ІПДО НУХТ

Перелік наукових праць та винаходів
Бовкун Алла Олександрівна

Основні публікації:
1. Бовкун А.О., Гуляєв-Зайцев С.С. Диспергування жирової фази в процесі виробництва плавленого сиру Наукова конференція молодих вчених". Київ / Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: УДУХТ. –2001. – С.35.
2. Єресько Г.О., Гуляєв-Зайцев С.С., Бовкун А.О. Фізико-хімічні процеси виробництва пастоподібних плавлених сирів на основі кисломолочного сиру // Вісник аграрної науки, 2001. № 9.
3. Бовкун А.О., Гуляєв-Зайцев С.С. Розробка технології виробництва пастоподібного плавленого сиру на роторно-вихровому емульгаторі / Наукова конференція молодих вчених, Київ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – К.:УДУХТ. – 2001.
4. Яресько Г.О., Гуляєв-Зайцев С.С, Кимачинський С.І., Бовкун А.О. Розроблено технологію, затверджено документацію на виробництво пастоподібного плавленого сиру //Харчова і переробна промисловість. – № 8. – 2002.
5. Бовкун А.О. Дослідження процесу плавлення білкової сировини при виробництві плавлених сирів // Харчова і переробна промисловість. – № 9. – 2002.
6. Бовкун А.О. Дослідження структурно-реологічних характеристик пастоподібного плавленого сиру // Вісник аграрної науки. – № 4. – 2002.
7. Гуляєв-Зайцев С.С, Бовкун А.А., Атаманенко І.Д. Форми зв’язку вологи в пастоподібному плавленому сирі // Молочна промисловість. – 2003.– №2(5). –С.32.
8. Бовкун А.О. Використання комбінованої жирової фази у виробництві плавленого сиру: 3бірник матеріалів наукової конференції молодих вчених. — К.: НУХТ. – 2003. – С. 39.
9. Бовкун А.О., Гуляєв-Зайцев С.С. Технологія  виробництва пастоподібного плавленого сиру // М'ясо та молоко: інформ. повідомлення. – К.: ТІММ, 2001. –Вип. З. – С. 1-2.
10.    Патент 48881 Україна,  МКИ А 23С 19/08. Спосіб виробництва пастоподібного плавленого сиру / Бовкун А.О., Колеснікова С.С. – Опубл. 15.08.2002. — Бюл. № 8.
11.    Бовкун А.А. Сырье для производства плавленых сыров // Молочное дело, 2010.–№ 2. – С. 46.
12.    Бовкун А.О. Вади плавлених сирів // Молочное дело. – 2010. – №3. – С. 20.
13.    Бовкун А.О. Технология плавленых сыров на твороге // Молочное дело. – 2010. – № 8. – С. 38.
14.    Бовкун А.А.  Органолептические свойства сгущеных молочных консервов //Молочное дело. – 2010. – № 9. – С. 48.
15.    Бовкун А.А. Структура мороженого // Молочное дело. –2010. – № 10. – С. 22.
16.    Бовкун А.А. Процесс плавления и факторы, влияющие на свойства готового продукта // Молочное дело. —2006. – № 12. – С. 40.
17.    Патент 77804 Україна, МКИ А23С 19/08. Спосіб виробництва пастоподібного плавленого сиру / Бовкун А.О., Єресько Г.О., Гуляєв-Зайцев С.С. – опубл. 15.01.2007. — Бюлл. № 1. 2007.
18.    Бовкун А.О., Колеснікова С.С. Сироробство: традиційні і нові технології: Навчальний посібник. – К.: ІПДО НУХТ, 2006. — 40 с.
19.    Бовкун А.О.  Процесс плавления и факторы, влияющие на свойства готового продукта // Молочное дело. — 2007.— № 1. —С. 48-49.
20.    Бовкун А.О., Колесникова С.С. Кумысный напиток из сыворотки.// Молочное дело. — 2008.— № 7.
21.    Бовкун А.О.Функціональні властивості білків сироватки для дитячих продуктів //Харчова і переробна промисловість. — 2008. – № 11. – С.16-22.
22.    Бовкун А.О. Вплив фосфатних солей-плавителів на якість сирів //Вісник аграрної науки. — 2008. — № 11. — С. 61-62.
23.    Бовкун А.О. Зміна складових частин сирної маси під час визрівання сирів. //Харчова і переробна промисловість. — 2008. — № 12. — С. 12.
24.    Науменко О.В., Бовкун А.О. Дослідження фагостійкості молочнокислих бактерій / Вісник аграрної науки. — 2008. – №12. – С. 62-65.
25.    Бовкун А.О. Солі-плавителі, доза і способи їх внесення в сирну масу у виробництві плавлених сирів: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів "Досягнення молодих вчених у вирішенні актуальних проблем м'ясної та молочної галузей", присвяченої 50-річчю Технологічного інституту молока та м'яса, 20 жовтня 2009 р. — К., ТІММ, 2009. —37 с.
26.    Бовкун А.О., Млечко Л.А., Скопенко Н.С. Бактеріальна чистота сировини — важливий фактор якості молочної продукції: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2010 р. «Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах». —Ч. 2. – К.: НУХТ, 2010. – С. 4.
27.    Бовкун А.О. Сырье для производства плавлених сыров // Продукты & ингредиенты. — 2010. — № 10 (74) . — С. 42-43.
28.    Бовкун А.О. Залежність якості молочних продуктів від режимів та параметрів технологічного процесу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи», 27-28 вересня 2010 р. — Ч. 2. — К.: НУХТ, 2010. ––С. 32.
29.    Скопенко Н.С., Бовкун А.О. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі України // Продукты & ингредиенты [Научно-практический журнал]. — 2011. — № 4 (79). — С. 36-37.
30.    Скопенко Н.С., Бовкун А.О. Сучасний стан вітчизняного ринку молока та молочних продуктів // Продукты  & ингредиенты  [Научно-практический журнал]. — 2011. — № 5 (80). — С. 48-49.
31.    Скопенко Н.С , Бовкун А.О. Тенденції розвитку молочної галузі. Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-21 травня 2011 р.:Тези доп. — К.: НУХТ, 2011. — 320 с. (С. 233-234).
32.    Скопенко Н.С, Бовкун А.О. Тенденції концентрації та інтеграції в молочній промисловості України. Наукові засади сталого розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (16-17 червня 2011р.). – Тернопіль: Крок, 2011. —340 с. (С. 283-285).
33.    Поліщук Г.Є., Бовкун А.О., Колесникова С.С. Технологія сиру: Навч. посібник. – К.:НУХТ, 2009. – 151 с.
34.    Бовкун А.О., Млечко Л.А., Скопенко Н.С. Бактеріальна чистота сировини – важливий фактор якості молочної продукції: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2010 р. «Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах». – Ч.2. К.: НУХТ, 2010. — С. 4.
35.    Бовкун А.О. Сырье для производства плавленых сыров // Продукты & ингредиенты.  — 2010. — № 10(74). – С. 42-43.
36.    Бовкун А.О. Залежність якості молочних продуктів від режимів та параметрів технологічного процесу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи», 27-28 вересня 2010 р. – Ч. 2. – К.: НУХТ, 2010. – С. 32.
37.    Бовкун А.О., Науменко О.В. Моніторингові системи інгібіторів росту лактобактерій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технічні науки: стан досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей» 20-21 березня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 112.
38.    Бовкун А.О. Солі-плавителі, доза і способи їх внесення в сирну масу у виробництві плавлених сирів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технічні науки: стан досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей» 20-21 березня 2013р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 114.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача