ІПДО НУХТ

Кафедра хлібопекарського та кондитерського та бродильного виробництв

Оболкіна Віра Іллівна Оболкіна Віра Іллівна д.т.н., професор, зав. кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв ІПДО НУХТ

Телефон кафедри (044) 422-10-32,

планово-договірний відділ: тел./факс (044) 427-03-55

Кафедру засновано в 1976 році.

Основний напрям роботи — підвищення кваліфікації усіх посадових категорій спеціалістів хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв, які мають спеціальну освіту: головні інженери, головні технологи, завідувачі виробництва, завідувачі лабораторій, головні механіки, начальники змін, начальники цехів, інженери-технологи, змінні технологи, інженери-аналітики(хіміки), майстри. Кафедра бере участь у галузевих виставках хлібної промисловості, виступає з семінарами, проводить консультації.

Тематика

Тематика підвищення кваліфікації (72 год.) за курсом «Техніка і технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв» згідно категорій та графіків заїздів:

 • Визначення стратегії та пріоритетних напрямків технічної політики хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництв у сучасних соціально-економічних умовах.
 • Вітчизняний та зарубіжний досвід оптимізації технології виробництва та вдосконалення апаратурно-технологічних схем.
 • Сировина та харчові добавки, їх властивості і вплив на якість продукції.
 • Організація та технічні заходи, спрямовані на раціональне використання сировини і паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві.
 • Оптимізація техніки і технології виробництва хлібобулочних, макаронних, борошняних та кондитерських виробів як головний чинник впливу на фінансовий стан підприємства.
 • Забезпечення якості продукції при переробці борошна із зниженими хлібопекарськими властивостями. Майстер-клас.
 • Удосконалення асортименту та забезпечення якості продукції.
 • Фізико-хімічні та прискорені методи аналізу хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.
 • Раціональна експлуатація та прогресивні методи ремонту та відновлення обладнання.

Під час навчання проводяться заняття у виробничих умовах з відвіданням кращих підприємств Києва.

Просимо звернути увагу! Протягом року за попередніми замовленнями підприємств проводяться цільові семінари (18-36 год.):

 • Перспективні напрямки технічного переозброєння підприємств хлібопекарного виробництва, удосконалення апаратурно-технологічних схем приготування пшеничного та житнього тіста з метою забезпечення гнучкості при виготовленні широкого асортименту продукції.
 • Використання нетрадиційних видів сировини, поліпшувачів і збагачувачів вітчизняного та зарубіжного виробництв. Майстер-клас.
 • Сучасні вимоги до організації технологічного процесу, нормативно-технологічна документація, методика розрахунку рецептур борошняних кондитерських виробів.
 • Нове в технології виробництва дієтичної продукції, продуктів для хворих на діабет, а також сухарів, баранок та бубликів. Вимоги до якості сировини.
 • Нові методи технологічного та мікробіологічного контролю.
 • Шляхи економії матеріальних, сировинних та паливно-енергетичних ресурсів.
 • Раціональна експлуатація та ремонт обладнання, засоби підвищення його надійності та довговічності.
 • Утилізація тепла продуктів згорання пального в хлібопекарських печах різних конструкцій.
 • Сучасні методи технохімічного контролю в кондитерському виробництві.
 • Основи бактеріологічного контролю та перспективи його удосконалення при  виробництві борошняних кондитерських виробів з кремом.
 • Організація роботи на підприємстві з випуску екологічно чистої продукції.
 • Особливості виробництва макаронних виробів на підприємствах великої та малої потужності.
 • Підвищення якості та удосконалення асортименту макаронних виробів.

Кафедра проводить навчальні семінари без відриву від виробництва на замовлення підприємств (за угодою) з виїздом викладачів. Чисельність навчальних груп — від 20 осіб.

Кафедра проводить на госпрозрахунковій основі індивідуальні консультації з техніки й технології. Слухачі і учасники семінарів забезпечуються гуртожитком. Оплата житла — за рахунок витрат на відрядження.

Додаткові заявки на участь у семінарах просимо надсилати на контактні адреси ІПДО НУХТ.

Перелік основних питань, що висвітлюються у програмах підвищення кваліфікації спеціалістів кондитерського виробництва

Для інженерів-технологів:
 • Пріоритетні напрямки розвитку кондитерського виробництва в сучасних умовах.
 • Якість продукції та міжнародні стандарти ISO серії 9000.
 • Особливості формування асортименту та забезпечення якості продукції.
 • Оптимізація технологічних процесів виробництва карамелі, цукерок, борошняних кондитерських виробів.
 • Сучасні напрямки технічної політики кондитерського виробництва.
 • Заходи по запобіганню шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище.
Для інженерів-хіміків:
 • Шляхи вдосконалення асортименту та поліпшення якісних показників як важливих факторів виробництва конкурентоспроможної продукції.
 • Якість продукції та міжнародні стандарти ISO серії 9000.
 • Сировина, харчові добавки, вимоги до їх якості та використання.
 • Фізико-хімічні основи управління технологічними процесами в кондитерському виробництві.
 • Сучасні фізико-хімічні та прискорені методи аналізу, їх використання в кондитерському виробництві.
 • Заходи по забезпеченню випуску екологічно чистої продукції.
Для майстрів цукеркового виробництва:
 • Аналіз сучасного стану цукеркового виробництва та шляхи його вдосконалення.
 • Якість — основний фактор виробництва конкурентоспроможної продукції.
 • Сучасні технологічні процеси та їх удосконалення у виробництві цукерок.
 • Комплексна механізація технологічних процесів, вітчизняний та зарубіжний досвід використання нової техніки.
 • Екологічні проблеми галузі.

Кафедра проводить навчальні семінари без відриву від виробництва на замовлення підприємств (за угодою) з виїздом викладачів. Чисельність навчальних груп — від 20 осіб.

До уваги підприємств, які виробляють макаронні вироби!

Волощук Галина Іванівна, к.т.н., доцент Волощук Галина Іванівна, к.т.н., доцент

Інститут післядипломної освіти НУХТ проводить підвищення кваліфікації інженерів-технологів, техніків-технологів, технологів, змінних технологів з питань:

 • Аналіз сучасних технологічних схем і режимів макаронних виробів та шляхи їх удосконалення.
 • Функціональні та конструктивні особливості обладнання для замісу і пресування тіста, формування, гігротермічної обробки, сушіння і стабілізації макаронних виробів.
 • Сировина та харчові добавки, їх властивості і вплив на якість продукції.
 • Організація та технічні заходи, спрямовані на раціональне використання сировини і паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві.
 • Оптимізація техніки і технології виробництва макаронних виробів як головний чинник впливу на фінансовий стан підприємства.
 • Забезпечення якості продукції при переробці борошна із зниженими технологічними властивостями. Удосконалення асортименту та забезпечення якості продукції.
 • Техніко-технологічний контроль сировини та макаронних виробів.

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв.

 
 • nuht-banner
 • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача