ІПДО НУХТ

Становлення ІПДО НУХТ

1973—1976 рр. Становлення

Дружинін Володимир Миколайович

Дружинін Володимир Миколайович

Директор ІПК з 1973 по 1976 рр.

Дружинін Володимир Миколайович працював директором Інституту з 18.06.73. З посади заступника міністра харчової промисловості України В.М. Дружинін, Герой Радянського Союзу перейшов на керівну посаду ІПК, яким опікувався з початку його створення. У цей період Інститут інтенсивно працює й нарощує свій потенціал. Наказом за підписом міністра харчової промисловості М.М. Санова та міністра м'ясної й молочної промисловості А.А. Сєннікова у червні 1974 р. в Інституті створено м'ясомолочний факультет та кафедру техніки і технології м'ясного і молочного виробництва (зав. кафедри к.т.н. В.М. Євдокимов). До того часу підвищення кваліфікації спеціалістів цих галузей здійснювалося в УкрНДІм'ясомолпром, а слухачів поселяли на приватних квартирах. Приміщення по вулиці Смілянській, 8, збудоване для курсів підвищення кваліфікації Мінм'ясомолпрому, упорядковане під житло і навчальні аудиторії, перейшло до Інституту. У 1977 р. корпус гуртожитку на вул. Петрицького, 12, призначений для проживання, було здано в експлуатацію. Всі слухачі, близько 12 тисяч осіб щороку, були забезпечені житлом під час навчання, що було надзвичайно важливо, оскільки тогочасний Київ вільними місцями в готелях не забезпечував. Упорядкування гуртожитків, обладнання лабораторій і кабінетів значною мірою покладалося на колектив інституту, роботи було надзвичайно багато, враховуючи щільний графік занять. «Суботники» по неділях були звичайною справою для викладачів і слухачів, дякуючи їхнім зусиллям, ентузіазму і організаційним талантам було зроблено багато корисних і необхідних справ.

Декан М.І. Мазур та слухачі на суботнику. 1974 р.

Декан М.І. Мазур та слухачі на суботнику в гуртожитку на Смілянській. 1974 р.

Група слухачів м'ясо-молочного факультету та директор інституту В.М. Дружинін.

Група слухачів м'ясо-молочного факультету. В першому ряду в центрі директор інституту В.М. Дружинін.

1973—1990 рр. Навчання керівників і спеціалістів Республіки Куба

У тому ж 1973 р. згідно контракту між Всесоюзним об'єднанням «Проммашекспорт» та міністерством цукрової промисловості Республіки Куба в бурякоцукротрести на підприємства цукрової промисловості України для проходження виробничо-технічного навчання приїхало 30 керівників кубинської цукрової промисловості терміном на 10 місяців, в Інститут — на 2 місяці. Наказом міністра було доручено складати «календарні учбові програми навчання по кожному профілю окремо і призначити викладачів практичного навчання таким товаришам»: начальнику Укрголовцукру Булді, керуючому Черкаського бурякоцукротресту Шулятицькому, Одеського — Сейфулаєву, Сумського — Любчаку. Відповідальним за організацію навчання було призначено заступника начальника Укрголовцукру товариша Рашкевича. Щодо Інституту, то для навчання іноземних спеціалістів було розроблено навчально-тематичні плани та методичні розробки. Організований у 1971 році методичний відділ, очолюваний Н.С. Татариновою, у складі Гончар Т.І., Потапової Л.М., та група організації навчального процесу: Авраменко Н.І. (з 1973 р.), Варава О.О. (з 1974 по 1983 рр.), а згодом Довгаль Л.С. (з 1977 р.) та методичний кабінет у складі Ревенко Л.І. з 1972 р., Шмаленко Л.О. — опікувалися навчанням кубинських цукровиків, до якого було прикуто увагу керівників галузі і партійних органів. Куратором груп було призначено В.А. Сірик, яка володіла іспанською мовою.

Протягом 1973—1990 років навчання в Інституті пройшли 764 кубинські спеціалісти.

кубинські спеціалісти
кубинські спеціалісти
кубинські спеціалісти

1974 р. Структурні зміни

Керівники Міністерства харчової промисловості, зацікавлені у розвитку галузі і ефективній підготовці кадрів підприємств, опікуються діяльністю Інституту. Значну допомогу в організації навчання і викладанні надають К.П. Старкова, Є.В. Головенцов, М.Ф. Кулініч.

У 1974 р. значно розширюється склад кафедр, проходить реорганізація. На виконання наказу Мінхарчопрому від 11.05.74 № 139, в Інституті, згідно наказу по ІПК від 13.05.74 за № 111, відбуваються структурні перетворення.

Було організовано кафедру економіки цукрового і м'ясо-молочного виробництв (зав. кафедри доц. П.П. Борщевський) та кафедру економіки харчових виробництв (зав. кафедри проф. І.П. Старовойтенко), розформувавши кафедру економіки, організації та планування виробництва.

Утворено кафедри техніки і технології бродильних виробництв (в.о. зав. кафедри Т.К. Лебедюк) та техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв (в.о. зав. кафедри доц. В.П. Скварик) замість кафедри техніки і технології харчових виробництв, очолюваної В.Д. Корчагіним.

Кафедра техніки і технології цукрового виробництва, очолювана А.Л. Соколовою, працює у складі доцентів: М.С. Карповича, Б.О. Куценка, В.О. Нагорної, В.П. Лисікова та  Г.П. Волошаненко, яка викладає технологію крохмале-патокового виробництва.

У 1975 р., 22 квітня, напередодні XXV з'їзду КПРС збирається історична конференція керівників цукрової промисловості на Пальмірському цукровому заводі, в якій беруть участь викладачі Інституту.

Учасники конференції на Пальмірському цукровому заводі.

Учасники конференції на Пальмірському цукровому заводі.

Президія конференції. У центрі — зав. кафедри економіки цукрового виробництва П.П. Борщевський

Президія конференції. У центрі — зав. кафедри економіки цукрового виробництва П.П. Борщевський.

На кафедрі сільськогосподарських виробництв працюють: доц. М.А. Самойлов (зав. кафедри), доц. А.М. Балабанова, в.о. доцента А.О. Заїнчковський та М.Я. Сердюк, ст. викладач В.М. Ільницький.

Кафедра управління: доц. С.С. Грекова, доц. Ю.Ф. Гершевич, доц. Л.В. Мазурін, ст. викладач В.Д. Кольга. Кафедра права у складі доцентів: К.В. Жудри та М.Л. Мельниченка, ст. викладачів А.Д. Середи та Т.Н. Дяченко.

Виконанням завдань уряду, покладених на Інститут, опікується заступник міністра харчової промисловості М.Ф. Кулініч.

У 1975 р. на кафедрі обліку й економічного аналізу, очолюваній професором М.І. Солопенком, у складі якої працювали викладачі Л.І. Старовойтенко, Л.С. Білозерський, С.Ф. Обозний, Л.С. Щур, — для забезпечення навчального процесу було організовано лабораторію обчислювальної техніки і оснащено її півавтоматами «Soemmtron» та мікрокалькуляторами «Електроніка МК-54».

У 1976 р., після проголошення XXV з'їздом партії наступної п'ятирічки — п'ятирічкою ефективності і якості, кафедру разом з лабораторією було реорганізовано у кафедру АСУ ТП (автоматичних систем управління технологічними процесами), і очолив її доц. Є.Д. Синельников.

Зав. кафедри обліку і економічно аналізу  М.І. Солопенко (у центрі) та декан М.І. Мазур.

Зав. кафедри обліку і економічного аналізу М.І. Солопенко (у центрі) та декан М.І. Мазур.

М.І. Мазур, В.В. Новінський, Є.Д. Синельников, керівник навчального відділу Т.В. Черняєва.

М.І. Мазур, В.В. Новінський, Є.Д. Синельников, керівник навчального відділу Т.В. Черняєва.

1976—1979 рр. Розвиток м'ясо-молочного факультету

У 1976—1979 рр. на посаді директора ІПК — Герасимчук Микола Андрійович, к.е.н., доц., перейшов на науково-педагогічну роботу з поста директора київського заводу шампанських вин. Перед тим М.А. Герасимчук працював у КТІХП на кафедрі економіки та у Мінхарчопромі. Заступники директора: з науково-методичної роботи — Г.Н. Белов, з навчальної роботи — І.Т. Таранов.

  Герасимчук Микола Андрійович

Герасимчук Микола Андрійович

к.е.н., доцент. Директор ІПК з 1976 по 1979 рр.

У 1977 р., 13 жовтня виходить постанова РМ СРСР № 933 «Про подальше удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства».

продовжується навчання спеціалістів цукрового виробництва Республіки Куба

В Інституті продовжується навчання спеціалістів цукрового виробництва Республіки Куба.

продовжується навчання спеціалістів цукрового виробництва Республіки Куба

У 1976—1978 рр. кафедру економіки м'ясо-молочної промисловості очолює к.е.н. А.А. Сенніков, який після реорганізації Мінм'ясомолпрому перейшов на науково-педагогічну роботу з перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів промисловості. На кафедрі працювали: Н.Л. Натикан, В.Я. Шумейко, О.М. Пасько.

Анатолій Антонович Сенніков, Н.Л. Натикан, В.Я. Шумейко, О.М. Пасько на суботнику. 1977 р.

Анатолій Антонович Сенніков, Н.Л. Натикан, В.Я. Шумейко, О.М. Пасько на суботнику. 1977 р.

Викладачі м'ясо-молочного факультету.

Викладачі м'ясо-молочного факультету.

Група ветсанекспертів на заняттях на київському м'ясокомбінаті.

Група ветсанекспертів на заняттях на київському м'ясокомбінаті.

Група начальників ОПВК. 1979 рік

Група начальників ОПВК. 1979 рік

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача