ІПДО НУХТ

Контроль та покращення гранулометричного складу білого цукру
Скорик К.Д., к.т.н., професор ІПДО НУХТ
Штангеєв К.О., канд. техн. наук, доцент, зав.кафедри виробництва цукру та сахаридів
У статті розглянуті питання контролю і поліпшення кристалоструктури білого цукру. Описані методи визначення показників та математичної обробки результатів лабораторних аналізів. Розглянуто вплив різних факторів на рівномірність кристалів цукру. Результати виробничих досліджень показали, що навіть при отриманні у вакуум-апаратах досить рівномірного за розміром кристалів цукру, можливе значне подрібнення продукту в процесі сушіння.