ІПДО НУХТ

Аналіз ефективності методів регулювання концентрації сиропу із випарної установки
Штангеєв К.О. – канд. техн. наук, доцент, зав.кафедри виробницьва цукру та сахаридів ІПДО НУХТ.