ІПДО НУХТ

Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор»
Національний університет харчових технологій
Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості
Інститут післядипломної освіти НУХТ

ПРОГРАМА
Міжнародної науково-технічної конференції
цукровиків України"Цукробурякове виробництво в умовахреформування національної економіки"
27-28 березня 2012 року

Місце проведення:
м. Київ, вул. Володимирська, 68
Національний університет харчових технологій, аудиторія 544
Дата проведення:
27.03 - 28.03.2012 р

Реєстрація учасників конференції та виставки в фойє
1-го поверху НУXT 27 березня з 8-00 годин.

27 березня
9-00
Відкриття виставки.
Ярчук Микола Миколайович - голова правління НАЦУ "Укрцукор", кандидат економічних наук.
Іванов Сергій Віталійович - ректор НУХТ, професор, д.х.н.
10-00
Вступне слово та відкриття конференції цукровиків України
Ярчук Микола Миколайович - голова правління НАЦУ "Укрцукор",
кандидат економічних наук.
Іванов Сергій Віталійович - ректор НУХТ, професор, д.х.н.
10-20
Підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за 2011 рік та завдання на поточний рік.
Ярчук Микола Миколайович - голова правління НАЦУ "Укрцукор", кандидат економічних наук.
10-50
Привітання та виступи гостей - учасників конференції
11-20
Підвищення ефективності заходів захисту посівів цукрових буряків від шкідників та  хвороб - Саблук Василь Трохимович - завідуючий відділом ентомології та   фітопатології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ, доктор с.г.н., професор
11-35
Забезпеченість цукрових заводів України фахівцями спеціальності "Технології цукристих речовин" - Логвин Володимир Матвійович - завідувач кафедрою технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор.
11-50
Удосконалення технологічних процесів бурякоцукрового виробництва від ТОВ   "І.С.К. нжінірінг" - Литвиновська Людмила Олександрівна - завідуюча технологічним відділом ТОВ "І.С.К. Інжінірінг".
12-05
Досвід впровадження свічних фільтрів ФСБУ та технологічні показники їх роботи при фільтруванні продуктів цукрового виробництва - Івахно Віктор Павлович - зав. фільтраційним відділенням ТОВ фірма ТМА, Лисюк П.І., Рогач Л.Г., Шипко В.І. -спеціалісти ТОВ фірма "ТМА".
12-20
Досвід використання вітчизняних ПАР. Ефективно. Доступно. Безпечно - Анісімова Олена Михайлівна - ведучий інженер-технолог ТОВ НВП "Електрогазохім".
12-35
Технологічна якість цукрових буряків сучасних селекцій та умови їх зберігання з метою підвищення ефективності цукрового виробництва - Чернявська Людмила Іванівна - зав. відділом сировини, контролю та обліку виробництва УкрНДІЦП, д.т.н., професор.
Технологічні вимірювальні системи - Микита Косіченко - директор ТОВ "Лабімпекс".
13-05
Технологічні аспекти одностадійного фільтрування сатураційних соків. Виробництво цукру-сирцю з цукрових буряків - Хомічак Любомир Михайлович — кафедра технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор.
13-20 Перерва на 40 хвилин
14-00
Технічне переоснащення та автоматизація цукрового виробництва. Нові реалізації від "Техінсервіс" - Кабальський Генадій Віталійович - керівник проектів виробничої групи "Техінсервіс".
14-15
Розробка систем очистки і кондиціювання повітря як елементів оптимізації процесу сушіння, охолодження і знепилення продукту для Томашпільського та Кашперівського цукрових заводів - Фотченко Вячеслав Михайлович - директор СПДФЛ м. Харків
14-30
Досвід застосування фільтр - пресів типу ЧМ на цукрових заводах - Златковський Олег Анатолійович - к.т.н., інженер-технолог НВК "Східна Україна".
14-45
Застосування оригінальних виробів компанії Лензер в цукровій промисловості України - п. Гліб Брагін - директор департаменту Східної Європи.
15-00
Нові тенденції в конструкції відцентрових бурякорізок - Адаменко Валерій Прокопович - технічний директор фірми "Корунд".
15-15
Застосування частотних перетворювачів в системах управління електроприводами на цукрових заводах України- Лаврик Володимир Іванович - директор Київського філіалу ТОВ "Яхонт".
15-30
Технічні засоби фірми "Сіменс", що застосовуються в цукровій промисловості - Ничипоренко Олександр Віталійович - керівник проектів харчової промисловості.
15-45
Оцінка ефективності системи автоматизації технологічних процесів та комплексів - Ладанюк Анатолій Петрович -завідувач кафедри автоматизації і комп'ютеризації інтегрованих систем НУХТ, д.т.н., професор.
16-00
Дезинфекція цукрових буряків в кагатах та використання піногасників в цукровому виробництві — Станіславський Леонід Павлович - директор СП "Спеціальні технології. Інноваційна діяльність".
16-15
Технологічні показники роботи станції дефекосатураційного очищення, встановленої на Бабино - Томахівському цукровому заводі - Сластьоненко Ольга Миколаївна - спеціаліст фірми "ТМА", Урумова Ірина Ростиславівна - головний технолог заводу, Булюк АЛ., Дубарець СМ., - спеціалісти заводу; Кухар В.М., Рогач Л.Г., Козло М.С., Данилюк С.Д., Клименко Д.В. -спеціалісти ТОВ фірма "ТМА"
28 березня
9-00
Спілкування учасників конференції з представниками фірм, які працюють в цукровій галузі. Лотерейний розіграш.
9-30
Особливості кристалізації охолодження утфелю останнього продукту - Мирончук Валерій Григорович - д.т.н., професор, завідувач кафедри технологічного обладнання харчових виробництв НУХТ, Картава М.М. - аспірант, Єшенко О.А. - доцент, к.т.н.
9-45
Якість насіння — один Із головних чинників високої продуктивності цукрових буряків - Доронін Володимир Аркадійович - доктор с.г.н., професор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ, Карпук Л.М. - кандидат сільськогосподарських наук Білоцерківського національного університету.
10-00
Роботи ПАТ "АК "Сатер" по підвищенню ефективності енергообладнання цукрових заводів та промислових підприємств - Арапов Олег Володимирович - голова правління ПАТ "АК "Сатер".
10-15
Параметричний ряд вільновихрових насосів для цукрової промисловості - Котенко Олександр Іванович - к.т.н., доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки СумДУ.
10-30
Енергозберігаюче обладнання компанії "Букау-Вольф", Німеччини - Боровий Володимир Миколайович - провідний інженер НУХТ кафедри енерго і ресурсоощадних технологій, технічний директор генерального представництва "Букау-Вольф" в країнах СНД.
10-45
Застосування магнітних сепараторів та металодетекторш виробництва НФВ "Продекологія" у цукровій промисловості - Зигалов Володимир Васильович - начальник відділу магнітної сепарації.
11-00
Можливості компанії ANDRITZ при виробництві цукру - пан Карл-Хайнца Шмітца - представник компанії ANDR1TZ, Гуменюк Костянтин - директор компанії ТОВ и Ресурс інжиніринг"
11-15
Оцінка використання сучасного фільтрувального обладнання для фільтрації соків та сиропів - Шурбований Володимир Миколайович - завідуючий фільтраційним відділом УкрНДІЦП.
11-30
Використання високо-глиноземних вогнетривів у виробництві екологічно чистого цукру, замість вмісту оксиду хрому магнезіальних вогнетривів - Сельчук Владислав Анатолійович -директор департаменту розвитку ЧАТ "Білокам'янські вогнетриви".
11-45
Сучасне обладнання для управління розвитком кристалів в утфелі при автоматизації варки цукру - Кудрявцев Сергій Володимирович - головний інженер МП "Опекс".
12-00
Витратометрія в цукровій промисловості - Денисенко Валерій Володимирович - регіональний менеджер ПрАТ "Енергооблік."
12-15
Використання енергетичних балансів в аналізі енергоефективності цукрового виробництва - Василенко Сергій Михайлович - д.т.н., професор, НУХТ, Штангеєв К.О. - ІПДО НУ XT, Самійленко С.М. -асистент НУХТ, Прядко М.О. - завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, професор, к.т.н., Кухар В.М. - генеральний директор фірми "ТМА".
12-30 Перерва на 30 хвилин
13-00
Вплив ємнісних характеристик випарних апаратів на перехідні процеси випарної установки - Петренко Валентин Петрович -к.т.н., доцент НУХТ, Прядко М.О. -   завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, професор, к.т.н., Бойко В.О. - асистент кафедри НУХТ.
13-15
Формування показників енергетичної ефективності реконструйованих цукрових заводів у залежності від цін енергоресурсів - Філоненко Віталій Миколайович - к.т.н., доцент НУХТ, Прядко М.О. - завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, професор, к.т.н.
13-30
Запобігання комісування та цементації цукру. Технологічні заходи - Крсек Любов Климентівна - молодший науковий співробітник НУХТ, Хомічак Л.М. - кафедра технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор.
13-45
Охорона праці в цукровій галузі - Шишков Валерій Зіновійович -завідувач кафедри охорони праці ІПДО НУХТ, Нирко Я. В. -старший викладач кафедри охорони праці ІПДО НУХТ, радник з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху НАЦУ "Укрцукор".
14-00
Нова технологія отримання дифузійного соку - Сідько Василь Іванович - к.т.н., ПП "Цукрової електрофізичної технології", Логвин В.М. - завідувач кафедрою технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор, Мирончук В.Г. - д.т.н., професор, завідувач кафедри технологічного обладнання харчових виробництв НУХТ.
14-15
Підприємництво важливий фактор підвищення конкурентоспроможності та вирішення соціальних проблем в цукробуряковому виробництві - Сінельніков Борис Васильович -доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ КПІ, к.е.н

ФОТОРЕПОРТАЖ

Хомічак Л.М. доповідає, Калініченко М.Ф. у президії конференції      Учасники конференції в аудиторії
Хомічак Л.М. доповідає, Калініченко М.Ф. у президії конференції                                Учасники конференції в аудиторії

Учасники конференції в аудиторії    Конференція цукровиків_2012
Учасники конференції в аудиторії                                                                                         Конференція цукровиків_2012

Валентина Полторак - редактор Цукру України      Пушанко М.М. проф.з учасником конф.
Валентина Полторак - редактор Цукру України                                                             Пушанко М.М. проф.з учасником конф.

Стичинський Є.В., директор фабрики ФІЛКОН        ФІЛКОН
Стичинський Є.В., директор фабрики ФІЛКОН                                                                        ФІЛКОН

ТОВ I.C.K. Інжиніринг Груп - учасники конференції        Краматорський завод ланцюгів
ТОВ I.C.K. Інжиніринг Груп - учасники конференції                                                                Краматорський завод ланцюгів

Учасники конференції цукровиків        Учасники конференції
Учасники конференції цукровиків                                                                                       Учасники конференції

Цукор України - галузевий фаховий журнал        Професор Штангеєв В.О.та редактор журналу Валентина Полторак
Цукор України - галузевий фаховий журнал                                                                      Професор Штангеєв В.О.та редактор журналу Валентина Полторак

Учасники конференції       Учасники конференції
Учасники конференції                                                                                                               Учасники конференції