ІПДО НУХТ

Напрямки енергозбереження в цукровій промисловості України
Штангеєв К.О. – канд. техн. наук, доцент, зав.кафедри виробницьва цукру та сахаридів ІПДО НУХТ, Український НДІ цукрової промисловості
Христенко В.І. – Державний департамент продовольства