ІПДО НУХТ

Перебудова ІПДО НУХТ

1987 р. Перебудова. Зміни

Матвієнко Борис Андрійович

Матвієнко Борис Андрійович

к.т.н., доцент. Ректор ІПК у 1987—1999 рр.

Матвієнко Борис Андрійович — директор Інституту з 12.1987 року, ректор з 1988 р. Перед тим — доцент КТІХТ (кафедра промтеплоергетики) з досвідом роботи на цукровому заводі і у ВНДІЦП, з 1973 по 1986 рр. — вчений секретар спеціалізованої ради КТІХП з присудження вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 1987 р. посаду проректора з науково-методичної роботи займає доц. кафедри цукру, к.т.н., М.Д. Хоменко, який пройшов за конкурсом. У 1989 році його змінює Г.П. Ковальська, к.е.н., доцент кафедри економіки ІПК. На посаду проректора з навчальної роботи з виходом на пенсію В.В. Новінського у 1991 р. приходить А.О. Заїнчковський, д.е.н., професор, по переводу з кафедри економіки Київського інституту політології і соціального управління.

Хоменко Микола Дмитрович

Хоменко Микола Дмитрович

зав. кафедри технології цукру у 1987—1989 рр., проректор з науково-методичної роботи з 1990 по 1994 рр., д.т.н., професор, зав. кафедри цукру і цукристих речовин з 1995 р. понині.
Заїнчковський Анатолій Олександрович

Заїнчковський Анатолій Олександрович д.е.н., професор, проректор з навчальної роботи ІПК у 1991—1995 рр., нині зав. кафедри НУХТ

Ковальська Ганна Павлівна

Ковальська Ганна Павлівна к.е.н., доцент, проректор з наукової та методичної роботи ІПК у 1989 —1995 рр.

Казімір Павло Федорович

Казімір Павло Федорович, проректор з господарської роботи у 1986—2000 рр.

Федоренко Людмила Петрівна

Федоренко Людмила Петрівна, головний бухгалтер інституту.

Татаринова Ніла Степанівна

Татаринова Ніла Степанівна, начальник методичного відділу

Головньова Надія Олексіївна

Головньова Надія Олексіївна, завідувач канцелярії з 1987 р. понині

Антіпова Клавдія Костянтинівна

Антіпова Клавдія Костянтинівна, начальник відділу кадрів

Монахова Людмила Іванівна

Монахова Людмила Іванівна, завідувач корпусу

Бахтіна Галина Іванівна

Бахтіна Галина Іванівна, очолювала плановий відділ у 1987—1999 рр.

Часи перебудови відкривали перед колективом Інституту нові горизонти і ставили нові задачі. На запрошення кубинської сторони у вересні 1988 р. делегація викладачів Інституту відвідала з робочим візитом Республіку Куба. Продовжувалося і планувалося надалі продовження співпраці у навчанні спеціалістів кубинської цукрової галузі.

На межі 1980—90 рр. гласність сприяла початку демократичних перетворень. Створювалися промислові і сільськогосподарські кооперативи.

У 1988 р. в Інституті створюється кафедра виробничо-економічного навчання, яку очолює к.е.н., доц. В.Я. Шумейко. До складу кафедри входять доценти М.М. Роздобудько, І.М. Ільницький, Н.С. Довгаль. На запрошення колективів підприємств викладачі Інституту виїздили в міста і села, навчаючи впровадженню нових методів господарювання.

Щодо системи підвищення професійної кваліфікації, то постановою ЦК КПРС № 166 від 6.02.1988 на керівників міністерств і відомств, підприємств і колгоспів ще раз покладалася персональна відповідальність за організацію неперервного підвищення кваліфікації працівників. У 1988 р. Державним комітетом СРСР з народної освіти затверджено план атестації навчальних закладів системи підвищення кваліфікації. Дозволено проводити навчання спеціалістів на госпрозрахунковій основі. В ІПК створюється науково-консультаційний центр під головуванням завідувача лабораторії виробничо-економічного навчання, к.е.н. Я.Л. Даценка. Діяльність центру згідно Тимчасового положення, затвердженого Радою Міністрів УРСР 18.05.90, полягала в наданні консультацій, розробці технологічних проектів, створенні схем переводу підприємств на госпрозрахунок.

У 1998 р. за загальною редакцією Б.А. Матвієнка колектив ІПК розробляє, узгоджує з Головою Галузевої Ради по роботі з кадрами Укрхарчопрому Л.Б. Сватковим та видає «Професійну програму підвищення кваліфікації директорів підприємств харчової та переробної промисловості», в якій наведено обов'язків мінімум змісту підвищення кваліфікації і навчальні програми.

У 1990 р. в ІПК створюється Редакційна рада під головуванням проректора з науково-методичної роботи М.Д. Хоменка.

У 1991 р., після проголошення Незалежності, колектив Інституту приносить присягу на вірність служіння Україні.

Директор Інституту Б.А. Матвієнко зачитує текст присяги на вірність Україні

Директор Інституту Б.А. Матвієнко зачитує текст присяги на вірність Україні.

У 1991 р. Держагропром УРСР затверджує галузеву програму розвитку української мови в системі Держагропрому УРСР на період до 2000 р.

16.06.1992 Міністерство освіти України видає наказ «Про вивчення історії України і української мови в навчальних закладах післядипломної освіти» за підписом міністра П.М. Таланчука.

Викладання дисциплін в Інституті, на вимогу і за власним прикладом директора Б.А. Матвієнка, поступово переходить на українську.

Виборча кампанія у перший український парламент: колектив Інституту висунув кандидатом у народні депутати до Верховної Ради директора ІПК Б.А. Матвієнка, а кандидатом у депутати до Київської міської ради — доцента кафедри економіки Г.Я. Блащук. Київрада отримала до свого складу досвідченого економіста і педагога.

У 1994 р. Інститут пройшов ліцензування у Державній Акредитаційній комісії на право провадження освітньої діяльності.

Директор Інституту Б.А. Матвієнко зачитує текст присяги на вірність Україні

Засідання Державної Акредитаційної комісії. 1994 рік

У 1994 р., 28 вересня, колектив Інституту урочисто відзначив 25-річчя освітянської діяльності. Гостями були ветерани Інституту, керівники Державного комітету продовольства, керівники підприємств і організацій харчової промисловості

Директором Вінницького філіалу працює к.т.н., доцент Г.С. Лоянич.

Директор Одеського філіалу ІПК — к.с-г.н., доцент М.М. Красюк, заступник директора — Р.А. Борисов. Кафедру економіки очолює к.е.н., доц. М.І. Шешеловський.

Красюк Михайло Михайлович

Красюк Михайло Михайлович

к.т.н., доцент. Директор ІПК з 1979 по 1987 рр.

1990—1997. Економічний факультет. Друга вища освіта

немає фотографії

Білозерський Леонід Семенович

к.е.н., доцент. Зав. кафедри бух. обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності з 1982 до 1986 рр.
Гончар Анатолій Федорович

Гончар Анатолій Федорович

д.е.н., професор. Зав. кафедри економіки цукрової промисловості ІПК у 1987—1993 рр.
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Зав кафедри бух. обліку, фінансів та аналізу господарської діяльності з 1989 р., професор, зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів з 1997 р. понині.
Беззуб Борис Степанович

Беззуб Борис Степанович

професор, зав. кафедри права ІПК у 1985—1999 рр.

Харчова промисловість України через процеси роздержавлення поступово переходила до багатоукладної економіки.

Проблеми трансформації суспільства, економіки, управління виробництвом поставали перед адміністрацією, колективом, в навчальних аудиторіях. Кафедри економіки, права, управління значною мірою слугували для колективу наочною моделлю постійного підвищення кваліфікації, професійного самовдосконалення. Викладачі кафедри економіки Берестецька Л.М. та Лисенко Н.М. навчалися та стажувалися за кордоном (Німеччина).

Ректор Б.А. Матвієнко урочисто вручає О.Б. Бутнік-Сіверському диплом професора

Ректор Б.А. Матвієнко урочисто вручає О.Б. Бутнік-Сіверському диплом професора. Засідання Вченої ради. 1997 р.

Попит на нові знання з ведення госпрозрахунку був практично всенародний. Створення великої кількості кооперативів і малих фірм потребувало забезпечення бухгалтерськими кадрами, відбувалося помітне перетікання кваліфікованих спеціалістів економічного профілю з державних підприємств у новостворені. Загальна кількість робочих місць для бухгалтерів постійно збільшувалась. Значна частина економістів і фінансистів потребувала перепідготовки і ґрунтовного навчання, оскільки попередній фаховий досвід не задовольняв вимогам часу, до того ж зміни в законодавстві, методах господарювання і податковій політиці у цій перехідній фазі суспільного розвитку відбувалися дуже динамічно. Системний підхід, ретельний аналіз закономірностей, вивчення світового досвіду утворення ефективних економічних систем та творча співпраця з провідними вченими-фінансистами дали змогу професорсько-викладацькому складу кафедри забезпечити навчання багатьох тисяч керівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості. Ключовими словами у назві кафедри стала ринкова економіка. Ректор ІПК Б.А. Матвієнко, проректор з наукової і методичної роботи Г.П. Ковальська, проректор з навчальної роботи А.О. Заїнчковський , зав. кафедри бухгалтерського обліку, фінансів та аналізу господарської діяльності д.е.н. О.Б.Бутнік-Сіверський, зав. кафедри права професор Б.С. Беззуб, зав. кафедри управління доц. А.В. Федоров започаткували у 1995 р. в ІПК другу вищу освіту зі спеціальності 7 050.106 «Бухгалтерський облік та аудит» для спеціалістів харчової й переробної галузі. Було вперше створено і погоджено у Міністерстві освіти України та Міністерстві сільського господарства та продовольства України програми, навчальні плани, порядок і форми навчання, умови видачі дипломів, отримано ліцензію. Слухачі першого потоку числом 26 осіб отримали другу освіту за кошти держбюджету, навчання на другому і третьому потоках було платним. Оскільки Інститут відповів на соціальний запит про другу вищу освіту і почав надавати освітні послуги високого рівня, рейтинг його підвищувався. До Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт входили керівники Держхарчопрому, Міністерства освіти України.

Державний іспит із спеціальності «Облік і аудит»

Державна екзаменаційна комісія. Державний іспит із спеціальності «Облік і аудит».

Випускники, які отримали диплом про другу вищу освіту.

Випускники, які отримали диплом про другу вищу освіту.

Голова Державної екзаменаційної комісії Ю.В.Жихарєв вручає диплом про одержання другої освіти

Заступник голови Державного комітету по харчовій і переробній промисловості, Голова Державної екзаменаційної комісії Ю.В. Жихарєв вручає диплом про одержання другої освіти із спеціальності «Облік і аудит» відмінниці навчання.

Випускники другого потоку, які одержали в ІПК другу вищу освіту із спеціальності «Бухгалтерський облік і аудит»

Випускники другого потоку, які одержали в ІПК другу вищу освіту із спеціальності «Бухгалтерський облік і аудит»

1996—1999 рр.

1999 р. Кафедра цукру і цукристих речовин під керівництвом д.т.н., професора М.Д. Хоменка проводить цільове навчання на найбільшому пивоварному підприємстві України, яке працює на вітчизняних інвестиціях — ЗАТ «Оболонь». Проблема, розв'язати яку допомогли виробничникам викладачі ІПК, полягала у технологічних властивостях цукру, що його використовували для виготовлення напоїв. Заняття проводили доценти В.О. Нагорна та К.Д. Скорик. Аналіз використання різних сортів цукру у виробництві безалкогольних напоїв, методи аналізу цукру згодом будуть викладені у книжці «Лабораторний практикум для працівників цукрових заводів», автори — В.О. Нагорна, К.Д. Скорик.

Викладачі кафедри цукру і цукристих речовин з групою технологів і хіміків ЗАТ «Оболонь»

Викладачі кафедри цукру і цукристих речовин з групою технологів і хіміків ЗАТ «Оболонь».

З виходом на пенсію у грудні 1995 р. Г.П. Ковальської та переходом А.О. Заїнчковського на посаду завідувача кафедри Українського державного університету харчових технологій, у квітні 1996 р. на посаду проректора з науково-методичної роботи за конкурсом перейшов з Інституту педагогіки О.І. Глобін, к.пед.н., а у травні того ж року посаду проректора з навчальної роботи посів С.Д. Дудко, к.т.н., який перейшов з викладацької роботи на кафедрі машин і апаратів харчових виробництв УДУХТ.

Проректори ІПК у 1996-1999 рр.: С.Д. Дудко та О.І. Глобін

Проректори ІПК у 1996—1999 рр.: з навчальної роботи — к. т.н., доц. С.Д. Дудко та з науково-методичної — к.пед.н. О.І. Глобін.

Філіали

З 1977 р. директором Вінницького філіалу ІПК працював Борзіцький Б.В., який перейшов з Вінницького політехнікуму, де займав посаду заступника директора з навчальної роботи. Звільнився у 1986 р. з виходом на пенсію. З 1987 р. директором Вінницького філіалу працював к.т.н., доцент Г.С. Лоянич.

До 1979 р. Одеський філіал очолював к.т.н., доц. В.Д. Петруняк. З переведенням його на посаду директора Головного інституту в 1979 р., з 1987 р. директором Одеського філіалу ІПК працює к.с.-г. н., доцент М.М. Красюк, заступником директора з 1991 р. — Р.А. Борисов. Кафедру ринкової економіки очолює к.е.н., доц. М.І. Шешеловський.

28 вересня 1999 року колектив Інституту відзначив 30-річчя науково-педагогічної діяльності. Керівництво галузей високо оцінило роботу колективу і доробок професорсько-викладацького складу у підвищення кваліфікації спеціалістів промисловості. На урочисті збори були запрошені ветерани Інституту, керівники галузевих об'єднань, харчових і переробних підприємств.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача