ІПДО НУХТ

Характеристика основних енергозберігаючих заходів у цукровому виробництві
Штангеєв К.О. – канд. техн. наук, доцент, зав.кафедри виробницьва цукру та сахаридів ІПДО НУХТ, Український НДІ цукрової промисловості