ІПДО НУХТ

Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі-практикумі
«ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПИТНОЇ ТА БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ.
СУЧАСНА НОРМАТИВНА БАЗА, ВОДОПІДГОТОВКА, ХІМІЧНИЙ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ»
14-15 червня 2013 р.

Шановні учасники! Запрошуємо Вас відвідати  науково-практичний семінар, який пропонує Вам унікальну можливість отримати новітню інформацію від експертів галузі та науковців щодо гігієнічних  вимог та стандартів  до виробництва та контролю якості та безпеки питної і бутильованної води.  Наша задача – надати Вам максимум корисної інформації, та забезпечити якісним спілкуванням та налагоджуванням ділових контактів в рамках  науково-практичного семінару.

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ включає питання якості та безпеки, стандартизації, державного контролю, наукових досліджень, а також, аналіз різних практичні ситуацій від виробників та інноваційні рішення щодо  мікробіологічних та хімічних методів контролю, дезинфекції, водопідготовки та водоочистки. В рамках  семінару відбудуться  міні-виставки: з сучасних тест-систем та міні-лабораторії для контролю мікробіологічних і хімічних забруднювачів; та з дезинфекції, водоочистки та водопідготовки.
Цільова аудиторія: керівники підприємств, завідувачі лабораторій, мікробіологи, хіміки, зав. виробництвами, технологи, спеціалісти з контролю якості та розвитку бізнесу підприємств з виготовлення бутильованих  питних вод,  а також спеціалісти з водопідготовки харчових підприємств. Будемо раді бачити Вас на нашому заході!

14 червня 2013 року
ПРОГРАМА 1-го дня

09:30 – 12:00 Реєстрація учасників,  житлові питання
9:45 - Ранкова кава.   
12:00 - 13:00
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПИТНОЇ І БУТИЛЬОВАННОЇ ВОДИ 
- Законодавство України щодо якості та безпеки  питної води. Сучасні вимоги та практичні аспекти щодо правильного відбору проб для  аналізу: діюча нормативна база та міжнародні стандарти; процедура та методи; актуальні питання відхилень від діючих стандартів при відборі проб;
- Законодавство України щодо якості та безпеки бутильованої води.Методи контролю за санітарно-мікробіологічними показниками фасованої води в Україні та Європі (загальне мікробне число, кишкова паличка, коліформи, ентерококи, патогенні організми, віруси, бактеріофаги та інше) з поясненнями експерта; норми, періодичність та пояснення щодо проведення досліджень;
- Аналіз та актуальні питання роботи за документом: ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". 
13:00 - 13:10 – Перерва на спілкування з доповідачем та обговорення почутої інформації з колегами
13:10- 14:00
АКРЕДИТАЦІЯ ( АТЕСТАЦІЯ ) ЛАБОРАТОРІЙ З ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВОДИ
- Законодавство та практичні питання проведення атестації вимірювальних лабораторій;
- Актуальні питання повірки та калібровки приладів;
- Підготовка « Положення про лабораторію…», « Паспорту…» та інш. документів
   Валідація методик.
14:00 – 14:45
ЛАБРАТОРНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВОДИ ЗА ОРГАНОЛЕПТИЧНИМИ та ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
- Огляд та пояснення щодо контролю санітарно-хімічних показників безпеки та якості питної води ДСанПіН  2.2.4-17-10, які набувають чинності в 2015 та 2020 р.р.
- Методи випробувань за хімічними показниками;
- Контроль води на вміст важких металів та токсинів;
- Контроль води  на вміст органічних речовин;
- Практика проведення випробувань  - досвід експертів;
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНЕННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПИТНОЛЇ ТА БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ
Доповідач: Павло Дьомін – спеціаліст з лабораторного обладнання для контролю якості харчових продуктів, ТОВ «Хімлаборреактив».
з 15:00 – 15:20   – Міні-виставка
Запрошуємо Вас у рамках семінару відвідати міні-виставку сучасних альтернативних методів та тест-систем для проведення лабораторних досліджень води від провідних постачальників обладнання з демонстрацією роботи приборів:
- альтернативні експрес-методи (аналізатори) контролю якості та безпеки; санітарно-гігієнічні показники, показники повітря; аналізатори вмісту важких металів та експрес-аналіз вмісту токсинів;
- прибори та матеріали для контролю мікробіологічних, хімічних, органолептичних показників;
- експрес аналізи з використанням прекурсорів та без них та ін.
15:30 – 16:45
Права та обов’язки працівників відповідно- до нормативно-правових актів з охорони праці
- Права на охорону праці під час укладання трудового договору.
- Права працівників на охорону праці під час роботи.
- Права працівників на пільги.
- Охорона праці жінок.
15 червня 2013 року
ПРОГРАМА 2-го дня
09:30 – 10:00  - Ранкова кава.   
10:00 - 11:10
ПІДГОТОВКА СТОЧНИХ ВОД ДО ОЧИЩЕННЯ
- Порівняння існуючих методів очищення, огляд переваг та недоліків реагентних методів (хлорування, озонування, іонізація) та безреагентних методів (ультрафіолетове випромінювання);
- Як визначити вимоги до водопідготовки в залежності від властивостей води?
- Як максимально зберегти хімічні та мікробіологічні властивості води?
- Огляд сучасних новітніх рішень та рекомендації щодо застосування реагентів для очищення води;
- Як правильно вибрати фільтруючі матеріали?
- Технологічні та технічні можливості озонування при підготовці питної та мінеральної води перед розливом;
- Екологічно чисті методи водопідготовки; безреагентна водопідготовка;
11:20 – 12.20
ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ТА УПАКОВКИ ДЛЯ КОНТАКТУ З ПИТНОЮ ВОДОЮ.
- Нормативно-методичні матеріали щодо гігієнічної оцінки та санітарному контролю за полімерними матеріалами, які застосовуються для контакту з питною водою.
- Вимоги до полімерних матеріалів, які  застосовуються в контакті з водою.
- Методи контролю токсичних речовин, які можуть мігрувати з полімерних матеріалів.
12:30 – 13:30
ВИМОГИ ДО МЕТОДІВ ДЕЗИНФЕКЦІЇ при ВИРОБНИЦТВІ ФАСОВАНИХ ВОД ТА КОНТРОЛЬ ЇХ ЯКОСТІ
- Основі та альтернативні методи дезинфекції води; види дезинфекції;
- Їх характеристика і порівняння переваг та недоліків; найбільш небезпечні методи;
- Фактори, які впливають на якість дезинфекції;
- Контроль якості дезинфекції;
- Правила вибору дезинфекційних засобів (для води приборів, інструментів, поверхонь і т.п)
- Основні характеристики дезинфекційних засобів, які представлені різними хімічними речовинами;
- Дезинфекція води розчином оксидантів та гіпохлоридом;
- Озонування для дезинфекції та стерилізації тари та пакування;
13:30 - 14:30 Обід
з 14:30  до 15:00 міні-виставка:
Запрошуємо Вас у рамках семінару відвідати міні-виставку сучасних інноваційних методів очистки, дезинфекції води та вилучення домішок від провідних постачальників обладнання з демонстрацією роботи приборів: новітні дезинфектанти води, перспективні технології, фільтри, сучасні матеріали для водопідготовки та очистки,  а також, санітарної обробки кулерів, мийки тари та обладнання.
15:00 -15:40
ЗАЛЕЖНіСТЬ ЯКОСТі ТА БЕЗПЕКИ СТіЧНИХ ВОД ВіД  ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОБНИЦТВА
- Вплив  технології виробництва на хімічний склад стічних вод;
- Очищення стічних вод в залежності від технології виробництва;
- Нормування змісту токсичних речовин у стічних водах.
АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ щодо ВИРОБНИЦТВА  БУТИЛЬОВАНИХ ФАСОВАНИХ ВОД
- Реформування служби та повноваження на сьогоднішній день;
- Перевірки державних органів: підстави, процедура, повноваження інспекторів та інше.
- Як правильно встановлювати та контролювати показники безпеки?
- Як правильно прописувати періодичність контролю у внутрішніх документах?
- Нюанси маркування та порядок встановлення термінів придатності до споживання фасованих вод, напоїв, у т. ч.  після відкриття  герметичного  пакування.
- Розгляд та коментар наказу МінАПК № 590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 р. за N 1704/22016 та інші актуальні питання.
16:30 – Завершення 2-го дня семінару. Вручення сертифікатів учасникам.
  «»»»»  Якщо у Вас  виникли  інші зацікавлені питання з направлення цього проекту, просимо надсилати їх в нашу адресу для розгляду та можливого внесення їх в програму семінару.

УМОВИ УЧАСТІ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ:
Вартість
– 1200 грн. (ПДВ не сплачується).

Кожний учасник семінару
•    заповнює та надсилає Заявку  у будь-який спосіб: факсом, електронною поштою, паперовим листом

До вартості навчання включено:
- участь у роботі семінару за програмою;
- кава-паузи;
- пакет інформаційних матеріалів.

Заявки надсилати не пізніше 13 червня 2013 р.
Останній термін оплати – 13 червня 2013 р.
 При собі мати копію Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та індивідуальний податковий номер.

Початок роботи семінару
14 червня о 14.00 в конференц залі. Реєстрація учасників з 9.00 до 12.00.

м. Київ, вул. Естонська, 8-а
(їхати від ст. м. «Нивки» трол. №5, 26 до зуп. «вул.. Естонська», одну зупинку)

По закінченні семінару слухачам
видаються сертифікати про підвищення кваліфікації.

* Вартість проживання в гуртожитку становить 50 грн. за добу.