ІПДО НУХТ

2009

24-27 лютого 2009 р. відбулися: Міжнародна спеціалізована виставка обладнання для харчової й переробної промисловості ПродТехМаш-2009, 10 ювілейна Міжнародна спеціалізована виставка пакувального обладнання, технологій та упаковки для продуктів харчування ПакЕкспо-2009 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза». Організатор виставки – АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». На форумі було представлено понад 300 провідних галузевих компаній з України, країн близького та далекого зарубіжжя, 60 компаній брали участь у заході вперше, серед них вітчизняні продовольчі підприємства, технологічний персонал яких потребує підвищення кваліфікації. Завідувач кафедри агротехнологій та екологічної безпеки доцент Глеваський В.І., викладачі цієї ж кафедри: доц. Нездоля С.В., Санова А.Г., професор кафедри біотехнології Катаєва С. Є., доцент кафедри економіки, обліку та фінансів Жовнірова М.В. взяли участь у семінарах, присвячених, зокрема, безпечності застосування тари й упаковки, виготовленої з полімерних матеріалів, для харчових продуктів, а також з проблем екології в рамках виставок.
      17-20 березня
2009 р. у Міжнародному Виставковому центрі на Броварському проспекті, 15  проходив Міжнародний форум харчової індустрії та торгівлі “UFIR-2009”. Викладацький колектив кафедри переробки м’яса та молока брав участь в ХІІ Міжнародних спеціалізованих виставках м'ясних та молочних продуктів, напівфабрикатів. та продуктів швидкого приготування, заморожених продуктів “УкрМ'ясоМолПром-2009”, «СВІТ МОРОЗИВА ТА ХОЛОДУ-2009», Другій Міжнародній виставці «ПРОПАК-2009» та 4-й Міжнародній спеціалізованій виставці промислового, торгового холодильного та морозильного обладнання “ХОЛОД-2009”. Викладачі кафедри технології м’яса та молока доценти А.О. Бовкун, М.І. Мазур, ст. викл. Млечко Л.А., Селюченко М.І., доц. кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв Воло щук Г.І. та Кисельова О.О.,  проф. кафедри біотехнології Катаєва С.Є. взяли участь у науково-практичних семінарах в рамках виставки «Інгредієнти. Київ": «Нові технології та харчові інгредієнти для виробництва морозива та молочних продуктів», «Сучасні технології. Обладнання. Сировина та добавки. для м'ясної промисловості”, “Обладнання для молочної промисловості”, організованих асоціацією “Укрм'ясо” спільно з Національним університетом харчових технологій та провідними українськими та філіалами всесвітньо відомих фірм-виробників обладнання, устаткування та інгредієнтів, які працюють в Україні. Тісна співпраця науковців Інституту післядипломної освіти та провідних національних науково-дослідних установ, зокрема Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Інституту гігієни та медичної екології МОЗ України ім. Марзеєва, Комітету з гігієнічного регламентування МОЗ України, Державної ветеринарної лабораторії, Укрметртестстандарту, зокрема центру сертифікації систем управління та науково-технічного відділу підтвердження відповідності систем управління безпечністю харчових продуктів, полягає як у розробці нових регламентів і адаптації існуючого в Україні масиву чинних стандартів, технічних умов, санітарних норм і правил до існуючого на теренах Європейського союзу законодавства щодо безпечності харчових продуктів, так і навчанні спеціалістів харчової й переробної промисловості. Йдеться про організацію та проведення в стінах Університету та інституту у 2007-2009 рр. науково-практичних семінарів і конференцій для спеціалістів з безпечності та якості продукції підприємств м'ясопереробної, молочної, кондитерської галузей, спільного підприємства з виробництва солоду для групи найбільших пивоварних підприємств на території України, провідних підприємств-виробників швидко заморожених напівфабрикатів тощо. Здебільшого такі семінари були присвячені вивченню проблеми безпечності продукції харчових підприємств, виготовленої із застосуванням харчових добавок: поліпшувачів, масел і жирів, стабілізаторів, емульгаторів, барвників та ароматизаторів, контролю безпечності сировини та пакувальних матеріалів. В продовження обговорення актуальної тематики проф. кафедри біотехнології ІПДО НУХТ д.б.н. Катаєву С.Є. було запрошено Асоціацією «Укроліяпром» до участі у проведенні навчально-практичного семінару для керівників і спеціалістів олієжирової галузі, технологічних установ, випробувальних лабораторій, науково-дослідних і навчальних закладів: «Разработка и внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов в соответствии с принципами HACCP» 11-15 травня 2009 р. у м. Ялті, де вона виступила з доповіддю «Системи управління безпекою харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007.Вимоги та аспекти застосування» та взяла участь у обговоренні проекту Національно керівництва з розробки і впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів HACCP. За угодою з Міністерством охорони здоров’я України, було проведено навчання працівників обласних санітарно-епідеміологічних станцій за програмами підготовки кандидатів в аудитори системи HACCP.
Професор Катаева С.Є., доц. Коваль О.А.                Науковці НУХТ під час нагородження переможців
Професор Катаєва С.Є та доцент Коваль О.А.                 Науковці НУХТ отримують нагороди за актуальні розробки
з розробниками стандартів безпеки з Німеччини

3-6 червня 2009 р. у рамках 16 Міжнародної спеціалізованої виставки “Хліб. 2009" працювали тематичні розділи: Хлібопекарське та кондитерське обладнання. Технології. Сировина та Інгредієнти, Борошно, зерно, крупи, комбікорми. Хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби. Пакування.
Колектив кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв на чолі з зав. кафедри д.т.н. Оболкіною В.І брав участь у організації та проведенні Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження видатного вченого, професора університету Ройтера.
     Відділом редакційно-видавничої діяльності та інформаційного забезпечення під час виставки було отримано для поповнення бібліотеки інституту російські періодичні видання “Хлебопродукты”, “Кондитерская промышленность”, “Пищевая промышленность”, що вийшли друком у 2009 р., а також примірники вітчизняних часописів, присвячених виробництву хліба: «Зерно і хліб», «Хлібопекарська і кондитерська промисловість», «Хранение и переработка зерна», «Кондитерское дело», у яких протягом року було надруковано понад 20 статей викладачів інституту. Водночас слід відмітити появу на ринку спеціалізованих засобів інформації перших номерів часопису FOOD.UA та FOOD Technologies & Equipment/ Пищевые технологии и оборудование, з якими інститут співпрацює від другого номеру, і в яких у поточному році вийшло друком 5 статей викладачів інституту. Усього протягом 2009 року науковцями Інституту опубліковано понад 90 наукових та науково-практичних статей з актуальної тематики у наукових та спеціалізованих виданнях, що можна вважати серйозним доробком у післядипломну освіту спеціалістів різних галузей харчової й переробної промисловості.
       У рамках виставки відбувся Дев’ятий професійний дегустаційний конкурс хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Завідувач кафедри д.т.н. Оболкина В.І. отримала Диплом виставки і приз номінанта у конкурсі «Солодкий тріумф-2009» за розробку нових видів кондитерських виробів: цукерок з шоколадних глазурованих, формованих  методом ко-екструзії та пряників глазурованих.
      З огляду на помітне збільшення на теренах України підприємств, що виробляють борошняні та цукристі кондитерські вироби, напівфабрикати та пропонують інгредієнти та харчові добавки для кондитерського виробництва, відділом було поповнено базу електронних адрес та проведено опитування щодо потреб галузі у проведенні довгострокового навчання за спеціалізацією “Технологія кондитерських виробів” та семінару для головних технологів підприємств з методики та навичок професійної дегустації згідно з міжнародними стандартами, а також підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. З керівництвом ЗАТ “Укркондитер” було узгоджено принципові засади співпраці за цими напрямами. Чисельність учасників цих науково - практичних заходів в межах 50-60 осіб дозволяла викладачам і працівникам відділу редакційно-видавничої діяльності та інформаційного забезпечення ІПДО НУХТ під час дискусій провести експрес-аналіз щодо можливої тематики навчання та цільових семінарів для спеціалістів різних підприємств галузі, як виробників продукції, так і дослідних, інжинірингових і впроваджувальних організацій різних форм власності. Додаткові опитування, консультації та вивчення сучасного стану галузі було проведено в період реєстрації учасників, під час перерви та спільного відвідання експозиції виставок тощо. Інститутом була запропонована учасникам семінарів співпраця щодо навчання завідувачів виробничих лабораторій і керівників лабораторій якості на підприємствах, методична допомога в організації контролю якості і безпечності продукції підприємства за міжнародними стандартами.
Керівництво ЗАТ УКРКОНДИТЕР біля стенду компанії РОКС
Керівництво ЗАТ УКРКОНДИТЕР біля стенду компанії РОКС

 8-10 вересня 2009 р. виставковою компанією "АККО Інтернешнл" було проведено щорічні Міжнародні спеціалізовані виставки обладнання і технологій для харчової промисловості та Міжнародну спеціалізовану виставку обладнання та технологій для упаковки ІНПРОДМАШ&УПАКОВКА'2009, та водночас - 15-у Міжнародну спеціалізовану виставку індустрії солодких виробів (спільно із ЗАТ "Укркондитер") SWEETS Ukraine/ЛАСОЩІ® 2009. Інститут післядипломної освіти брав активну участь у виставці спільно з Національним університетом харчових технологій та ЗАТ “Укркондитер”. У роботі виставки брали участь виробники кондитерської продукції усіх груп, шоколаду та какао-продуктів, харчо концентратів, спеціальних видів продукції для хворих на діабет тощо, напівфабрикатів та інгредієнтів, харчових добавок – повний спектр галузевих спеціалістів усіх посадових категорій, які є потенціальними слухачами ІПДО НУХ. Кафедра хлібопекарського і кондитерського виробництв ІПДО НУХТ проводила консультації та роботу з організації науково-практичного семінару (доценти Оболкіна В.І., Рекославський В.В., Волощук Г.І., старші викладачі к.т.н. Залевська Н.О., Кисельова О.О.). За результатами опитувань спеціалістів і керівників кондитерських підприємств, присутніх на виставці, кафедра розробила навчально-методичні матеріали для проведення комбінованої форми підвищення кваліфікації спеціалістів кондитерської галузі: навчально-тематичні плани, програми, методичні рекомендації з написання випускних робіт, комплекти тестів машинного вхідного контролю, а також конспекти лекцій для впровадження очно-дистанційного підвищення кваліфікації кондитерів, а з 1 січня - почала набір у групи за цією формою навчання (усі названі матеріали розміщено на сайті ІПДО НУХТ: www.ipdo.kiev.ua).
       10-13 листопада 2009 р. на запрошення дирекції Міжнародного Виставкового центру на Броварському проспекті, 15 (керівник проекту О. Майстренко), Інститут брав участь в організації і проведення семінарів в рамках VII Міжнародного Водного форуму «AQUVA-2009». Професор кафедри біотехнології д.б.н. Катаєва С.Є. виступила на форумі з доповіддю «Кінетика міграції основних токсичних компонентів з пластмасових трубопроводів» на Міжнародній конференції «Вода та довкілля». Тези доповіді опубліковано в офіційному збірнику матеріалів Форуму.

2010 рік

24-26 лютого 2010 р. відбувся Міжнародний Форум харчової промисловості й упаковки IFFIR, в рамках якого об’єднано було кілька виставок:. спеціалізована виставка продуктів харчування та напоїв Прод Експо Україна-2010, 10 ювілейна Міжнародна спеціалізована виставка пакувального обладнання, технологій та упаковки для продуктів харчування ПакЕкспо-2010 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза», а також 4-а міжнародна спеціалізована виставка устаткування і технологій для харчової промисловості "ПРОДТЕХМАШ 2010" і Спеціалізована виставка "Хлібопекарська і кондитерська індустрія 2010". Організатор Форуму – АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». На форумі було представлено понад 300 провідних галузевих компаній з України, країн близького та далекого зарубіжжя, 60 компаній брали участь у заході вперше, серед них вітчизняні продовольчі підприємства, технологічний персонал яких потребує підвищення кваліфікації. Завідувачі кафедр: хлібопекарського та кондитерського виробництв д.т.н. Оболкіна В.І., кафедри агротехнологій та екологічної безпеки доцент Маласай В.М., доценти: Теслюк В.В., Волощук Г.І., Рекославський В.В., Нездоля С.В., професор кафедри біотехнології д.б.н. Катаєва С. Є. взяли участь у семінарах, присвячених , зокрема, безпечності застосування тари й упаковки, виготовленої з полімерних матеріалів, для харчових продуктів, а також з проблем екології в рамках виставок. Учасникам та відвідувачам виставок було запропоновано інформаційні матеріали щодо можливостей підвищення кваліфікації в ІПДО НУХТ, графіки проведення навчання, довідкові дані. На стенді НУХТ викладачі інституту провели ряд консультацій, відповіли на запитання спеціалістів галузі.
       2-5 березня
2010 р. відбулася виставка «Промисловий холод-2010», яку відвідали завідувачі кафедр переробки м’яса та молока доц. Бовкун А.О., кафедри біотехнології - доц. Баранов В.І., кафедри виробництва цукру і сахаридів - доц. Штангеєв К.О.
       16-18 березня 2010 р. у Міжнародному Виставковому центрі на Броварському проспекті викладацький колектив кафедри переробки м’яса та молока брав участь у форумі UKRFOOD: Міжнародних спеціалізованих виставках м'ясних та молочних продуктів, напівфабрикатів. та продуктів швидкого приготування, заморожених продуктів “УкрМ'ясоМолПром-2010”, промислового, торгового холодильного та морозильного обладнання «ХОЛОД./ МОРОЗИВО ТА ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ-2010» та Другій Міжнародній виставці «ІНГРЕДІЄНТИ-КИЇВ». Викладачі кафедри технології м’яса та молока доценти А.О. Бовкун, М.І. Мазур, Шульга Н.С., ст. викл. Млечко Л.А., Селюченко М.І., доц. кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв Волощук Г.І. та Кисельова О.О., проф. кафедри біотехнології Катаєва С.Є. взяли участь у науково-практичних семінарах в рамках виставки «Інгредієнти. Київ": «Нові технології та харчові інгредієнти для виробництва морозива та молочних продуктів», «Сучасні технології. Обладнання. Сировина та добавки. для м'ясної промисловості”, “Обладнання для молочної промисловості”, організованих асоціацією “Укрм'ясо” спільно з Національним університетом харчових технологій та провідними українськими та філіалами всесвітньо відомих фірм-виробників обладнання, устаткування та інгредієнтів, які працюють в Україні.
       23-24 березня 2010 р. відбулася щорічна Міжнародна науково-технічна конференції цукровиків України «Цукровий бізнес в умовах національного та світового ринку», в якій взяли участь понад 400 осіб, спеціалісти і представники цукрових заводів України, обласних асоціацій, групових лабораторій, проектних, науково-дослідних, учбових інститутів, налагоджувальних, машинобудівних організацій і підприємств України, 48 спеціалізованих фірм, а також спеціалісти зарубіжних країн: Молдови, Білорусі, Росії, Польщі та ін. наклад 450 примірників. Конференція організована Національною асоціацією цукровиків України “Укрцукор”, Національним університетом харчових технологій та Інститутом післядипломної освіти НУХТ. У підготовці програми конференції взяли участь та виступили з доповідями на пленарних і секційних засіданнях професори кафедри виробництва цукру і сахаридів ІПДО НУХТ Чернявська Л.І.., Скорик К.Д., доценти Штангеєв К.О., Дмитренко О.У., ст. викладачі Калініченко М.Ф. та Чупахіна В.П.
      8-11 червня
2010 р. у рамках 16 Міжнародної спеціалізованої виставки “Хліб/Кондитер Експо-2010» працювали тематичні розділи: Хлібопекарське та кондитерське обладнання. Технології. Сировина та Інгредієнти, Борошно, зерно, крупи, комбікорми. Хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби. Пакування.
        Слід відмітити появу на ринку нового спеціалізованого (зареєстрованого у ВАК) часопису «Продовольча індустрія АПК», з яким інститут співпрацює від першого числа, і в якому у минулому році вийшло друком 3 статті викладачів інституту. Усього протягом 2010 року  науковцями Інституту опубліковано 68 наукових та науково-практичних статей з актуальної тематики у наукових та спеціалізованих виданнях, що можна вважати серйозним доробком у післядипломну освіту спеціалістів різних галузей харчової й переробної промисловості. Опубліковано 33 тези доповідей на міжнародних і спеціалізованих наукових конференціях у Києві, Львові, Мелітополі, Алушті, Ялті, Москві тощо. Інститут залучався до організації конференцій, які щорічно проводить Національний університет харчових технологій, зокрема «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи».
Д.е.н. професор О.Б. Бутник-Сіверський
Бутнік-Сіверський О.Б. доктор економічних наук, професор, член Міжнародної академії екології,
експерт з інтелектуальної власності, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ

14-17 вересня 2010 інститут брав участь у Міжнародній спеціалізованій виставці обладнання і технологій для харчової промисловості та Міжнародній спеціалізованій виставці обладнання та технологій для упаковки ІНПРОДМАШ&УПАКОВКА'2010 (INPRODMASH & UPAKOVKA), зокрема, у проведенні семінарів за тематикою безпечності упаковки для харчових продуктів (професор Катаєва С.Є.).
Сирик В.А.                                      Бовкун А.О
Сірик Віра Ананіївна – організатор               Бовкун Алла Олександрівна,
семінарів і підвищення кваліфікації              завідувач кафедри переробки м’яса й молока ІПДО НУХТ
спеціалістів

5-7 жовтня 2010 р. виставковою компанією "АККО Інтернешнл", з я кою у нас склалися довготривалі творчі взаємини як інформаційних партнерів, було проведено щорічну - 16-у Міжнародну спеціалізовану виставку індустрії солодких виробів (спільно із ЗАТ "Укркондитер") SWEETS & Bakery Ukraine/ЛАСОЩІ® 2010 і паралельно - виставку напоїв Alco+Soft’2010. Інститут післядипломної освіти брав участь у виставках, маючи окрему виділену площу під експозицію. В рамках виставки було проведено семінар для учасників та відвідувачів «Інноваційні технології для кондитерського виробництва», який пройшов під головуванням завідувачки кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв д.т.н. Оболкіної В.І. у червонїй залі виставкового комплексу. На стенді ІПДО НУХТ пройшла презентація щойно опублікованого навчального посібника (з грифом МОН України лист № 1.4/18-Г-106.1 від 10.01.2009): Лебедєва Л.М., Дудко С.Д., Оболкіна В.І. Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности. – К.: Фірма «ІНКОС», 2010.– 312 с.
       У обговоренні нового навчального посібника взяли участь виробники обладнання, представники хлібопекарських і кондитерських підприємств та малого бізнесу. Власне, книжка являє собою систематизований довідник з проектування нових та реконструкції підприємств, оптимізації й підбору обладнання, технологічних рішень.
Лебедєва Л.М. співавтор довідника                        Дудко С.Д. один із співавторів довідника.              Віра Іллівна Оболкіна - співавтор
Лебедєва Лариса Миколаївна,             Дудко С.Д. – один із                         Оболкіна В.І., доктор технічних наук -
кандидат технічних наук,                    співавторів довідника                   співавтор і автор багатьох навчальних посібників
співавтор довідника
«Виробництво кондитерських виробів
на підприємствах і в цехах малої потужності»

       На стенді було організовано виставку-презентацію іншої навчально-методичної літератури, розробленої науковцями ІПДО, що становлять інтерес для фахівців галузі:
Дорохович А.М., Оболкіна В.І. Гавва О.О. Оптимізація технологічних процесів галузі (Кондитерське виробництво): Курс лекцій. – К.:НУХТ, 2010. – 70 с. та Бовкун А.О., Скопенко Н.С. Методичні підходи до визначення господарських ризиків при розробці нового товару для харчових підприємств: Навч. посібник.  на CD-R.
Професор кафедри біотехнології д.б.н. Катаєва С.Є. провела консультації та презентацію своєї книжки: Катаєва С.Є. Аудит систем управління безпекою харчових продуктів (ДСТУ 22000-2007): Навчальний посібник –К.: ІПДО НУХТ, 2010. – 72 с.
     Ця навчально-методична розробка привернула увагу насамперед керівників підприємств та спеціалістів з безпеки харчової продукції. Напрям безпеки харчування набуває все більшої актуальності у всьому світі. Застосування генетично модифікованої рослинної сировини задля здешевлення харчової продукції, неконтрольований її вміст та недостатньо вивчені властивості щодо впливу на організм людини в довготривалому періоді справедливо викликають тривогу у лікарів та науковців.
Катаєва С.І.
Катаєва Світлана Євгенівна, доктор біологічних наук,
професор, експерт з безпеки харчових продуктів та упаковки

       У роботі виставки брали участь виробники кондитерської продукції усіх груп, шоколаду та какао-продуктів, харчоконцентратів, спеціальних видів продукції для хворих на діабет тощо, напівфабрикатів та інгредієнтів, харчових добавок – повний спектр галузевих спеціалістів усіх посадових категорій, які є потенціальними слухачами ІПДО НУХТ. Викладачі кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв ІПДО НУХТ проводили консультації та роботу з організації науково-практичного семінару (завідувачка кафедри д.т.н. Оболкіна В.І., доценти Рекославський В.В., Волощук Г.І., Олексієнко Н.В., Кисельова О.О.). Фахова й організаційна діяльність д.т.н. Оболкіної В.Л. дістала схвалення на рівні Міністерства аграрної політики та продовольства України та Київради. Її кандидатуру запропоновано й ухвалено до поїздки до Сполучених штатів Америки для проходження навчання в рамках USAID у складі групи з 10 науковців, які вивчатимуть практику організації контролю безпеки харчових продуктів за міжнародною програмою.
Оболкіна В.І. на Уолл-стріт.          Сертифікат про стажування з проблем безпеки харчування за програмою USAID США
Оболкіна В.І. на Уолл-стріт.                                                   Сертифікат про стажування з проблем безпеки харчування
                                                                                                             за програмою USAID США

      У професійному конкурсі кондитерських виробів «Солодкий тріумф» (в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки кондитерської промисловості ЛАСОЩІ-2010) були представлені новітні розробки професора Оболкіної В.І. та аспірантів, чиї наукові пошуки вона скеровує. В номінаціях кондитерських виробів для дітей, печива з традиційної сировини розробки НУХТ були відзначені спеціальними нагородами та дипломами домінантів.
Щорічно при плануванні початку навчання в групах підвищення кваліфікації та семінарів враховується можливість участі спеціалістів у роботі галузевих виставок або, принаймні, їх відвідування. Так, другий рік поспіль слухачі нашого науково-практичного семінару «Безпека та якість харчових продуктів та води питної. Фізико-хімічні та мікробіологічні методи контролю» могли взяти участь у роботі названої виставки і форуму та систематизувати отриману інформацію в аудиторіях та лабораторіях ІПДО.
     Відповідальний керівник проекту – завідувач лабораторії санітарно-гігієнічних досліджень та безпеки харчових продуктів к.т.н. Власюк М.Г. Основними питаннями для обговорення учасників семінару були: Вимоги до харчової продукції та нормативної документації на неї. Європейські стандарти якості та безпеки харчових продуктів. Аналітичні прилади для контролю мікробіологічних показників.
Куличкин             Доцент Волощук Галина Іванівна на стенді компанії ЗЕЕЛАНДІЯ
Заступник голови всеукраїнської асоціації           Доцент Волощук Галина Іванівна
хлібопекарів Кулічкін Г.Н.                                               на стенді компанії ЗЕЕЛАНДІЯ