ІПДО НУХТ

Розвиток ІПДО НУХТ

У 1977—1979 рр. продовжується удосконалення структури ІПК

У 1977 р. на м'ясо-молочному факультеті організовано кафедру тваринництва у складі 5 викладачів — кандидатів ветеринарних, біологічних наук, яку очолює к.вет.н. В.П. Риженко, колишній помічник міністра Мінм'ясомолпрому. Надзвичайно важливі задачі з підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарно-санітарної служби м'ясокомбінатів: організація і удосконалення контролю безпечності сировини на виробництві, нові методи мікробіологічних аналізів, впровадження наукових розробок — Інститут був тією необхідною ланкою в ланцюгу «наука-виробництво-контроль-споживання», яка поєднувала новітні фундаментальні наукові дослідження і прикладні аспекти застосування їх у виробництві. Викладацький склад кафедри підтримує наукові та інформаційні зв'язки з ВНДІ ветсанітарії (Москва), викладачі регулярно відвідують конференції на ВДНГ Союзу та України. Досвід роботи у міністерстві завідувачі кафедр поширюють на викладацьку роботу, авторитет фахівців і керівників сприяє підвищенню рівня навчання і взаємній відповідальності педагогів і слухачів.

Таранов Іван Тимофійович

Таранов Іван Тимофійович к.т.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи у 1973—1979 рр.

Мазур Микола Іванович

Мазур Микола Іванович, к.вет.н., доцент, декан м'ясо-молочного факультету з 1974 по 1990 рр., зав. кафедри переробки м'яса та молока з 2000 р понині.

Самойлов Михайло Андрійович

Самойлов Михайло Андрійович, к.с-г.н., доцент, зав. кафедри сільського господарства з 1970 по 1983 рр.

Жудра Костянтин Васильович

Жудра Костянтин Васильович, к.юр.н., доцент, зав. кафедри радянського права з 1971 по 1983 рр

Федоров Анатолій Васильович

Федоров Анатолій Васильович, к.е.н., доцент, декан економічного факультету з 1970 по 1987 рр.

Євдокимов Василь Микитович

Євдокимов Василь Микитович, к.т.н., доцент, зав. кафедри технології м'ясного і молочного виробництв з 1974 р

1979—1986. Економічні експерименти в промисловості

Петруняк Володимир Дмитрович, к.т.н., доц., був призначений директором ІПК у липні 1979 року по переводу з Одеського філіалу ІПК. Досвід роботи головним інженером Одеського цукрорафінадного заводу значно полегшував вирішення задачі навчання керівників промисловості. В.Д. Петруняк — кавалер орденів «Трудового Червоного Прапора», «Знак пошани», медалі «Заслужений раціоналізатор УРСР». Попередня робота в колективі Одеського філіалу сприяла кращому розумінню, взаємодії, розподілу праці між головним Інститутом та філіалами.

Петруняк Володимир Дмитрович

Петруняк Володимир Дмитрович

к.т.н., доцент. Директор ІПК з 1979 по 1987 рр.
Новінський Володимир Васильович

Новінський Володимир Васильович

к.с.-г.н., доцент. Заступник директора ІПК з навчальної роботи з 1979 по 1991 рр.

На посаді заступника директора з навчальної роботи з 1979 р. працює к.т.н., доц. В.В. Новінський, досвідчений педагог, колишній викладач УСГА. Продовжується навчання кубинців. Підвищення кваліфікації спеціалістів харчової й переробної промисловості з Росії (цукровики), Молдавії (винороби), Білорусії, Узбекистану (кондитери), Грузії (цукровики, виноробна галузь), Азербайджану та багатьох інших республік колишнього Союзу вимагає багато зусиль професорсько-викладацького колективу, але дає безцінний досвід. У педагогічному аспекті спілкування та навчання галузевих керівників і спеціалістів, які були носіями своїх національних традицій, культури, сприяло виробленню методик викладання, що оптимально поєднували у собі філософську толерантність, широту поглядів і водночас — наукову конкретику дисципліни. Скарбниця фахового досвіду поповнювалась технологіями і рецептурами, способами застосування препаратів, відомостями про здобутки виробничників — раціоналізаторів обладнання тощо.

Закінчилися часи екстенсивних економічних і соціальних зусиль під керівництвом Генерального секретаря ЦК КПРС Л. Брежнєва. У 1984 році було започатковано так звані «економічні експерименти», спочатку в м'ясо-молочній промисловості, потім — у харчовій. Йшлося про підвищення продуктивності праці, економію сировини і матеріалів, енергозбереження. Під проводом і за участі міністерств харчової й м'ясо-молочної промисловості Інститут збирає у свої стінах на настановчі семінари з проведення економічних експериментів у галузях тисячі керівників і провідних спеціалістів.

Семінар санветлікарів м'ясокомбінатів України

Семінар санветлікарів м'ясокомбінатів України. ВДНГ УРСР, 1982 р.

Створений на межі 70—80-х років відділ виробничо-економічного навчання очолював до 1985 р. доц. В.П. Скварик, декан факультету виробничо-економічного навчання на громадських засадах. У відділі працювали: З.С. Марголіна, О.П. Казімірова, Н.З. Цимбал, Н.Я. Костіна, Л.В. Обмачевська, Т.В. Шконда. У 1985 р. відділ перетворено на лабораторію, яку очолювала Т.П. Супліна.

Скварик Володимир Петрович

Скварик Володимир Петрович

к.т.н., доцент, керівник відділу, декан факультету виробничо-економічного навчання.
Семінар пропагандистів виробничо-економічного навчання

Семінар пропагандистів виробничо-економічного навчання. На сцені Т.П. Супліна, В.Д. Петруняк. Перед слухачами виступає заслужений артист УРСР Л.Г. Бакштаєв. 1985 рік

Кафедру економіки м'ясо-молочної промисловості у 1982—89 рр. очолює доц. І.Ф. Пінчук, кафедру бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності — доц. Л.С. Білозерський, кафедру економіки харчових виробництв — к.е.н., доц. А.І. Приходько, кафедру економіки цукрового виробництва — д.е.н., проф. П.П. Борщевський, який у 1981 р. захистив докторську дисертацію і у тому ж році був нагороджений орденом «Знак пошани» за науковий доробок.

Директор ІПК В.Д. Петруняк проводить заняття з групою спеціалістів цукрової промисловості Республіки Куба

Директор ІПК В.Д. Петруняк проводить заняття з групою спеціалістів цукрової промисловості Республіки Куба.

Борщевський Петро Прокопович

Борщевський Петро Прокопович

д.е.н., професор, зав. кафедри цукрового м'ясо-молочного виробництв у 1973 —1985 рр.

Радіологічний факультет. Чорнобиль. 1986—1990 рр.

26 квітня 1986 р. сталася аварія 4-го блоку ядерного реактора на Чорнобильській АЕС. Катастрофа, трагічні наслідки якої були надзвичайно важкими для України, змінила світосприйняття усього цивілізованого людства.

У листопаді 1986 р. кафедра цивільної оборони ІПК реорганізується у радіологічний факультет, який очолює переведений з Інституту ядерних досліджень АН України начальник служби організації радіаційної безпеки, безпосередній учасник ліквідації наслідків аварії на 4-му блоці ЧАЕС, к.т.н. В.Ф. Авсеєнко. Створена роком раніше, у 1985 р., лабораторія хімічного та дозиметричного контролю терміново дооснащується приладами дозиметричного контролю і починає навчання керівників і спеціалістів радіологічних служб підприємств, хіміків-радіологів, дозиметристів. Міністерство її методично координує та інформаційно підтримує навчальні напрями кафедри. На підприємствах переробної промисловості створюються лабораторії радіологічного контролю сировини і готової продукції, працівники яких проходять перепідготовку в Інституті та атестуються у Чорнобильській комісії. У викладацькому складі працюють ліквідатори аварії.

Кафедра радіології та надзвичайних ситуацій на підприємствах Держхарчопрому та кафедра сільськогосподарської радіології, лабораторія радіометрії та індивідуального дозиметричного контролю, лабораторія хімічного контролю, лабораторія спектрометрії та радіохімії обладнані сучасними приладами, складали основу факультету. Навчання радіологів проводили: проф. В.Ф. Авсеєнко, проф. Ф.Т. Циганков, доц. Крівцов, к.б.н., доц. А.С. Соболєв, к.військ.н., доц. М.С. Тібірьков, к.мед.н., доц. Г.О. Горяна, к.мед.н., доц. А.Г. Санова, к.м.н., доц. А.Б. Цибін, доц. А.І. Зайцев, ст.викладачі: П.Ф. Кочетов, М.І. Горбунов, С.Т. Дроздов, М.С. Нетреба, О.П. Кочетов, В.І. Мітяков, В.Ф. Хоробрих, викладачі Р.М. Рибачковська, Ю.М. Зенюхов.

Близько 13 тис. керівників з питань перепрофілювання с/г робіт на забрудненій території, радіоекологів, дозиметристів підготовлено, перепідготовлено, атестовано у Чорнобильській комісії МНС України за 1986—2000 рр.

Доцент кафедри радіології А.Б. Цибін проводить відкриту лекцію

Доцент кафедри радіології А.Б. Цибін проводить відкриту лекцію.

Слухачі з проф. В.Ф. Авсеєнком в лабораторії дозиметричного контролю

Слухачі з проф. В.Ф. Авсеєнком в лабораторії дозиметричного контролю.

Ст. викладач М.С. Нетреба проводить семінар з радіології для професорсько-викладацького складу ІПК.

Ст. викладач М.С. Нетреба проводить семінар з радіології для професорсько-викладацького складу ІПК.

Проблемами ліквідації наслідків на ЧАЕС займалися практично всі викладацькі колективи ІПК. Результатом науково-дослідної роботи к.т.н. Н.Є. Янковської в співавторстві стало створення сімбіонтного бактерійного препарату «Сімбітер» на основі молочного продукту.

За цю наукову роботу Міжнародна Асоціація «Допомога родинам Чорнобиля» нагородила Інститут Дипломом за розробку і впровадження у виробництво та практичну медицину препарату та Почесною Відзнакою Благодійства «За допомогу родинам Чорнобиля — SOS-96». Науковці м'ясо-молочного факультету надавали значної допомоги підприємствам при організації і роботі лабораторій радіологічного контролю.

Янковська Нонна Євгенівна

Янковська Нонна Євгенівна

к.т.н., доцент, зав. кафедри переробки м'яса та молока
Янковська Нонна Євгенівна

Стахурська Лілія Вацлавівна

зав. лабораторії з визначення токсичних речовин та важких металів у продуктах харчування
 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача