УДК 338.242.4

Б 7
Рецензент О. Б. Бутнік-Сіверський, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
Рекомендовано методичною комісією Інституту післядипломного навчання НУХТ
для підвищення кваліфікації спеціалістів харчових і переробних галузей
Березянко Т.В., Ваганова О.В., Руднік Р.В.
Б7   Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств: Наук.-метод. посіб. / Т.В. Березянко, О.В.  Ваганова, Р.В. Руднік;/ За ред. Березянко Т.В.  – К.: ІПДО  НУХТ, 2012. – 120 с.
IBSN 978-966-8638-34-3

У посібнику розкриваються теоретичні і практичні підходи до регулювання діяльності малих і середніх підприємств. Виявлено спільні риси та відмінності регулювання цього сектору в країнах з ринковою та перехідною економікою. Проведено аналіз вкладу, економічних та консолідаційних процесів у середовищі малих і середніх підприємств, у тому числі в умовах галузевої специфіки діяльності малих підприємств харчової промисловості. Водночас виявлено проблеми, що стримують подальший розвиток в цій економічній сфері, та визначено суперечності державного регулювання діяльності малих і середніх підприємств, а також зазначено основні вимоги та наслідки набуття членства у ЄС та СОТ.
УДК 338.242.4
Б 7
IBSN 978-966-8638-34-3

© Березянко Т.В., Ваганова О.В., Руднік Р.В.,2012
© ІПДО НУХТ, 2012

.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя