
 • практичні заняття з виробництва екологічно чистих продуктів харчування в особистих підсобних та фермерських господарствах.

Реалізація цих заходів пробудить у людях високу мотивацію до якості свого власного життя і життя дітей, до оцінки здоров'я не тільки як категорії фізичної, але, рівною мірою, і як категорії соціальної та економічної.

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра працює над дослідженнями:

 • Вивчення закономірностей міграції забруднюючих речовин у ланцюгу: ґрунт — рослина — тварина — продукти переробки рослинництва, тваринництва — продукти харчування — раціон харчування людини. Методичні рекомендації щодо прогнозування вмісту токсинів в продуктах харчування в конкретному регіоні України.
 • Рекомендації для населення з виробництва сільськогосподарської продукції в підсобних та фермерських господарствах на територіях, забруднених важкими металами.
 • Впровадження нової технології вирощування насінників цукрових буряків.
 • Вирощування екологічно чистої продукції.
 • Розроблення системи управління виробництвом сільськогосподарської продукції на забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи території згідно міжнародних стандартів (НАССР, ISO 14000, OHSAS 18001).

Метою досліджень за даними напрямами є вивчення закономірностей міграції забруднюючих речовин, до яких належать важкі метали, радіонукліди, нітрати. Розроблена методика дає можливість рекомендувати заходи щодо зменшення надходження забруднюючих речовин до харчових продуктів, а отже і до організму людини. З урахуванням сучасних вимог і потреб сільськогосподарського виробництва кафедра виконує науково-дослідну роботу з тем: «Удосконалення технології підготовки високоякісного насіння ЦЧС гібридів цукрових буряків до сівби за інтенсивною технологією» та «Вивчення ефективності застосування фунгіцидів для обробки сільськогосподарських культур в період вегетації».

Матеріали

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри з надзвичайних ситуацій та історію кафедри сільського господарства в переробній промисловості, з яких було утворено кафедру агротехнологій та екологічної безпеки.

 
 • nuht-banner
 • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача