ІПДО НУХТ

Перелік наукових праць та винаходів
Оболкіна Віра Іллівна

Статті в фахових наукових журналах і збірниках наукових праць:
1.    Формование песочных пирожных с начинкою /Оболкина В., Дорохович А. //Хлебопродукты. - № 9. – 1989. - С. 31-33.
2.    Применение системного подхода в производстве песочных пирожных /Оболкина В.И., Дорохович А.Н. //Известия вузов. Пищевая технология.-1992.- №5-6.-С.74-76.
3.    На основі зернових компонентів/ Оболкіна В. //Харчова і переробна промисловість.- 1994.- № 9.-С. 20
4.    Леденцеві технології / Кожанов Ю.Г., Оболкіна В.І., Дагаєва М.І.//Харчова і переробна промисловість.-1996.-№ 3.-С. 34-36
5.    Можливості екструзійної техніки / Кожанов Ю.Г., Сухой Л.О., Оболкіна В.І., Дагаєва М.І.//Харчова і переробна промисловість.-1997.-№ 4.-С. 24-25
6.    Технологічне прогнозування / Кожанов Ю.Г., Сухой Л.О., Оболкіна В.І.//Харчова і переробна промисловість.-1998.-№ 4.-С. 8.
7.    Технология  получения порошкообразных продуктов / Белик В.Г., Оболкина В.И., Лебедева Л.Н. //Техника АПК.-1999.-№ 1.-С. 24-25.
8.    Рослинні добавки в кондитерських виробах / Яницький В.В., Дзіс А.С., Оболкіна В.І., Крапивницька І.О. //Харчова і переробна промисловість.-1999.-№ 9.-С. 14    .
9.    Міграція вологи в конди-терських виробах з комбино-ваними корпусами /Оболкіна В.І //Наукові праці УДУХТ № 10.- м. Київ.-2001.-С. 91-92.
10.  Використано системний підхід /Оболкіна В.І., Жованік Т.М., Залевська Н.О.,Малиновський В.В. //Харчова і переробна промисловість.-2002.-№ 3.-С. 28-29.
11. Новое в технике и технологии производства мучных кондитерских изделий /Захаревич В.Б., Оболкина В.И., Лебедева Л.Н., Жованик Т.Н. //Наук.праці ОДАХТ №24.- 2002.-С.274.
12.   Методом ко-екструзії /Оболкіна В., Захаревич В., Лебедєва Л.// Харчова і переробна промисловість.- 2003.-№11.-с.26.
13.  Стабілізаційні системи для кондитерських виробів /Дорошенко В., Мехтієв О., Дорохович А., Оболкіна В., Залевська Н. // Харчова і переробна промисловість.- 2003.-№12.-с.28-29.
14.    Комбіновані кондитерські вироби /Оболкіна В. // Харчова і переробна промисловість.- 2004.-№1.-с.21.
15.    Черствіння заварних пряників. /А.Дорохович, Н.Ємельянова, В.Оболкіна, Г. Своєволіна//Зерно і хліб.-2004.-№1.-с.20-21.
16.    Нові види гідроколоїдів і можливість їх використання при виробництві кондитерської продукції/А.М.Дорохович, В.І.Оболкіна, О.О.Гавва, С.Г.Кияниця//”Вісник” Донецького Державного університету економіки і торгівлі ім. Турган-Барановського.-№1(21).-с.36-46.
17.    Роль емульгаторів та стабілізаторів при формуванні структури здобного печива/В.І.Оболкіна, Н.О.Залевська, О.А.Шовгун, В.В.Дорохович//Зерно і хліб.-2004.-№3.-с.28-29.
18.    Нові напрями у створенні обладнання для формування кондитерських виробів методом ко-екструзії / Л.М.Лебедєва, В.І.Оболкіна, В.Б.Захаревич//Харчова промисловість дод. №3.-К. НУХТ.-2004.-с.93-94.
19.    Використання продуктів переробки солоду при виробництві пряників з фруктовою начинкою, які формуються методом ко-екструзії/Г.В.Своєволіна, А.М.Дорохович, В.І.Оболкіна//Харчова промисловість, дод.№3.-К.НУХТ.-2004.-с.96-97.
20.    Дослідження використання рослинної сировини – джерела харчових волокон при виробництві кондитерських виробів / Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Гавва О.О., Залевська Н.О., Кияниця С.Г.//Вісник Харьковського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка випуск 28, том 1 “Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв”.- Харьків.-2004.-с.159-165.
21.    Дослідження фізико-хімічних процесів при приготуванні заварки для заварних пряників подовженого терміну зберігання / Своєволіна Г.В., Дорохович А.М., Оболкіна В.І..//Вісник Харьковського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка випуск 28, том 2 “Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв”.- Харьків.-2004.-с.151-156.
22.    Дослідження фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час вистоювання тіста для заварних пряників / Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Своєволіна Г.В.//Тематичний збірник наукових праць Донецького державного університету економіки і торговлі ім. М. Туган-Барановського, випуск 12, том 1 “Обладнання та технології харчових виробництв”.- Донецьк.-2005.-с.135-139.
23.    Теоретичне обгрунтування формування структури комбінованих кондитерських виробів на всіх етапах технологічного процесу / А.Дорохович, В.Оболкіна // Харчова і переробна промисловість.- 2005.-№2.-с.20-23.
24.    Роль емульгаторів та стабілізаторів при формуванні структури здобного печива/В.І.Оболкіна, Н.О.Залевська, О.А.Шовгун, В.В.Дорохович// Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - №3.-2005.-с.10-11.
25.    Використання гідроколоїдів у кондитерському виробництві / А.Дорохович, В.Оболкіна, О.Гавва, С.Кияниця//Хлібопекарська і конд.  промисловість України. №2.-2005.-с.9-11.
26.    Уповільнити черствіння заварних пряників можна за допомогою солодових екстрактів. /А.Дорохович, Н.Ємельянова, В.Оболкіна, Г. Своєволіна// Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - №2.-2005.-с.40-41.
27.    Цукрову пудру для помадко-кремових мас одержують на вдосконалених дезінтеграторах / Л.Лебедєва, В.Оболкіна// Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№10(11).-2005.-С.42-43.
28.    Структура кремово-збивних цукеркових мас /В.Оболкіна, С.Кияниця, А.Дорохович, В.Степаненко // Харчова і переробна промисловість.- 2005.-№11.-С. 22-24.
29.    Вплив борошна пророщених злаків на якість і подовження терміну зберігання заварних пряників/ В.Оболкіна, Г.Своєволіна, А.Дорохович, Н.Емельянова, Т.Королек // Харчова і переробна промисловість.- 2005.-№12.-с.22-23.
30.    Сорбційні властивості полісахаридів / В.В.Манк, А.М.Дорохович, В.І.Оболкіна, О.О.Гавва // Харчова промисловість. – 2005. - № 4. – С. 45-49.
31.    Зацікавтеся шоколадними виробами, збагаченими рослинними волокнами / А. Дорохович, О. Полякова, В. Оболкіна, А. Савченко, А. Приходчук// Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2005. - № 11 (12). – С. 13-15.
32.    Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Своєволіна Г.В. Особливості процесу випікання заварного пряника з начинкою // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2006. – №4. – С. 16–17.
33.    В.Оболкіна, Н.Залевська. Особливості структурних властивостей фруктових начинок для борошняних кондитерських виробів. //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2006. - № 5 (18). – С. 7-9.
34.    Дорохович А.М., Оболкіна В.І. Науковий підхід до розроблення технології кремово-збивних цукерок, що формуються методом ко-екструзії. // Колега. - Науково-популярний журнал. -  2006. - № 6 – 8. - С. 63 - 66
35.    Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Своєволіна Г.В.  Вплив технологічних чинників на фізико-хімічні та біохімічні процеси під час приготування заварки для пряникового напівфабрикату. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2006. - № 11 (24). – С. 18 - 19.
36.    Оболкина В. Совершенствование технологического процесса производства кондитерских изделий с комбинированными корпусами. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2007. – № 5 (30). – С. 19 – 20.
37.    Оболкіна В. Технологічні особливості формування борошняних кондитерських виробів на ко-екструзійному обладнанні.  // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2007. – № 10 (35). – С. 18 – 20.
38.    Оболкина В.И. Научное обоснование технологий производства комбинированных изделий.  // Кондитерское производство. – 2007. – № 4. – С. 2 – 3.
39.    Дорохович А.М., Оболкіна В.І. Методологічний підхід до розроблення раціональних технологій комбінованих кондитерських виробів, що формуються методом ко-екструзії. // Вісник ДонДУЕТ. – 2007. – №1(33). – С. 132 – 137.
40.    Оболкина В., Кияниця С. Структуроутворювачі для цукерок з комбінованими корпусами. // Харчова і переробна промисловість. – 2007. – № 10. – С. 21 – 23.
41.    В. Оболкина. Существует много технологических особенностей изготовления кондитерских изделий с комбинированными корпусами. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. № 4 (41).-2008.-С.37-38.
42.    Оболкіна В.Ї. Науковий підхід до розроблення технологій кондитерських виробів, що формуються методом ко-екструзії. //Наукові праці НУХТ.- №25(Ч.1). - 2008.- С .22-23.
43.    Оболкіна В.Ї., Залевська Н.О. Застосування стабілізаційних комплексних сумішей емульгаторів при створенні технології здобного печива // Наукові праці НУХТ.- №25(Ч.1). - 2008.- С .98-99.
44.    Дорохович А.М., Оболкіна В.І.,Своєволіна Г.В. Нова технологія заварного пряника // Наукові праці НУХТ.- №25(Ч.1). - 2008.- С 89.
45.    Оболкіна В.І., Кияниця С.Г. Науковий підхід до розроблення технології кремово-збивних цукерок з комбінованими корпусами, що формуються методом ко-екструзії. //Наукові праці НУХТ.- №25(Ч.1). - 2008.- С .78-81.
46.    Оболкіна В.І., Кияниця С.Г. Нова технологія кремово-збивних цукерок з використанням комбінованих структуроутворювачів. //Наук.праці ОНАХТ №34(Т.1).- 2008.-С.216 -219.
47.     Оболкіна В., Ковбаса В., Дудко С. Впровадження концепції безперервної освіти для спеціалістів хлібопекарської та кондитерської галузей.//
48.    В. Оболкина. С.Кияниця Уже розроблено нові технології кремово-збивних цукерок з використанням комбінованих структроутворювачів. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. № 2 (51).-2009.-С.27-29.
49.    А.Дорохович, В.Оболкіна, Г Своєволіна.  Зупиніться на оригінальної технології приготування тістового напівфабрикату для заварних пряників з начинкою.         // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. № 3 (52).-2009.-С.8.
50.    В. Оболкіна, Н. Залевська Структура здобного печива залежить від способу приготування емульсії. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. № 3 (52).-2009.-С.33.
51.    Застосування пшеничного солоду для виготовлення здобного печива. /Оболкіна В. Ємельянова Н., Бондарчук О., Киселева О., Залевська Н.,  Кияниця С. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. № 4 (53).-2009.-С.
52.    Перспективи використання овочевих пектиновмісних паст у виробництві кондитерських виробів./ Оболкіна В.І., Крапивницька І.О., Кияниця С.Г., Залевська Н.О., Вайсеро О.О. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. № 6 (55).-2009.-С.48-50.
53.    Технологічні особливості створення цукерок з використанням злакових культур. /Оболкіна В.І., Кияниця С.Г., Залевська Н.О. // Харчова наука і технологія. № 1.-2009.-С.57-59.
54.    Дослідження впливу борошна з пшеничного солоду на структурні властивості тіста для здобного печива.  /Оболкіна В. Ємельянова Н., Бондарчук О., Кияниця С. // Наукові праці ОНАХТ, випуск 36, том 1. – 2009. – С.190 – 192.
55.    Оболкина В.И. Научный подход к разработке новых технологий мучных кондитерских изделий с использованием солодовых продуктов злаковых культур// Мат. VІІІ междунар. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в пищевой промышленности» – Минск: РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».–2009.– Ч. 1. –С.287-291.
56.    Цікаві виявляються закономірності впливу борошна з пшеничного солоду на структурні властивості тіста для здобного печива. /Оболкіна В. Ємельянова Н., Бондарчук О., Киселева О., Залевська Н.,  Кияниця С. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 1 (62).-2010.-С.40-42.
57.    Пектинове оздоблення кондитерських напівфабрикатів./В.Оболкіна, І. Крапивницька, Ю. Камбулова, У. Осипенко //Продовольча індустрія АПК. №3-4. – 2010.- С.17-20.
58.    Солодове борошно у кондитерських виробах ./В. Ковбаса. В.Оболкіна, Н. Ємельянова, О. Пантелеенко. //Продовольча індустрія АПК. -№3-4. – 2010.- С.28-31.
59.    Оболкина В. Методы сенсорного анализа для оценки качества кондитерских и хлебобулочных изделий. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 12(73).-2010. С. 11-14.
60.    Визначення можливості використання пектиновмісних пюре в технологіях кондитерських оздоблювальних напівфабрикатів. /Камбулова Ю., Крапивницька І., Оболкіна В., Осипенко У.// Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 12(73).-2010. С. 14-19.
61.    Дзьогайло І., Оболкіна В. Горобина у кондитерських виробах. //Продовольча індустрія АПК. -№  2. – 2011.- С.29-30.
62.     Пектин з морквяного пюре - як позначається його вміст на якості сирцевих пряників./О.Кирпіченкова, В.Оболкіна, І. Крапивницька //Продовольча індустрія АПК. -№ 2. – 2011.- С. 33-35.
63.     Оболкина В.И. Продукты переработки солода и новые полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий // Кондитерское производство.-2011.– № 2.– С.16
64.  Оболкіна В., Залевська Н. Вплив емульгаторів на структурно-механічні властивоті пісочного тіста //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 01 (74).-2011.-С.18-19.
65.     Оболкина В., Залевская Н., Гуреева В. Изучена эффективность смесей эмульгаторов и стабилизаторов в кондитерских изделиях //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 05 (78).-2011.-С.11-13.
66.    Сивній І., Оболкина В. Застосування природних консервантів  в оздоблювальних напівфабрикатах з подовженим терміном  зберігання //Продовольча індустрія АПК. -№  4. – 2011.- С.42-44.
67.    Дудко С.Д., Оболкіна В.І., Сидорченко Є.Б. Зберігання і транспортування сипкої сировини при виробництві борошняних кондитерських виробів: інноваційні рішення //Продовольча індустрія АПК. -№  6. – 2011.- С.32-36.
68.    Оболкіна В.І., Волощук Г.І., Паращенко Т.С.. Скрипко А.П. Інноваційні технології  здобного печива із застосуванням вівсяного солодового борошна //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України.- № 11-12 (84-85).-2011.-С. 16-18 .
69.    Дослідження впливу гідролізованного морквяного пюре на швидкість втрати вологи пряничним тістом та виробами. /О.М. Кирпиченкова, В.І.Оболкіна., І.О. Крапивницька //Техніка та технологія харчових виробництв: збірник наукових праць (технічна серія). - Випуск 6. –Донецьк, 2011. -С. 269-270.
70.    Своєволіна Г., Оболкіна В. Подовження терміну зберігання пряників з додаванням борошна з ячмінного солоду //Продовольча індустрія АПК.- №  2. – 2012.- С.19-21.
71.    Йовбак У., Оболкіна В., Крапивницька І. Вплив додаткових структуроутворювачів на властивості желейних начинок на основі морквяного та морквяно-яблучного пюре //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 07-08 (92-93).-2012.-С.5-7.
72.    Сивній І, Олексієнко Н., Оболкіна В. Використання пюре з журавлини під час приготування оздоблювальних напівфабрикатів з подовженим терміном зберігання //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. -№ 10 (95)-2012.-С.6-8.
73.    Олексієнко Н., Неделіна Л. Сенсорна оцінка якості кондитерських виробів у процессі зберігання //Продовольча індустрія АПК. -№ 4. – 2012.- С.22-24.
74.    Оболкіна В. Вміст рослинних БАД у кондитерських виробах // Продовольча індустрія АПК.  – № 1. – 2013.- С. 37-38.
75.    Оболкіна В.І. Застосування овочевого пюре для поліпшення споживчих властивостей пряників / В.І. Оболкіна, О.М. Кирпіченкова // Продовольча індустрія АПК. – № 2. – 2013.- С. 37-38.
76.    Каліновська Т.В. Використання вторинних продуктів переробки винограду під час розробки інноваційних технологій кондитерських виробів /
77.    Т.В. Каліновська, І.О. Крапивницька, В.І.Оболкіна, С.Г. Кияниця //
78.    Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / Голов. ред. О.О. Шубін; Донец. нац. Ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2013. Вип. 30. – С. 75 – 80.
79.    Скрипко А. П. Дослідження впливу солодового борошна з голозерного вівса на споживчі властивості здобного печива / А. П. Скрипко, В. І. Оболкіна, Ємільянова Н. О., С. Г. Кияниця // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. –2013. – Вип. 30. – С.162-167.
80.    Йовбак У.С. Застосування пектиновмісної овочевої сировини при виробництві комбінованих борошняних кондитерських виробів / У.С. Йовбак, О.М. Кирпіченкова, В.І. Оболкіна, І.О. Крапивницька // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. –2013. –Вип. 30. – С.69-75.
81.    Йовбак У.С. Оптимізація технологічних параметрів структуроутворення желейних начинок із застосуванням овочевої сировини / У.С. Йовбак, І.В. Карпович, І.О. Крапивницька, В.І. Оболкіна. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. –  2013. – № 3. – С. 6 – 7.
82.    О.Кирпіченкова, Дослідження впливу овочевого пюре на якість заварних пряників. / О.Кирпіченкова, В.Оболкіна, О.Бодяка // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. –  2013. – № 3. – С. 3 – 5
83.    Скрипко А. П. Перспектива застосування вівсяного солодового борошна при виробництві борошняних кондитерських виробів / А.П. Скрипко, Т.М. Тарадай, В.І. Оболкина Н.О. Ємельянова, С. Г. Кияниця // Харчова наука і технологія / ОНАХТ — 2013. — № 3. — С. 30—31.
84.    Оболкина В.И. Исследование технологических свойств продуктов переработки винограда для использования в кондитерской промышленности / В.И. Оболкина, Т.В. Калиновская, И.А. Крапивницкая, С.Г. Кияница // Научни трудове Хранителна наука, техника и технологии – 2013, Пловдив. – 2013. – Том LX. – С. 772 – 776.
85.    Кирпіченкова О. Морквяний пектин подовжить зберігання здобного печива / Кирпіченкова О., Оболкіна В. // Продовольча індустрія АПК.  – № 5. – 2013.- С. 35-37.
86.    Оболкіна, В.І. Вплив технологічних факторів на зміну структури пряників / В.І. Оболкіна, В.В. Фоменко, О.М. Кирпіченкова // Наукові праці НУХТ. –– 2013. – №52. – С. 97-102.
87.    Скрипко А.П. Исследование влияния овсяного солода на формирование структуры сдобного печенья / Скрипко А.П., Оболкина В.И., Емельянова Н.А., Кияница С.Г. // Кондитерское производствою - №1. – 2014. – С.36-38
88.    Оболкина В.И. Перспективы использования новых полуфабрикатов из виноградных выжимок для создания кондитерских изделий с повышенным содержанием биологически активных веществ / Оболкина В.И., Калиновская Т.В., Крапивницкая И.А., Кияница С.Г. // Материалы девятой Международной конференции «Торты, вафли, печенье, пряники - 2014», Москва 25 – 27 февраля 2014 г. – С. 123 – 125.
Статті в інших виданнях
89.    Оболкіна В.І. Використання гідроколоїдів у кондитерському виробництві. //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2005. - №2. - С.9-11.
90.    Стабилизационные системы в производстве кондитерских изделий /А.Н. Дорохович, В.И. Оболкина, Н.А. Залевская, В.А. Дорошенко // Продукты & ингредиенты. – 2006. - № 3 (23). – С. 20-21.
91.    В.И.Оболкина, Л.Н.Лебедева. Оборудование для кондитерской промишленности. // Продукты & ингредиенты. – 2006. - № 5 (25). – С. 54-55.
92.    В.И.Оболкина, Л.Н.Лебедева. Оборудование для производства мучных кондитерских изделий, конфет с начинкой и двухцветного печенья. // Продукты & ингредиенты. – 2006. - № 6 (26). – С. 68-70.
93.    Оболкина В.И., Лебедева Л.Н. Оборудование для измельчения пищевых продуктов.  // Продукты & ингредиенты. – 2007. – № 1 (32). – С. 72 –73.
94.    Оболкина В.И. Научное обоснование технологий производства комбинированных изделий.  // Кондитерское производство. – 2008. – № 1. – С. 30 – 31.
95.    Оболкина В.И. Использование продуктов переработки солода при создании новых полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий. // Торты и пирожные: Материалы  шестой междунар. конф.–Москва.– 2008.– С. 141 - 142.
96.    Дудко С.Д., Оболкина В.И., Сидорченко Е.Б. Хранение и транспортировка сыпучего сырья при производстве мучних кондитерських изделий. // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 5 (47). – С. 42-44.
97.    Совершенствование технологий кондитерских изделий /Оболкина В.И., Залевська Н.О., Дорошенко В.А., Кишко С.А., Гуреева В.С. // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 6 (48). – С. 36 - 38. 
98.    Дудко С.Д., Оболкина В.И., Сидорченко Е.Б. Современные тенденции по использованию тестомесильных машин  // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 6 (48). –   С. 52-55.
99.    Дудко С.Д., Оболкина В.И., Сидорченко Е.Б. Современное формующее оборудование для сахарного печенья // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 7 (49). – С. 26-30.
100.    Оболкина В.И. Новые технологии  кондитерских изделий с использованием комплексных структурообразователей на основе гидроколлоидов и поверхностно-активных веществ // Кондитерські вироби та харчоконцетрати. Енергозберігаючі технології, автоматизація виробництва, харчові добавки та ароматизатори: Матеріали 4-го міжнародного інформативно-консультативного практикуму. – м. Яремча. – 2008. - С. 19-21.
101.    Оболкина В.И., Лебедева Л.М. Приготовление аєрированных полуфабрикатов для комбинированных мучных кондитерських изделий // Хлебопекарное и кондитерское дело. – 2008. - № 3 – С. 42-44.
102.    Оболкина В.И. Методы сенсорного анализа для оценки качества кондитерских и хлебобулочных изделий  // Продукты & ингредиенты. – 2008. - №8 (50). – С.38 – 39.
103.    Оболкина В.И. Вкусоароматические добавки и красители, применяемые для повышения органолептических свойств кондитерских изделий // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 8 (50). – С.26 – 27.
104.    Оболкина В.И., Лебедева Л.Н., Залевская Н.А. Формование комбинированных кондитерских изделий // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 8 (50). – С. 36-37.
105.    Оболкина В.И. Методы сенсорного анализа для оценки качества кондитерских и хлебобулочных изделий  // Продукты & ингредиенты. – 2008. - №9 (51). – С.32 – 34.
106.    Дудко С.Д., Оболкина В.И., Сидорченко Е.Б. Оборудование для выпечки печенья   // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 9 (51). – С. 30-31.
107.    Дудко С.Д., Оболкина В.И., Сидорченко Е.Б. Оборудование для охлаждения печенья   // Продукты & ингредиенты. – 2008. - № 10 (52). – С. 30-32.
108.    Оболкина В.И. Использование гидроколлоидов и их комплексних смесей для формирования разнообразных структур кондитерських изделий //Продукты & ингредиенты. – 2008. - №10 (52). – С.10 – 11.
109.    Дудко С.Д., Оболкина В.И., Сидорченко Е.Б. Оборудование для производства кондитерских изделий на основе сбивных полуфабрикатов. // Продукты & ингредиенты. – 2009. - № 1 (54). – С. 24-28
110.    Использование комплексных смесей эмульгаторов и стабилизаторов при производстве кондитерских изделий /Оболкина В.И., Залевська Н.О., Кишко // Хлебопекарное и кондитерское дело – 2009. - № 2. – С. 12 - 13. 
111.    Новые технологии мучных кондитерских изделий с использованием солодовых продуктов злаковых культур. /Оболкіна В. Ємельянова Н., Своеволина Г., Бондарчук О. // Продукты & ингредиенты. – 2009. - № 9 (62). – С. 14-17.
112.    Крапивницка И., Оболкина В. Особенности использования пектинов и пектиносодержащих продуктов при производстве кондитерских изделий. // Продукты & ингредиенты. – 2009. - № 11 (64). – С. 19-23.
113.    Букшина Л.С., Оболкина В.И. Влияние технологических факторов на качество мучних кондитерських изделий из слоеного теста. // Продукты & ингредиенты. – 2010. - № 3 (67). – С. 24-28.
114.    Оболкина В. Пищевые добавки /Мир продуктов №8.-2011.-С.8-9.
115.    Крапивницкая И., Оболкина В. В зоне особого внимания: термостабильные начинки  /Мир продуктов №11.-2011.-С.10-11.
116.    Опыт США по созданию ситемы регулирования и контроля безопасности пищевых продуктов /Оболкина В., Нагайцева Т.Б Коваленко Ю., Немченко Ж. //Мясной бизнес.- 2011. - № 11 (106). – С. 12-14. 
117.    Сивній І., Оболкина В. Застосування природних консервантів  в оздоблювальних напівфабрикатах з подовженим терміном  зберігання //Продовольча індустрія АПК. - №  4. – 2011.- С.42-44.
118.    Оболкина В. Базовые ингредиенты для кондитерской выпечки /Мир продуктов. Кондитерская промышленность. - №1.-2012.-С.22-24.
119.    Дудко С., Оболкина В., Лебедева Л. Все для вашего профессианального производства /Мир продуктов. Кондитерская промышленность №1.-2012.-С. 40-44.
120.    Оболкина В., Гуреева В. Особенности использования эмульгаторов /Мир продуктов. Кондитерская промышленность. - №1.-2012.-С.48-50.
121.    Оболкина В. Перспективы использования нетрадиционного растительного сырья /Мир продуктов. Кондитерская промышленность. - №1.-2012.-С.51-54.
122.    Оболкина В., Кирпиченкова О., Алексеенко Н. Сохранение качества пряничних изделий в процес се их хранения // Продукты & ингредиенты. –№ 10 (96) - 2012.  – С. 12-13
123.    Оболкина В.И. Использование пектинов и пектиносодержащих продуктов при производстве кондитерских изделий с желейной структурой / В.И. Оболкина, И.А. Крапивницкая, У.С. Йовбак, С.Г. Кияница // Продукты & ингредиенты. –  2013. –  № 2 –  С. 10 – 12.
124.    Оболкіна В. Використання вторинних сировинних ресурсів виноробства при виробництві кондитерських виробів / В. Оболкіна, С. Кияниця, Т. Каліновська // Ukrainian Food Journal. – 2013. – Volume 2. Issue 1. – С. 14 – 18.
125.    Оболкина В.И. Перспективы использования продуктов переработки винограда при  производстве кондитерских изделий / В.И. Оболкина, Т.В. Калиновская, И.А. Крапивницкая, С.Г. Кияница, Л.С. Букшина // Продукты & ингридиенты. – 2013. – №3 (100). – С. 30 – 31.
126.    Оболкина В.И. Ингредиенты для кондитерской отрасли // Мир продуктов. Кондитерская и хлебопекарная индустрия. – 2013.– С. 20 – 21.
127.    Оболкина В.И. Особенности использования эмульгаторов / В.И. Оболкина, В.С. Гуреева // Мир продуктов. Кондитерская и хлебопекарная индустрия. – 2013.– С. 22 – 24.
128.    Облкина В. Облкина В., Букшина Л., Дудко С., Сидорченко Е. // Производство изделий из слоеного теста Хлебопекарное и кондитерское дело №5
Посібники:
129.    Збірник технологічних інструкцій по підготовці сировини та напівфабрикатів, по виробництву цукерок, ірису та шоколаду / Івашків Н., Бут С., Бобровник О., В.Оболкіна. – К.: Держхарчопром України. Вид.-во «Технопром». – 1997. - 206 с.
130.    Збірник технологічних інструкцій по виробництву карамелі та драже / Івашків Н., Бут С., Бобровник О., В.Оболкіна. – К.: Держхарчопром України. Вид. «Технопром». – 1996. - 127 с.
131.    Збірник технологічних інструкцій по виробництву пастило-мармеладних виробів.            / Івашків Н., Бут С., Бобровник О., В.Оболкіна. – К.: Держхарчопром України. Вид. «Технопром». – 1996. - 183 с.
132.    Збірник технологічних інструкцій по виробництву восточних солодощів  / Івашків Н., Бут С., Бобровник О., В.Оболкіна  // Держхарчопром України. Вид. «Технопром».– 1997.- 167 с.
133.    Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности /Лебедева Л.Н., Дудко С.Д., Оболкина В.И. Учебное пособие.- К.: Фирма «ИНКОС», 2010. – 312с.
Методичні розробки:
134.    Методичні вказівки до проведення ігрового підсумкового заняття з технологічної практики на кондитерському підприємстві для студ. 5 курсу спец.7.091702. /Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Бондаренко Є.Г та ін. -К.: НУХТ, 2009, - 11с.
135.     Оптимізація технологічних процесів галузі (Кондитерське виробництво): Курс лекцій для студ.спец.7.091702. /Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Гавва О.О.-К.: НУХТ, 2010, - 86с.
Державні стандарти:
136.    ДСТУ 4910:2008. Вироби кондитерські. Методи визначення масових часток вологи та сухих речовин. /С.Бут, А.Дорохович, Ю.Кожанов, В.Оболкіна. //К.:Держспоживстандарт України, 2008.
137.    ДСТУ 5060:2008. Вироби кондитерські. Методи визначення масової частки жиру. /С.Бут, Т.Носенко, А.Дорохович, Ю.Кожанов, В.Оболкіна. // К.:Держспоживстандарт України, 2008.
Патенти:
138.    Пат. 1500 Україна, МПК А21D13/08. Спосіб виробництва пісочних тістечок з фруктовою начинкою /Дорохович А.М., Малиновський В.В., Оболкіна В.І., Горбунов В.С. та ін. -  заявл. 15.09.93; опубл. 25.07.94, Бюл.№2.-1.
139.    Пат. 10458 Україна МПК  Спосіб виробництва  кондитерських виробів /Оболкіна В.І., Кожанов Ю.Г., Сухой Л.О.,Дзіс А.С., опубл. 1996, Бюл. № 4. –4с.
140.    Пат. 98095131 Україна Спосіб виробництва і склад корпусів цукерок /Оболкіна В.І., Яницький В.В., Дзіс А.С., Крапивницька І.О. - опубл. 1999.
141.    Пат. України № 3216611    Спосіб виробництва  льодяникової карамелі з замінником цукру /Оболкіна В.І., Яворська Ц.І., Тюріна Т.П.  - опубл. 2000, Бюл. № 7-11. - 4 с.
142.    Пат.65396 Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва борошняного кондитерського виробу з начинкою/В.І.Оболкіна, А.М.Дорохович, Н.О.Залевська, Гавва О.О – заявл. 01.08.03; опубл.15.03.04, Бюл.№3.-6с.
143.    Пат.66675 Україна, МПК А23G3/00. Комплексна суміш “Едгум КД 16”/В.І.Оболкіна, П.О.Бистров, Н.О.Залевська, О.І.Горбань, О.О.Гавва.- заявл.10.09.03; опубл.17.05.04, Бюл. №5.- 4с.
144.    Пат.68081 Україна, МПК А23G3/00. Комплексна суміш “Едгум КД 15”/В.І.Оболкіна, П.О.Бистров, Н.О.Залевська, О.І.Горбань, О.О.Гавва.- заявл.26.09.03; опубл.15.07.04, Бюл. №7.-6с.
145.    Пат.66676 Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва пряників /В.І.Оболкіна, А.М.Дорохович, Г.В.Своєволіна.- заяв.10.09.03;опубл.17.05.04, Бюл.№5.-6с.
146.    Пат.68258 Україна, МПК А21С3/04. Машина формуюча для виробництва борошняних кондитерських виробів з начинкою /Л.М.Лебедєва, І.І., Томащук В.І.Оболкіна, В.Б.Захаревич. –заявл.28.11.03;опубл.15.07.04, Бюл.№7.-6с.
147.    Пат.70706 Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва цукерок з комбінованими корпусами/В.І.Оболкіна, С.Г.Кияниця, Н.О.Залевська, Л.М.Лебедєва.-заявл.24.12.03; опубл.15.10.04, Бюл.№10.-6с.
148.    Пат.69181Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва заварних пряників /В.Оболкіна, А.Дорохович, Г.Своєволіна.- №20031211428; заявл.11.12.03; опубл.16.08.04, Бюл.№8.-4с.
149.    Пат.69180 Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва заварних пряників функціонального призначення /Г.В.Своєволіна, А.М.Дорохович, В.І.Оболкіна, Н.О.Залевська.-№20031211427;заявл.11.12.03; опубл.16.08.04, Бюл.№8.-4с.
150.    Пат.70471 Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва цукерок /В.І.Оболкіна-№2003109187;заявл.13.10.03;опубл.15.10.04, Бюл.№10.-4с.
151.    Пат.70636 Україна, МПК А21С3/04. Однорядний екструдер для виробництва борошняних кондитерських виробів з начинкою /В.О. Картовецький, Л.М.Лебедєва, І.І.Томащук, В.І.Оболкіна, В.Б.Захаревич. - №20031211867; заявл. 18.12.03; опубл.15.10.04, Бюл.№10.-4с.
152.    Пат.70639 Україна, МПК А23Р1/12. Спосіб формування порожнистого джгута з начинкою/Л.М.Лебедєва, І.І.Томащук, В.І.Оболкіна, В.Б.Захаревич.-№20031211870; заявл.18.12.03;  опубл.15.10.04, Бюл.№10.-4с.
153.    Пат.70609 Україна, МПК А21С9/06. Пристрій для формування пряника з начинкою/В.О.Картовецький, Л.М.Лебедєва, І.І.Томащук, В.І.Оболкіна, В.Б.Захаревич.-№20031211720; заявл.16.12.03; опубл.15.10.04,Бюл.№10.-4с.
154.    Пат.70642 Україна, МПК А23G3/00. Глазурувальне покриття /О.О. Гавва, А.М. Дорохович, В.І.Оболкіна, П.О.Бистров, О.І.Горбань. - №20031211873; заявл. 18.12.03; опубл.15.10.04, Бюл.№10.-4с.
155.    Пат. 5713 Україна, МПК А23L1/05. Спосіб виробництва фруктової начинки для борошняних кондитерських виробів /Н.О.Залевська, В.І.Оболкіна, А.М.Дорохович. -№20040806545; заявл. 04.08.2004; опубл. 15.03.2005, Бюл. №3.-4с.
156.    Пат. 5590 Україна, МПК А23G3/00. Спосіб виробництва здобного печива з начинкою /Н.О.Залевська, В.І.Оболкіна, А.М.Дорохович. - №20040705842; заявл. 16.07.2004; опубл. 15.03.2005, Бюл. №3.-4с.
157.    Пат. 11651 Україна, МПК А23G3/34. Спосіб виробництва комбінованих кремово-збивних цукерок  /В.І.Оболкіна, С.Г.Кияниця, А.М.Дорохович. -№200503488; заявл. 13.04.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. №1. – 4 с.
158.    Пат. 11670 Україна, МПК А23G3/00. Кремово-збивні цукерки з комбінованим корпусом “Мулаточка”/В.І.Оболкіна, С.Г.Кияниця, А.М.Дорохович. -№200503782; заявл. 20.04.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. №1. – 4 с.
159.    Деклараційний патент на винахід 14522 Україна, МПК7 А23G 3/00 Кремово – збивні цукерки з комбінованим корпусом “Колібрі - приз”. /Оболкіна В.І., Кияниця С.Г. - №200511368; заявл. 30.11.2005; опубл. 15.05.2006, Бюл. №5.– 4 с.
160.    Деклараційний патент на винахід  65396 А Україна, МПК7 А23G3/00. Фруктові кремово-збивні цукерки з комбінованим корпусом. / Оболкіна В.І., Кияниця С.Г.– №200708320; заявл. 20.07.2007; опубл.15.011.2007, Бюл.№  6. – 6с.
161.    Патент на корисну модель №55210 Україна, МПК А23G3/00 Збивні цукерки з пектиновмісним гарбузовим пюре /Оболкіна В.І., Кияниця С.Г., Крапивницька І.О., Вайсеро О.О., Лисого О.А. – заявл. 18.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл.№ 23. – 4с.
162.    Патент на корисну модель №55257 Україна, МПК А23G3/00 Спосіб приготування сирцевих пряників /Оболкіна В.І., Кирпіченкова О.М., Крапивницька І.О.– заявл. 26.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл.№ 23. – 4с.
163.    Патент на корисну модель №55322 Україна, МПК А23G3/00 Збивні цукерки з пектиновмісним гарбузовим пюре /Оболкіна В.І., Кияниця С.Г., Крапивницька І.О., Вайсеро О.О., Дзюменко О.А. – заявл. 01.06.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл.№ 23. – 4с.
164.    Патент на корисну модель №56647 Україна, МПК А23 С Спосіб виробництва вершкового крему /Мельничук О.В., Камбулова Ю.В., Крапивницька І.О., Оболкіна В.І., Антонюк М.М. – заявл. 10.06.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл.№ 2. – 4с.
165.    Патент на корисну модель №56648 Україна, МПК А23 L Спосіб виробництва білкового заварного крему /Мельничук О.В., Камбулова Ю.В., Крапивницька І.О., Осипенко У.С., Оболкіна В.І., Ковбаса В.М. – заявл. 10.06.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл.№ 2. – 4с.
166.    Патент на корисну модель №59325 Україна, МПК А23G Помадно-кремова цукерка з комбінованим корпусом / Оболкіна В.І., Кияниця С.Г., Крапивницька І.О., Каліновська Т.В. - опубл. 10.09.2011, Бюл.№ 9. – 4с.
167.    Патент на корисну модель №68252 Україна, МПК А23G 3/00 Спосіб виробництва заварних пряників /Оболкіна В.І., Кирпіченкова О.М., Кандиба А.А., Крапивницька І.О.– опубл. 26.03.2012, Бюл.№ 6. – 4с.
168.    Патент на корисну модель №72163 Україна, МПК А21G 3/00 Спосіб виробництва бісквітно-збивного здобного печива «Шантане» / Оболкіна В.І., Кирпіченкова О.М., Букшина Л.С., Крапивницька І.О. – опубл.10.08.2012, Бюл.№ 11. – 4с.
169.    Патент на корисну модель №70327 Україна, МПК А23L 1/05 Драглеподібний оздоблювальний напівфабрикат /Камбулова Ю.В., Оболкіна В.І., Крапивницька І.О., Йовбак У.С., Свідерко О.В..– опубл. 11.06.2012, Бюл.№ 15. – 4с.
170.    Патент на корисну модель №70329 Україна, МПК А23L 1/05 Драглеподібний оздоблювальний напівфабрикат /Камбулова Ю.В., Оболкіна В.І., Крапивницька І.О., Йовбак У.С., Свідерко О.В..– опубл. 11.06.2012, Бюл.№ 11. – 4с.
171.    Патент на корисну модель №72044 Україна, МПК А21D 13/08 Печиво вівсяне /Оболкіна В.І., Скрипко А.П., Кияниця С.Г., Тарадай Т.М.,  Ємільянова Н.О., Ковбаса В.М.– опубл. 10.08.2012, Бюл.№ 15. – 4с.
172.    Патент на корисну модель №73052 Україна, МПК А23L 1/064 Спосіб виробництва пюре з горобини /Крапивницька І.О., Сивній І.І., Оболкіна  В.І., Джуренко Н.І. - опубл. 10.09.2012, Бюл.№ 17. – 4с
173.    Патент на корисну модель №73798 Україна, МПК А23L 1/00 Термостабільна начинка для борошняних кондитерських виробів /Оболкіна В.І., Йовбак У.С., Камбулова Ю.В., Крапивницька І.О. – 10.10.2012, Бюл.№ 19. – 4с.
174.    Патент на корисну модель №99983 Україна, МПК А21D 13/08 Спосіб виробництва заварних пряників /Оболкіна В.І., Кирпіченкова О.М., Кандиба А.А., Крапивницька І.О.– опубл. 25.10.2012, Бюл.№ 20. – 4с.
175.    Патент на корисну модель №80287 Україна, МПК А23G 3/00 Збивні цукерки «Виноградна фантазія» / Каліновська Т.В., Оболкіна В.І., Кияниця С.Г. Крапивницька І.О.,– опубл. 27.05.2013, Бюл.№ 10. – 4с.
176.    Патент на винахід №103435 Україна, МПК А23G 3/44 (2006.01) А23G 3/52 (2006.01) Збивні цукерки «Виноградна фантазія» / Каліновська Т.В., Оболкіна В.І., Кияниця С.Г. Крапивницька І.О.,– опубл. 10.10.2013, Бюл.№ 19. – 4с.
177.    Пат. 101099 С2 Україна, МПК (2006.01) А23L 1/05,А23L 1/06. Драглеподібний оздоблювальний напівфабрикат / Камбулова Ю.В., Оболкіна В.І., Крапивницька І.О., Йовбак У.С., Свідерко О.В.; заявник і власник Національний університет харчових технологій. – № а 2011 12898; заявл. 02.11.2011; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
178.    Патент на винахід №101271 Україна, МПК А21D 13/08. Спосіб виробництва бісквітно-збивного здобного печива /Оболкіна В.І., Кирпіченкова О.М., Букшина Л.С., Крапивницька І.О.; заявник і патентовласник Націон. ун-т харч. техн-ій.– заявл. 23.01.2012;опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 4с.
Тези доповідей на наукових конференціях:
179.    Применение математической модели при разработке кондитерских изделий повышенной биологической ценности. /  Дорохович А., Оболкіна В., Волошина // В кн.: Химия  пищевых  добавок. Материалы научно-техн. конф. г. Черновцы. -  1988. - С. 224.
180.    Проектирование мучных кондитерских изделий со сбалансированным составом аминокислот. /  Дорохович А., Оболкіна В., Поліщук Т. // В кн.: Разработка процессов получения комбинированных продуктов питания. Материалы научно-техн. конф. г.Москва. – 1988. - С. 365 – 366.
181.    Применение системного полхода при разработке рациональной технологии производства песочных пирожных с начинками / Оболкіна В., Дорохович А. // В кн.: Проблемы индустриализации общественного питания страны. Материалы научно-техн. конф.г. Харьков. – 1989. - С. 579-580.
182.    Реологические свойства полуфабрикатов при производстве песочных пирожных с начинками методом экструзии. / Оболкіна В., Дорохович А. // В кн.: Проблемы индустриализации общественного питания страны. Материалы научно-техн. конф. г. Харьков. – 1989. - С. 581.
183.    Новые виды кондитерских изделий с наполнителями, формуемые методом экструзии /  Оболкіна В., Дорохович А. // В кн.: Технический уровень предприятий перерабатывающей промышленности. Материалы научно-техн. конф. г. Кировоград. – 1989. - С. 34.
184.    Рациональная технология производства мучных кондитерских изделий с наполнителями. / Оболкіна В., Дорохович А. // В кн.: Интенсификация технологий и совершенствование оборудования. Материалы научно-техн. конф. г. Киев. – 1989. - С. 169.
185.    Новые виды кондитерских изделий на основе зерновых продуктов / Сидорченко Е.Б.,. Оболкина В.И., Залевская Н.А., Дагаева М.И.//В кн.: Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевую и перерабатывающие отрасли АПК. Мат-лы научно-техн. конф. г. Киев.-1991.
186.    Рецептурно-смесительная станция для  приготовления помадных конфетных масс «холодным способом» / Сидорченко Е.Б., Оболкина В.И., Залевская Н.А., Дагаева М.И., Шатунова З.И. //В кн.: Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пище-вую и перерабаты-вающие отрасли АПК. Материалы научно-техн. конф. г. Киев.-1991.
187.    Розробка нових технологій та обладнання для кондитерської промисловості/ Сухой Л.О., Оболкіна В.І., Залевська Н.О. //В кн.: Розробка та впровадження прогресивних технологій та обладнання. Матеріали науково-техн. конф. м. Київ.-1995.-С. 221.
188.    Нова технологія цукерок з начинками /Оболкіна В.І., Залевська Н.О., Тюрина Т.П.//В кн.: Розробка та впровадження прогресивних технологій та обладнання. Матеріали науково-техн. конф. м. Київ.-1995.-С. 220
189.    Новые разработки Укрниипродмаша для кондитерской промышленности / Сухой Л.А., Оболкина В.И. //В кн.: Современные проблемы производства кондитерских изделий. Материалы международной научно-техн. конф. г. Москва, Россия.-1997.-С.68.
190.    Новое оборудование для формирования кондитерских изделий с начинками методом экструзии./ Кожанов Ю.Г., Оболкина В.И. //В кн.: Современные проблемы  производства кондитерских изделий. Мат-лы межд. научно-техн. конф. г. Москва, Россия.-1997.-С. 65.
191.    Технологія кондитерських виробів з використанням гідролізатів пектино-вмісної сировини /Оболкіна В.І., Дзіс А.С., Малежик, Кропивницька І.О. //В кн.: Проблеми  та перспективи створення та впровадження нових ресурсо та енергоощадних технологій. Матеріали міжнар. науково-техн. конф. м. Київ.-2000.-С. 49.
192.    Вплив технологічних режимів на якість помадно-кремових цукеркових мас на основі дрібнодисперсних компонентів /Оболкіна В.І. //В кн.: Проблеми  та перспективи створення та впровад-ження нових ресурсо та енергоощадних технологій. Матеріали міжнар. науково-техн. конф. м. Київ.-2000.-С. 67.
193.    Удосконалення технології та обладнання для виробництва кондитерських виробів методом екструзії. /Оболкіна В. //В кн.: Проблеми  та перспективи створення та впровадження нових ресурсо та енергоощадних технологій. Мат-ли міжнар. науково-техн. конф.К..-2000.-С. 68.
194.    Новые направления производства лечебно-профилактических продуктов методом экструзии /Оболкина В.И. //В кн.: Новітні технології та обладнання – майбут-не кондитерської промисловості України. Матеріали міжнар. науково-практичного практикума.-2000.-С. 17-19.
195.    Совершенствование технологического процесса производства кондитерских изделий с комбинированными корпусами /Оболкина В.И. //В кн.: Сучасне кон-дитерське та харчо-концентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент. Матеріали 11 міжнар. науково-практ. семінару.-2002.-С. 38-40.
196.    Новые разработки  по созданию технологии и оборудования для производства продуктов питания с различными функциональными свойствами / Захаревич В.Б.,Оболкина В.И //В кн.: Машиностроители – предприяиям отрасли хлебопродуктов. Материалы Ш междунар. конф. Россия, Москва.-2002.-С. 121.
197.    Синергізм гідроколоїдів та можливості використання різних синергітичних пар при виробництві кондитерських виробів/А.М.Дорохович, В.І.Оболкіна, О.О. Гавва, С.Г.Кияниця//Проблеми техніки і технології харчових виробництв: Тези доп. Міжвузівської наукю-практ. конф.-Полтава: РВВ ПУСКУ.-2004.-с.307-310.
198.    Дослідження впливу композиційних сумішей різних структуроутворювачів на структурно-механічні властивості кремово-збивних цукеркових мас/ С.Г.Кияниця, В.І. Оболкіна, А.М. Дорохович//Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп. 70-ї наук. конф. молодих вчених, аспі., студентів.К.:НУХТ-2004.-с.58.
199.    Застосування стабілізаційних систем при виробництві здобного печива з різними вуглеводними складовими/Н.О.Залевська, В.І.Оболкіна, В.В. Дорохович//Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доповідей 70-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.К.:НУХТ-2004.-с.59.
200.    Дослідження впливу накопичення редукувальних речовин у заварці на термін зберігання пряників/Г.В.Своєволіна, А.М.Дорохович, В.І.Оболкіна//Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.70-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.К.:НУХТ-2004.-с.59.
201.    Исследование структурно-механических свойств полуфабрикатов для производства мучных кондитерских изделий, формируемых методом ко-экструзии/Н.А. Залевская, Г.В. Своеволина, В.И.Оболкина, А.Н.Дорохович// Техника и технология пищевых производств. Тезы докладов V Международной научно-технической конференции , Могилев-2005.-с.95.
202.    Сорбционные свойства гидроколлоидов/ А.Н. Дорохович, В.И.Оболкина, Е.А. Гавва, С.Г. Кияница// Техника и технология пищевых производств. Тезы докладов V Международной научно-технической конференции, Могилев-2005.-с.94.
203.    Формування структури кремово-збивних цукерок/ Світлішина Т., Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Кияниця С.Г.// Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі. Всеукраїнська наукова конференція студентів. –Харків.-2005.-с.10.
204.    Вплив продуктів переробки солоду та фізико-хімічні процеси під час приготування тіста для заварних пряників./ Яркменко Н., Дорохович А.М, Оболкіна В.І., Своєволіна Г.В.// Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі. Всеукраїнська наукова конференція студентів. –Харків.-2005.-с.10.
205.    Дослідження сорбційних властивостей полісахаридів/ Прилуцька Л.П., Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Гавва О.О.// Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі. Всеукраїнська наукова конференція студентів. –Харків.-2005.-с.10.
206.    Дослідження впливу гідроколоїдів на формування структури кремово-збивних цукеркових мас / Т.Світлішина, С.Г. Кияниця, А.М. Дорохович, В.І. Оболкіна// Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.71-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.К.:НУХТ-2005.-с.57.
207.    Шоколадні та кондитерські глазурі, збагачені рослинними волокнами/А.М. Дорохович, В.І.Оболкіна, О.І. Полякова, А.Д. Савченко, А.В. Приходчук// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Екотрофологія. Сучасні проблеми”.- Біла Церква.-2005.-с.85-86.
208.    Використання харчових волокон у виробництві кондитерських виробів/ А.М. Дорохович, В.І. Оболкіна, О.О. Гавва, Г.В. Своєволіна// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Екотрофологія. Сучасні проблеми”.- Біла Церква.-2005.-с.82-84.
209.    Функціональні продукти збагачені рослинними волокнами /А.М. Дорохович, В.І. Оболкіна, В.В. Дорохович, А.Д. Савченко, А.В. Приходчук //Материали ХІУ Международного симпозиума “Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье” – 2-й съезд селекционеров. – г.Алушта. – сентябрь 2005. – С. 709-710.
210.    Оболкіна В.І. Теоретичне обгрунтування технологій комбінованих кондитерських виробів. //Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи. Матеріали ΙХ міжн. наук. – техн. конф. – м. Київ: НУХТ. – 2005. – С..121.
211.    Кияниця С.Г., Оболкіна В.І. Дорохович А.М. Дослідження терміну зберігання цукерок з комбінованими корпусами // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХΙ столітті. Матеріали 72-ої наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.-Ч.2. – м. Київ: НУХТ. - 2006- С. 54.
212.    Оболкина В.І. Наукові основи розроблення нових технологій комбінованих кондитерських виробів.// Кондитерські вироби та харчоконцетрати. Технологія, обладнання, якість та асортимент: Матеріали 111 міжн. інформаційно-консультативного практикума.–К.–2007.– С.42 – 45.
213.    Дорохович А.Н., Оболкина В.И. Научные основы рациональных технологий комбинированных кондитерських изделий, формуемых меодом ко - экструзии.    // Кондитерские изделия ХХІ века: Материалы  шестой междунар. конф.–Москва.– 2007.– С. 140 - 141.
214.    Оболкина В.И., Кияница С.Г., Новая технология кремово-сбивных конфет с комбинированными корпусами.  //Мат. V1 межд. науч.- практ. конф. - Минск: РУП «Научно-практ. центр Нац. академии наук Беларуси по продовольствию».–2007.– Часть 1. - С. 287 - 291.
215.    Особливості структурних властивостей борошняних комбінованих кондитерських виробів. / Дорохович А.М., Оболкіна В.І., Залевська Н.О., Своєволіна Г.В. // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка: Мат. Між нар. Наук.-техн. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – С.13.
216.    Дорохович А.М., Оболкіна В.І. Методологичный поход к созданию кондитерських изделий функціонально - оздоровительного направления. // Материали ХУ Межд. симпозиума “Нетрадиционное растениеводство. Экология и здоровье.” – Алушта. – 2007. – С. 709-710.
217.    Оболкина В.И., Залевська Н.О. Применение системного подхода при научном обосновании рациональной технологи сдобного печенья с начинками. // Техника и технология пищевых производств: Мат. V1 межд. науч.-техн. конф. - Могилев: МГТИ.–2007.–С. 95.
218.    Оболкина В.И., Крапивницкая И.А. Использование овощных пектиносодержащих паст при создании нового ассортимента кондитерских изделий.// Кондитерские изделия ХХ1 века: Материалы седьмой междунар. конф.– Москва.– 2009.– С. 141 - 142.
219.    Дослідження можливості використання зернових екструдованих продуктів у виробництві ы цукерок на зерновій основі /В.В.Клапко, Ю.М. Жигадло, Л.В.Махинько, С.Г. Кияниця, В.І.Оболкіна, В.М. Ковбаса // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.75-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ.-2009. - С. 261.
220.    Дослідження впливу пшеничного солодового борошна на якість здобного печива / Бондарчук О., Оболкіна В. Ємельянова Н., Залевська Н.,  Кияниця С. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.75-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. – К.:НУХТ-2009.- С.261.
221.    Дослідження структурно-механічних властивостей пастило-мармеладних виробів з додаванням морквяного та гарбузового пюре. / І.В. Безкоровайна, О.Чуняк, Кияниця С.Г., Оболкіна В.І., Крапивницька І.О. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.75-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. –К.: НУХТ. -2009. -С.263.
222.    Дослідження впливу гідролізованного морквяного пюре на якість сирцевих та заварних пряників./О.М. Кирпиченкова, І.О. Крапивницька, В.І.Оболкіна. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.76-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – К.:НУХТ. -2010. - С. 150.
223.    Вплив фруктово-овочевого пюре на структурні властивості збивних цукерок. /Е.В. Дорошенко, О.А.Лисого, О.В.Свідерко, С.Г. Кияниця, В.І.Оболкіна, І.О.Крапивницька. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.76-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.–К.:НУХТ.-2010.-С.150-151.
224.    Дослідження впливу комплексних сумішей емульгаторів на структурні властивості напівфабрикатів для вафельних виробів. /Т.Червук, І. Дзьогайло, В.Оболкіна, С. Кияниця. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.76-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.К.:НУХТ-2010.-С.151.
225.    Дослідження впливу комбінованих структуроутворювачів на структурні властивості цукеркових мас. /О. Вайсеро, О. Дзюменко, С. Кияниця, В. Оболкіна, І. Крапивницька. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.76-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – К.:НУХТ. -2010. - С.153.
226.    Вивчення структурно-механічних властивостей кремів з використанням плодово-овочевих пюре. /О.Мельничук, В.Оболкіна, Ю.Камбулова, І.Крапивницька. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.76-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.: НУХТ. -2010. - С.154.
227.    Створення нових технологій цукерок з використанням овочевої та фруктово-овочевої сировини./ В. Оболкіна, С. Кияниця, О. Вайсеро, І. Крапивницька. //Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи. Матеріали міжн. наук. – практичної конф. – м. Київ: НУХТ. – 2010. – С.27.
228.    Створення нових технологій напівфабрикатів для тістечок з подовженним терміном зберігання./ В. Оболкіна, Ю. Камбулова, І. Дзьогайло. //Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи. Матеріали міжн. наук. – практичної конф. – м. Київ: НУХТ. – 2010. – С.27.
229.    Дослідження структурно-механічних властивостей вершкового крему з використанням овочевого пектиновмісного пюре./ О. Мельничук, Ю. Камбулова, В. Оболкіна. //Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи. Матеріали міжн. наук. – практичної конф. – м. Київ: НУХТ. – 2010. – С.20.
230.    Дослідження впливу гідролізованного морквяного пюре на швидкість втрати вологи пряничним тістом та виробами. /О.М. Кирпиченкова, В.І.Оболкіна., І.О. Крапивницька //Техніка та техологія харчових виробництв: збірник наукових праць (технічна серія). Випуск 6. Донецьк 2011. -С. 269-270.
231.     Дослідження впливу фруктово-гарбузового пюре на структурні властивості зефірної маси. /Т.Ю. Ковбаса, В.І.Оболкіна, І.О.Крапивницька, С.Г. Кияниця. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.К.:НУХТ. - 2011.- С. 67.
232.    Дослідження впливу овочевої пектиновмсної сировини на якість бісквітного напівфабрикату для здобного печива. / О.М. Кирпіченкова, Н.М. Пасоса, В.І. Оболкіна, І.О. Крапивницька. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. –К.: НУХТ. -2011.- С. 68.
233.    Встановлення можливості застосування модифікованих крохмалів для створення кондитерських мас. / У. С. Йовбак, О.В. СвідеркоВ.І. Оболкіна, Ю.В. Камбулова // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.: НУХТ.- 2011.- С. 70.
234.    Дослідження впливу пасти з горобини на якість та термін зберігання кремів зі зниженою калорійністю /І.І. Дзьогайло, Ю.В. Камбулова, В.І. Оболкіна. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.: НУХТ.- 2011.- С.72
235.    Дослідження впливу вівсяного солодового борошна на структурні властивоті здобного печива /Т.С. Паращенко, В.І. Оболкіна, Н.О. Ємельянова, Г.І. Волощук // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ.- 2011. - С. 73.
236.    Дослідження впливу композиційних сумішей овочевих та фруктових пектиновмісних паст на якість помадно-кремових цукеркових мас та цукерок з комбінованими корпусами. /Т.В. Каліновська, В.І. Оболкіна // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.:НУХТ. -2011.- С.78.
237.    Дослідження впливу емульгуючих систем вітчизняного виробництва та сировини рослинного походження на структурні властивості тістових напівфабрикатів та показники якості здобного печива. /Н.М. Пасоса,О.М. Кирпіченкова В.І. Оболкіна. // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.:НУХТ.-2011.-С.74.
238.    Дослідження впливу рецептурних компонентів та технологічних режимів на якість заварних пряників з додаванням пектиновмісної сировини./ А.А. Кандиба, О.М. Кирпіченкова В.І. Оболкіна // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Тези доп.77-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.:НУХТ. -2011. - С.73
239.    Оболкіна В. Створення нових технологій кондитерських виробів з використанням рослинної сировини з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин. /Матеріали Науково-практичної конференції «Інноваційні технології кондитерських виробів спеціального призначення» 2-4 жовтня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.- С. 7-8 с.
240.    Оболкіна В., Крапивницька І., Йовбак У. Розробка технології желейних начинок н основі овочевої пектиновмісної сировини. /Матеріали Науково-практичної конференції «Інноваційні технології кондитерських виробів спеціального призначення» 2-4 жовтня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.-  С.14.   
241.    Оболкіна В., Кирпіченкова О. Удосконалення технології заварних пряників з застосуванням овочевого пюре /Матеріали Науково-практичної конференції «Інноваційні технології кондитерських виробів спеціального призначення» 2-4 жовтня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.- С.14 - 15.
242.    Оболкіна В., Емельянова Н., Скрипко А., Кияниця С. Перспективи використання борошна з вівсяного солоду при виробництві здобного печива /Матеріали Науково-практичної конференції «Інноваційні технології кондитерських виробів спеціального призначення» 2-4 жовтня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.- С.15 - 16.
243.    Оболкіна В., Каліновська Т., Кияниця С. Використання вичавок з винограду при виробництві кондитерських виробів /Матеріали Науково-практичної конференції «Інноваційні технології кондитерських виробів спеціального призначення» 2-4 жовтня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.- С.16 - 17.
244.    Йовбак У., наукові керівники - Оболкіна В., Крапивницька І. Дослідження впливу технологічних факторів на структурні властивості желейних начинок на основі овочевої пектиновмісної сировини /Матеріали 78-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» 2-4 квітня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.- С.15 - 16.
245.    Кирпиченкова О., наукові керівники - Оболкіна В., Крапивницька І. Дослідження впливу гідролізованого гарбузового пюре на якість заварних пряників /Матеріали 78-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» 2-4 квітня 2012 р.- К.: НУХТ, 2012.- С.
246.    Скрипко А.П., Тарадай Т.М., Кияниця С.Г., науковий керівник - Оболкіна В.І., Дослідження фізико-хімічних властивостей борошна з вівсяного солоду //Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у XXI столітті: Тези доп. 78-ї наук.конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.– К.:НУХТ. -2012. -С.
247.    Каліновська Т., Кияниця С., науковий керівник - Оболкіна В. Перспективи використання порошку з вичавок винограду при виробництві кондитерських виробів //Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у XXI столітті: Тези доп. 78-ї наук.конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – К.:НУХТ.-2012.-С.
248.    Использование овощного пюре с повышенным содержанием низкоэтерифицированного пектина при создании новых желейных начинок. Йовбак У.С., научный руководитель – Оболкина В.И., Крапивницкая И.А. /Тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств Республика Беларусь, г. Могилев. - 2012. – Ч.1. - С.158.
249.    Исследование потребительских свойств сырцовых пряников с использованием овощного пюре и комплексного улучшителя. Кирпиченкова О.Н., научный руководитель – Оболкина В.И. Тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств Республика Беларусь, г. Могилев.  -2012.– Ч.1.- С.159.
250.    Использование отходов переработки винограда при производстве конфет. Калиновская Т.В., Кияниця С.Г., научный руководитель – Оболкина В.И. /Тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств Республика Беларусь, г. Могилев.  -2012. Ч.1. - С.163.
251.    Технологическая оценка вторичных продуктов виноделия для повышения потребительских свойств кондитерських изделий /  Т.В. Калиновская, В.И. Оболкина, И.А. Крапивницкая, С.Г. Кияница // Кондитерские изделия ХХІ века: Материалы девятой Международной конференции, 26 – 28 февраля 2013 г. – М.: Пищепромиздат, 2013. – С. 102 – 104.
252.    Використання продуктів переробки винограду як сировини для збагачення цукерок для дітей / Т.В. Каліновська, В.І.Оболкіна, С.Г. Кияниця, І.О. Крапивницька // Збірник праць Першої міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції «Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології», 19 березня 2013 р. – Київ – 2013.– С.78–80.
253.    Використання вторинних продуктів виноробства при створенні нового асортименту помадно-кремових цукерок / Т.В. Каліновська, І.С. Колісник, науковий керівник – В.І. Оболкіна // Матеріали 79 міжнародної наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у XXI столітті», 15 – 16 квітня 2013 р. – К.:НУХТ, 2013. –Ч.1. – С.187 – 189.
254.    Дослідження впливу основних структуроутворювачів та технологічних умов приготування на структурно-механічні властивості збивних цукеркових мас типу «Нугатин» / Т.В. Каліновська, Ю.М. Дзіс, наукові керівники – В.І. Оболкіна, С.Г. Кияниця // Матеріали 79 міжнародної наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у XXI столітті», 15 – 16 квітня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – Ч.1. – С.189 – 190.
255.    Калиновская Т.В. Использование пектиносодержащего сырья из вторичных продуктов переработки винограда при создании инновационных технологий кондитерских изделий / Т. В. Калиновская, В. И. Оболкина, С. Г. Кияница // IX Международная научно-техническая конференция ["Техника и технология пищевых производств"], (Могилев, 25—26 апреля 2013 г.). / М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия». — Могилев: Могилевский государственный университет продовольствия, 2013. — Ч І. — С. 96.
256.  Каліновська Т. В. Вторинні продукти переробки винограду – перспективна сировина для збагачення цукристих кондитерських виробів / Т. В. Каліновська, В. І. Оболкіна, Т.Ю. Брановицька // Збірник праць за підсумками ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів  [«Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — С. 187 – 188.
257. Використання овочевих соків для створення оздоблювальних напівфабрикатів драглеподібної структури / У.С. Йовбак, Ю.В. Цегельник, В.І.Оболкіна, С.Г. Кияниця // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 79-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р.: тези доп. – К.: НУХТ, – 2013. –Ч.1.- С. 178-179.
258. Дослідження гідрофільності пектинів та модифікованих крохмалів для створення драглеподібних напівфабрикатів на основі гарбузового пюре / У.С.Йовбак, Н.О. Ковалевська, Є.І. Ковалевська, В.І. Оболкіна // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 79-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р.: тези доп. – К.:НУХТ, – 2013. – Ч.1. -С.-179-181.
259.  Yovbak U. The use of plant material to create semi-gelatinous pastry products / U.Yovbak, V.Obolkina, I.Krapivnitska // NEEFood – 2013: The Second Northland East European Congress on Food, 26-29 May 2013, - K.: NUFT, - 2013.
260. Kalinovska Tatyana. Use of grapes processing products in developing innovation confectionery technologies / Tatyana Kalinovska, Vera Obolkina, Svetlana Kyianytsia, Irina Krapivnitska // Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки (NEEFood-2013), (Київ, 27—29 травня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч  І. — С. 83.
261. Каліновська Т. В. Доцільність використання напівфабрикатів з виноградних вичавок в технології помадно-кремових цукерок / Т. В. Каліновська, В. І. Оболкіна, С.Г. Кияница // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу], 29 жовтня 2013 р.– К.:НУХТ, 2013. –Ч.1. – С.108 – 110.
262. Калиновская Т.В. Применение полуфабрикатов из виноградных выжимок в качестве пектиносодержащего сырья в технологиях кондитерских изделий /Т. В. Калиновская, В. И. Оболкина, С. Г. Кияница // III Международная научно-техническая конференция [Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений], 30 – 31 октября 2013 г. – Воронеж, 2013. – С. 147 – 148.
263. Кирпіченкова О.М. Дослідження впливу овочевої сировини, глюкозно-фруктозних сиропів та комплексних поліпшувачів на якість пряників / О.М. Кирпіченкова, В.   І.   Оболкіна // 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів ["Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті"], (Київ, 15—16 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч І. — С. 187 – 189.
264. Кирпиченкова О.М. Исследование влияния сырья и технологических факторов на потребительские свойства пряников / О.М. Кирпиченкова, В.И. Оболкина, В.В. Малинов-ский // Техника и технология пищевых производств: VIII Международ. науч. конф. студентов и аспирантов, 25 – 26 апр. 2013 г.: тез. докл. – г. Могилев – 2013. – Ч.1. – С.158.
265.  Скрипко А. П. Исследование влияния овсяного солода на формование структуры сдобного печенья / А. П. Скрипко, Н. А. Емильянова, В. И. Оболкина, С. Г. Кияница // Материалы Девятой международной конференции «Кондитерские изделия ХХI века», Москва, 26 – 28 февраля, 2013 г. С. 174-175.
266.  Кирпиченкова О.М., Оболкина В.И., Крапивницкая И.А., Волощук Г.И. Совершенствование технологии пряников с использованием пектиносодержащего овощного пюре/ О.М. Кирпиченкова, В.И. Оболкина, И.А. Крапивницкая, Г.И. Волощук // Кондитерские изделия ХХІ века: ІХ международная конференция, 26-28 февраля 2013г. – г.Москва. – С.115-116.
267. Скрипко А. П. Вплив солодового борошна з голозерного вівса на структурні властивості тіста для здобного печива / А. П. Скрипко, В. І. Оболкіна, Н. О. Ємільянова, С. Г. Кияниця // Перша міжнародна спеціалізована науково-практична конф. в рамках XVII Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей «Baby EXPO» ["Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології"], (Київ, 19 березня 2013 р.) / М-во аграрної політики та продовольства України, Нац. Асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко». — К. : 2013. — С. 103– 105.
268. Йовбак У.С. Использование овощных пюре в создании отделочных полуфабрикатов с желейной структурой для мучных кондитерских изделий / У.С. Йовбак, В. И. Оболкина, С. Г. Кияница // IX Международная научно-техническая конференция ["Техника и технология пищевых производств"], (Могилев, 25—26 апреля 2013 г.) / М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия». — Могилев: Могилевский государственный университет продовольствия , 2013. — Ч І. — С. 95.
269.  Скрипко А. П. Исследование влияния солодовой муки с голозерного овса на структуру сдобного печенья / А. П. Скрипко, В. И. Оболкина, Н. А. Емильянова, С. Г. Кияница // IX Международная научно-техническая конференция ["Техника и технология пищевых производств"], (Могилев, 25—26 апреля 2013 г.) / М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия». — Могилев: Могилевский государственный университет продовольствия , 2013. — Ч І. — С. 100.
270.  Йовбак У. С. Використання овочевих соків для створення оздоблювальних драглеподібних напівфабрикатів / У. С. Йовбак, Ю. В. Цегельник, В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця // 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів ["Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті"], (Київ, 15—16 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч І. — С. 178 – 179.
271. Скрипко А. П. Застосування вівсяного солодового борошна з голозерного вівса при створенні здобного печива з поліпшеними споживчими властивостями / А. П. Скрипко, К.М. Банкова, В. І. Оболкіна, Ємільянова Н. О., С. Г. Кияниця // 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів ["Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті"], (Київ, 15—16 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : НУХТ, 2013. — Ч І. — С. 182 – 184.
272. Skrypko Angelina, Study of oat malt influence on butter biscuit structuring / Angelina Skrypko, Vera Obolkyna, Nina Yemelianova, Svetlana Kyianytsia. // Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки (NEEFood-2013), (Київ, 27—29 травня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : НУХТ, 2013.– Ч  І. — С.
273.  Skrypko Angelina Batter biscuits on the basis of oat malt with high biological value / Angelina Skrypko, Vera Obolkyna, Nina Yemelianova, Svetlana Kyianytsia // The XXIV International Colloquium of Institute CEDIMES, Kyiv (Ukraine): Book of Abstracts. — 28 October. –3 November 2013. — K.: NUFT, 2013. —p 22.
274. Kalinovska Tetyana. The use of by-products of wine-making in creating functional confectionery / Tetyana Kalinovska, Vera Obolkina // // The XXIV International Colloquium of Institute CEDIMES, Kyiv (Ukraine): Book of Abstracts. — 28 October. –3 November 2013. — K.: NUFT, 2013. —p 20.
275. Каліновська Т.В. Застосування комплексних сумішей гуміарабік-желатин у технології збивних цукеркових мас типу «м’який нугатин»  / Т. В. Каліновська, В. І. Оболкіна, С.Г. Кияница // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції [Якість і безпека харчових продуктів], 14 – 15 листопада 2013 р.– К.:НУХТ, 2013. –С.112 – 113.
276. Kirpichenkova О. Technology increased competitiveness gingerbread products improving / Oksana Kirpichenkova, Vera Obolkina // NEEFood – 2013: The Second North and East European Congress on Food, 26-29 May 2013, - K.: NUFT, - 2013. – Кирпіченкова О.М. Дослідження впливу овочевої сировини, глюкозно-фруктозних сиропів та комплексних поліпшувачів на якість пряників / О.М. Кирпіченкова, В.   І.   Оболкіна // 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів ["Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті"], (Київ, 15—16 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч І. — С. 187 – 189.
277. Кирпіченкова О.М. Дослідження впливу овочевої сировини, глюкозно-фруктозних сиропів та комплексних поліпшувачів на якість пряників / О.М. Кирпіченкова, В.   І.   Оболкіна // 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів ["Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті"], (Київ, 15—16 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч І. — С. 187 – 189.
278.    Кирпіченкова О.М. Дослідження впливу овочевої сировини, глюкозно-фруктозних сиропів та комплексних поліпшувачів на якість пряників / О.М. Кирпіченкова, В.   І.   Оболкіна // 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів ["Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті"], (Київ, 15—16 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч І. — С. 187 – 189.
279. Ав Кирпиченкова О.М. Исследование влияния сырья и технологических факторов на потребительские свойства пряников / О.М. Кирпиченкова, В.И. Оболкина, В.В. Малиновский // Техника и технология пищевых производств: VIII Международ. науч. конф. студентов и аспирантов, 25 – 26 апр. 2013 г.: тез. докл. – г. Могилев – 2013. – Ч.1. – С.158.
280. Кирпиченкова О.М., Оболкина В.И., Крапивницкая И.А., Волощук Г.И. Совершенствование технологии пряников с использованием пектиносодержащего овощного пюре/ О.М. Кирпиченкова, В.И. Оболкина, И.А. Крапивницкая, Г.И. Волощук // Кондитерские изделия ХХІ века: ІХ международная конференция, 26-28 февраля 2013 г. – Москва. – С.115-116.       
281. Кирпиченкова О.М., Оболкина В.И., Крапивницкая И.А., Волощук Г.И. Совершенствование технологии пряников с использованием пектиносодержащего овощного пюре/ О.М. Кирпиченкова, В.И. Оболкина, И.А. Крапивницкая, Г.И. Волощук // Кондитерские изделия ХХІ века: ІХ международная конференция, 26-28 февраля 2013г. –  Москва. – С. 115-116.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача