ІПДО НУХТ

Nowe rozwiązania technologiczne w oczyszczaniu soku dyfuzyjnego i rystalizacji cukru
Doktor nauk technicznych, prof. K.D. Skoryk
Instytut Edukacji Podyplomowej Narodowego Uniwersytetu Technologii Spożywczych, m. Kijów, Ukraina