ІПДО НУХТ

Посадові інструкції

(з урахуванням обов'язків з охорони праці). Всі інструкції доробляються до конкретних умов підприємства


Перелік посадових інструкцій (українською або російською мовами)
   1. HR-менеджера
   2. IT-менеджера
   3. PR-менеджера
   4. PR-спеціаліста
   5. Web-майстра
   6. Агента
   7. Агента з постачання
   8. Агента з продажу нерухомості
   9. Агента з розшуку вантажів і багажу
  10. Агента з туризму
  11. Агента комерційного (комерційне посередництво)
  12. Агента по комерційному транспорту (автомобільний і залізничний)
  13. Агента по закупівлям
  14. Агента рекламного
  15. Агента страхового
  16. Агента торговельного
  17. Агролісомеліоратора
  18. Агронома
  19. Агрохіміка
  20. Адміністративного помічника
  21. Адміністратора
  22. Адміністратора баз даних
  23. Адміністратора готелю
  24. Адміністратора зали (метрдотеля)
  25. Адміністратора мереж
  26. Адміністратора офісу
  27. Адміністратора торговельної зали. Менеджера торговельної зали
  28. Акушерки
  29. Архіваріуса
  30. Архітектора
  31. Аудитора
  32. Аукціониста
  33. Бізнес-консультанта
  34. Бізнес-менеджера
  35. Біржового маклера
  36. Бренд-менеджера
  37. Брокера
  38. Брокера торгового
  39. Бухгалтера
  40. Бухгалтера-ревізора
  41. Верстальника
  42. Ветеринарного лікаря
  43. ВЕТЕРИНАРНОГО ФЕЛЬДШЕРА
  44. ВИКЛАДАЧА
  45. ВИКОНАВЦЯ РОБІТ (ВИКОНРОБА)
  46. ВИХОВАТЕЛЯ
  47. ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ РЕДАКЦІЇ
  48. ВЛАСНОГО КОРЕСПОНДЕНТА
  49. ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА
  50. ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ
  51. ВЧИТЕЛЯ
  52. ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ЛОГОПЕДА)
  53. ВЫПУСКАЮЧОГО
  54. ГОЛОВИ БАНКУ
  55. Головного ЕНЕРГЕТИКА
  56. Головного БУХГАЛТЕРА
  57. Головного ДИСПЕТЧЕРА
  58. Головного Інженера
  59. Головного КОНСТРУКТОРА
  60. Головного ЛІКАРЯ (Директора, Завідувача, Начальника) УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  61. Головного МЕТРОЛОГА
  62. Головного МЕХАНІКА
  63. Головного НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
  64. Головного РЕДАКТОРА
  65. Головного Спеціаліста і з ЗАХИСТУ і НФОРМАЦІЇ
  66. Головного Спеціаліста БАНКА
  67. Головного ТЕХНОЛОГА
  68. ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
  69. Декана факультету
  70. Декларанта
  71. Дизайнера
  72. Дилера
  73. Директора (генерального директора, керуючого) підприємства
  74. Директора готелю
  75. Директора з розвитку
  76. Директора підприємства громадського харчування (ресторану)
  77. Директора правління банку (начальника самостійного відділу)
  78. Директора спортивного клубу
  79. Директора типографії
  80. Диспетчера
  81. Діловода
  82. Діловода (відповідального за вихідну кореспонденцію)
  83. Діловода (відповідального за вхідну кореспонденцію)
  84. Діловода (відповідального за реєстрацію документів)
  85. Документознавця
  86. Друкарки
  87. Економіста
  88. Економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності
  89. Економіста з договірної і претензійної роботи
  90. Економіста з матеріально-техничного постачаннЯ
  91. Економіста з планування
  92. Економіста з праці
  93. Економіста зі збуту
  94. Економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центра
  95. Екскурсовода
  96. Експедитора
  97. Експедитора з перевезення вантажів
  98. Електромеханіка
  99. Електромеханіка зв'язку
 100. Завідувача (Начальника) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИМ СЕКТОРОМ (ЛАБОРАТОРІЄЮ), ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО відділу (ВІДДІЛЕННЯ, ЛАБОРАТОРІЇ) ІНСТИТУТУ
 101. Завідувача АПТЕКИ
 102. Завідувача АРХІВУ
 103. Завідувача АСПІРАНТУРИ
 104. Завідувача БЮРО з РОЗШУКУ ВАНТАЖІВ
 105. Завідувача БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 106. Завідувача ВАНТАЖНИМ ДВОРОМ
 107. Завідувача ВЕТЕРИНАРНОЇ АПТЕКИ
 108. Завідувача ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ (ЛІКАРНІ)
 109. Завідувача ВИРОБНИЦТВА (ШЕФ-ПОВАРА)
 110. Завідувача ГОСПОДАРСТВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 111. Завідувача ДРУКАРСЬКОГО БЮРО
 112. Завідувача ЇДАЛЬНІ
 113. Завідувача КАНЦЕЛЯРІЇ
 114. Завідувача КАФЕДРИ
 115. Завідувача КОПІЮВАЛЬНО-МНОЖИЛЬНИМ БЮРО
 116. Завідувача ОЧИСНИХ СПОРУД
 117. Завідувача ПІДПРИЄМСТВА (ОБ`ЄКТА) РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛИ (МАГАЗИНУ, ПАВИЛЬОНУ)
 118. Завідувача РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО відділу
 119. Завідувача РИНКУ
 120. Завідувача СЕКЦІЇ (відділу, ОБ'ЄКТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ)
 121. Завідувача СКЛАДУ
 122. Завідувача СКЛАДУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ відділу ЗБУТУ
 123. Завідувача СКЛАДУ НАФТОПРОДУКТІВ
 124. Завідувача СКЛАДУ НЕЗАТРЕБУВАНИХ ВАНТАЖІВ
 125. Завідувача СКЛАДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 126. Завідувача ТЕХНІЧНОГО АРХІВУ
 127. Завідувача ФІЛІАЛУ відділу БАНКУ
 128. Завідувача ФОТОЛАБОРАТОРІЇ
 129. Завідувача ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
 130. Завідувача ЭКСПЕДИЦІЇ
 131. Заступника ДЕКАНА з НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
 132. Заступника Директора з КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 133. Заступника Директора з КОМЕРЦІЙНИХ ПИТАНЬ
 134. Заступника Директора з УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 135. Заступника КЕРІВНИКА (Директора, Начальника, Завідувача) ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
 136. Заступника КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ з АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАСЬКОЇ РОБОТИ
 137. Заступника Начальника відділу МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ з ПЛАНУВАННЯ
 138. Заступника Начальника відділу МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗСТАЧАННЯ з ВИРОБНИЧИХ ПИТАНЬ
 139. ЗООТехніка ВІДДІЛЕННЯ (КОМПЛЕКСА, СІЛЬСЬКОГОСЗДАРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ)
 140. ЗУБНОГО ЛІКАРЯ
 141. ЗУБНОГО ТЕХНИКА
 142. ИНКАСАТОРА
 143. Інженера
 144. Інженера-ПРОГРАМІСТА (ПРОГРАМІСТА)
 145. Інженера з АВТОМАТИЗАЦІЇ і МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
 146. Інженера з АВТОМАТИЗИРОВАНИХ СИСТЕМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРА
 147. Інженера з АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 148. Інженера з ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
 149. Інженера з ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ і СПОРУД
 150. Інженера з КОМПЛЕКТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
 151. Інженера з МЕТРОЛОГІЇ
 152. Інженера з НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ
 153. Інженера з НАЛАДКИ ТА ВИПРОБУВАНЬ
 154. Інженера з НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
 155. Інженера з ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
 156. Інженера з ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 157. Інженера з ОХОРОНИ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА (ЭКОЛОГА)
 158. Інженера з ОХОРОНИ ПРАЦі і ТЕХНІЦі БЕЗПЕКИ
 159. Інженера з ПАТЕНТНОЇ РОБОТИ
 160. Інженера з ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 161. Інженера з РЕМОНТУ
 162. Інженера з ЯКОСТІ
 163. Інженера Зі СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 164. Інженера-ЕЛЕКТРОНЩИКА (ЭЛЕКТРОНЩИКА)
 165. Інженера-ЕНЕРГЕТИКА
 166. Інженера-КОНСТРУКТОРА (КОНСТРУКТОРА)
 167. Інженера-ЛАБОРАНТА
 168. Інженера-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
 169. Інженера-ТЕХНОЛОГА (ТЕХНОЛОГА)
 170. ІНСПЕКТОРА з КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ
 171. ІНСПЕКТОРА ПО КАДРАХ
 172. ІНСТРУКТОРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ
 173. ІНСТРУКТОРА з ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ
 174. ІНСТРУКТОРА Із СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ
 175. ІНСТРУКТОРА СЛУЖБИ з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ
 176. ІНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА з ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ
 177. ІНТЕРВ'ЮЄРА
 178. КАЛЬКУЛЯТОРА
 179. КАСИРА
 180. КЕРІВНИКА (Директора, Начальника, Завідувача) ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
 181. КЕРІВНИКА ГРУПИ з ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ і СПОРУД
 182. КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРО ЗДІЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ, СЕКЦІЇ, ЛАБОРАТОРІЇ, КАБІНЕТУ і Т..І.)
 183. КЕРІВНИКА ТУРИСТСЬКОЇ ГРУПИ
 184. КЕРІВНИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 185. КЛАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ
 186. КОДИФІКАТОРА
 187. КОМЕРЦІЙНОГО Директора
 188. КОМІВОЯЖЕРА
 189. КОНСУЛЬТАНТА з ПОДАТКІВ і ЗБОРІВ
 190. КОНТРОЛЕРА ВУЗЛА ЗВ'ЯЗКУ
 191. КОПІРАЙТЕРА
 192. КОПІРУВАЛЬНИКА
 193. КОРЕКТОРА
 194. КОРЕСПОНДЕНТА
 195. КОРПОРАТИВНОГО ЮРИСТА
 196. КРЕАТИВНОГО Директора
 197. КРЕСЛЯРА
 198. ЛАБОРАНТА
 199. ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА
 200. ЛІКАРЯ-спеціаліста
 201. МАЙСТРА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
 202. МАЙСТРА ДІЛЬНИЦІ
 203. МАЙСТРА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХА
 204. МАСАЖИСТА
 205. МЕДИЧНОГО ПСИХОЛОГА
 206. МЕДИЧНОГО РЕГІСТРАТОРА
 207. МЕДИЧНОГО ТЕХНОЛОГА
 208. МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
 209. МЕДІА-БАЙЄРА
 210. МЕДІА-ПЛАНЕРА
 211. Менеджера
 212. Менеджера ГОТЕЛЮ
 213. Менеджера з ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ
 214. Менеджера з ЛОГІСТИКИ (ЛОГІСТИКА)
 215. Менеджера з ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 216. Менеджера з ПЕРСОНАЛУ
 217. Менеджера з ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 218. Менеджера з ПРОДАЖУ
 219. Менеджера з ПРОДАЖУ ТУРПРОДУКТІВ
 220. Менеджера з РЕКЛАМИ
 221. Менеджера з РОБОТИ з КЛІЄНТАМИ
 222. Менеджера з СТРАТЕГІЧНОГ ПЛАНУВАННЯ
 223. Менеджера з ТОРГОВЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
 224. Менеджера з ТУРПРОДУКТІВ
 225. Менеджера з ФОРМУВАННЯ ТУРПРОДУКТУ
 226. Менеджера Зі ЗБУТУ
 227. Менеджера СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
 228. Менеджера СЛУЖБИ ПРИЙМАННЯ і ОБЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ
 229. МЕРЧАНДАЙЗЕРА
 230. МЕТОДИСТА НАВЧАЛЬНОГО відділу
 231. МЕТОДИСТА, ІНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА
 232. МЕХАНІКА
 233. МЕХАНІКА АВТОКОЛОНИ
 234. МОЛОДШОГО ВИХОВАТЕЛЯ
 235. МОЛОДШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
 236. МОЛОДШОГО РЕДАКТОРА
 237. МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА
 238. НАРЯДЧИКА
 239. НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
 240. НАУКОВОГО СПІВРБІТНИКА
 241. Начальника (Завідувача) МАЙСТЕРНІ
 242. Начальника АВТОКОЛОНИ
 243. Начальника БЮРО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ відділу ЗБУТУ
 244. Начальника БЮРО ПЛАНУВАННЯ і ОБЛІКУ відділу ЗБУТУ
 245. Начальника БЮРО СОЦИОЛОІЇ ПРАЦІ
 246. Начальника БЮРО ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 247. Начальника ВИРОБНИЧОГО відділу
 248. Начальника ВИРОБНИЧОГО відділу ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРА
 249. Начальника ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
 250. Начальника відділу АВТОМАТИЗАЦІЇ і МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
 251. Начальника відділу АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 252. Начальника відділу БАНКУ (В СКЛАДі УПРАВЛІННЯ)
 253. Начальника відділу ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
 254. Начальника відділу ЗБУТУ
 255. Начальника відділу Зі ЗВ'ЯЗКІВ з ГРОМАДСКІСТЮ
 256. Начальника відділу ІНФОРМАЦІЇ
 257. Начальника відділу КАДРІВ
 258. Начальника відділу КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 259. Начальника відділу КОМПЛЕКТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
 260. Начальника відділу КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
 261. Начальника відділу МАРКЕТИНГУ
 262. Начальника відділу МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
 263. Начальника відділу ОРГАНИЗАЦІЇ ПРАЦі і ОПЛАТИ ПРАЦІ
 264. Начальника відділу ОХОРОНИ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
 265. Начальника відділу ОХОРОНИ ПРАЦІ
 266. Начальника відділу ПАТЕНТНОЇ РОБОТИ
 267. Начальника відділу ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 268. Начальника відділу ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 269. Начальника відділу СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 270. Начальника відділу СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 271. Начальника відділу ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗРОБОК і ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРА
 272. Начальника ВУЗЛА ЗВ'ЯЗКУ
 273. Начальника ГАРАЖА
 274. Начальника ГОСПОДАРСЬКОГО відділу ОРГАНІЗАЦІЇ
 275. Начальника ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО відділу
 276. Начальника НАВЧАЛЬНОГО відділу
 277. Начальника ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРА
 278. Начальника ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО відділу
 279. Начальника ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 280. Начальника РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
 281. Начальника СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
 282. Начальника СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ
 283. Начальника ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕГРАФНОЇ СТАНЦІЇ
 284. Начальника ТЕХНІЧНОГО відділу
 285. Начальника ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО АГЕНТСТВА
 286. Начальника ТРАНСПОРТНОЇ СЛУЖБИ
 287. Начальника ФІНАНСОВОГО відділу
 288. Начальника ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
 289. Начальника ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ і ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
 290. Начальника ЦЕХУ (ДІЛЬНИЦІ)
 291. Начальника ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
 292. Начальника ЮРИДИЧНОГО відділу
 293. ОБЛІКОВЦЯ
 294. ОГЛЯДАЧА
 295. ОПЕРАТОРА ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ і ВАНТАЖНО_РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
 296. ОПЕРАТОРА ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
 297. ОПЕРАТОРА з ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ
 298. ОРГАНІЗАТОРА ЕКСКУРСІЙ
 299. ОРГАНІЗАТОРА ПОДОРОЖЕЙ
 300. ОФІС-менеджера
 301. ОХОРОНЦЯ
 302. ОЦІНЮВАЛЬНИКА
 303. ОЦІНЮВАЛЬНИКА (ЕКСПЕРТА з ОЦІНКИ МАЙНА)
 304. ОЦІНЮВАЛЬНИКА ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 305. ПЕДАГОГА ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ
 306. ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА
 307. ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
 308. ПЕРЕКЛАДАЧА
 309. ПОМІЧНИКА (АСИСТЕНТА) Менеджера з ПРОДАЖІВ
 310. ПОМІЧНИКА ЮРИСТА
 311. ПОРТЬЄ
 312. ПРОВІДНОГО Спеціаліста БАНКА
 313. ПРОВІДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
 314. ПРОВІЗОРА
 315. ПРОВІЗОРА-ІНТЕРНА
 316. ПРОМОУШН-менеджера
 317. ПРОРЕКТОРА з НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
 318. ПСИХОЛОГА
 319. РАХІВНИКА
 320. РЕГІОНАЛЬНОГО Менеджера
 321. РЕДАКТОРА
 322. РЕДАКТОРА з ВИПУСКУ (ВЫПУСКАЮЧОГО)
 323. РЕКРУТЕРА
 324. РЕКТОРА
 325. РЕСЕПШІОНІСТА
 326. СЕКРЕТАРЯ КЕРІВНИКА
 327. СЕКРЕТАРЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ (ДИСПЕТЧЕРА)
 328. СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ
 329. СЕКРЕТАРЯ-СТЕНОГРАФІСТКИ
 330. СИСТЕМНОГО ПРОГРАМІСТА
 331. СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
 332. СОЦІОЛОГА
 333. Спеціаліста (Інженера) з ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ
 334. Спеціаліста БАНКУ
 335. Спеціаліста з АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (ЕКСПЕРТА-АВТОТехніка)
 336. Спеціаліста з АКТОВО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
 337. Спеціаліста з БЕЗПЕКИ
 338. Спеціаліста з ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
 339. Спеціаліста з ІНВЕСТИЦІЙ
 340. Спеціаліста з КАДРІВ
 341. Спеціаліста з КОНТРОЛЮ ЗА ЭКСПЛУАТАЦІЄЮ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ)
 342. Спеціаліста з ЛІЦЕНЗУВАННЯ
 343. Спеціаліста з МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 344. Спеціаліста з МАРКЕТИНГУ
 345. Спеціаліста з ПЛАНУВАННЯ
 346. Спеціаліста з ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
 347. Спеціаліста з ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 348. Спеціаліста з ПРИЙМАННЯ і ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ
 349. Спеціаліста з РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 350. Спеціаліста з СЕРТИФІКАЦІЇ
 351. Спеціаліста з ФИНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
 352. СТАРШОГО ВИХОВАТЕЛЯ
 353. СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
 354. СТАРШОГО Спеціаліста БАНКУ
 355. СТАТИСТИКА
 356. СТЕНОГРАФІСТКИ
 357. СУПЕРВАЙЗЕРА
 358. ТАБЕЛЬНИКА
 359. ТАКСУВАЛЬНИКА
 360. ТАКСУВАЛЬНИКА ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
 361. Техніка
 362. Техніка-програміста
 363. Техніка з захисту інформації
 364. Техніка з інвентаризації будівель і споруд
 365. Техніка з метрології
 366. Техніка з наладки і випробувань
 367. Техніка з праці
 368. Техніка з СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 369. Техніка ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРА
 370. Техніка-КОНСТРУКТОРА
 371. Техніка-ЛАБОРАНТА
 372. Техніка-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
 373. Техніка-технолога
 374. Технічного редактора
 375. Товарознавця
 376. Торговельного представника
 377. Транспортного експедитора
 378. Тренера-викладача освітнього закладу
 379. Тренинг-менеджера
 380. Управляючого відділенням (фермою, сільськогосподарською ділянкою)
 381. Управляючого відділенням банку
 382. Управляючого учбовим господарством
 383. Фармацевта
 384. Фасувальниці
 385. Фельдшера
 386. Фізіолога
 387. Фінансового директора
 388. Фінансового консультанта
 389. Фінансового менеджера
 390. Фотокореспондента
 391. Хед-хантера
 392. Художника-фотографа
 393. Художника-конструктора (дизайнера)
 394. Художнього редактора
 395. Чергового (по видачі довідок, по поверху готелю)
 396. Чергового бюро перепусток
 397. Юрисконсульта

Та інші.

Перейти назад до сторінки кафедри охорони праці.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача