ІПДО НУХТ

Науково - практичний диспут: «РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОСБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАПАКОВУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ - ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

Організатор: Національний університет харчових технологій (НУ XT)
Модератор: Гавва Олександр Миколайович - д.т.н., професор, НУХТ
Розраховано на: керівників та спеціалістів галузевих формувань харчової та перероблювальної промисловості, керівників та технологів харчових підприємств, виробників матеріалів для запаковування та упаковки, науковців та спеціалістів харчової індустрії
Доповіді:
•    Новітні технології стабілізації продуктів харчування та напоїв.
Доповідачі: А.І.Соколенко — доктор технічних наук, професор, І.Ф.Максименко - молодший науковий співробітник, О.А.Білик -кандидат технічних наук, доцент, НУХТ
•    Дослідження ефективності різних способів попереднього оброблення рослинної сировини для активізації її технологічних властивостей.
Доповідач: Г.Є.Поліщук - кандидат технічних наук, доцент, НУХТ
•    Перспективи використання рослинної нетрадиційної сировини при розробленні інноваційних технологій кондитерських виробів.
Доповідач: В.І. Оболкіна - доктор технічних наук, професор, НУХТ
•    Розроблення контурів замкненого енергокористування в потокових лініях харчових виробництв.
Доповідачі: І.Ф.Максименко — молодший науковий співробітник, А.І. Соколенко - доктор технічних наук, професор, В.А. Піддубний — доктор технічних наук, професор, НУХТ
•    Ресурсозбереження та наукові аспекти якості пакування консервованої продукції.
Доповідач: О.В. Ватренко - кандидат технічних наук, доцент ОНАХТ (Одеська національна академія харчових технологій)
•    Ресурсозберігаючі та енергоощадні технології у виробництві паперово - картонної тари.
Доповідач: І.І.Регей - доктор технічних наук , професор, УАД ( Українська академія друкарства, м. Львів)
•    Компенсатори  динамічних  навантажень  та  рекуперація  кінетичної енергії в приводах технологічних машин.
Доповідачі: К.В. Васильківський - кандидат технічних наук, доцент, А.І.Соколенко - доктор технічних наук, професор, С.О.Павлов -аспірант, НУХТ