ІПДО НУХТ

Кафедра охорони праці

Шишков Валерій Зіновійович Шишков Валерій Зіновійович - Завідувач кафедри. Доцент, кандидат технічних наук, академік міжнародної Академії безпеки життєдіяльності.

Тел.: (044) 400-71-72

електронна адреса кафедри

Навчання | Положення | Посадові інструкції | Інструкції з охорони праці | Інші послуги

 

Проведення навчання з питань охорони праці проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АА №235177 від 18.11.2002 та Дозволу Держнаглядохоронпраці України (№ 13.02.30-80.42.0), який має необмежений термін дії.

Кафедра має в своєму складі навчальну лабораторію з охорони праці, яка оснащена сучасними комп'ютерами з галузевим професійно-орієнтованим навчальним програмним забезпеченням з охорони праці. Кафедра проводить навчання посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій всіх галузей харчової та переробної промисловості всіх форм власності та підпорядкування, відповідно до вимог «Типового Положення про навчання з питань охорони праці» (п.2.2.4) та «Переліку категорій посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться у навчальних закладах» (додаток 4 до цього «Положення...»).

Крім того, кафедра проводить навчання з питань охорони праці інших категорій працівників підприємств, установ і організацій, як в стінах інституту, так і безпосередньо на підприємстві. Перевірка знань вище означених категорій слухачів та видача відповідних посвідчень проводиться згідно п. 1.8, 1.10, 2.2.4, 2.1.6, 2.1.7 «Типового положення про навчання з питань охорони праці». Напрямки та умови проведення навчання та перевірки знань наведено на сторінці «Навчання».

Крім проведення занять в стінах Інституту, кафедра приділяє значної уваги проведенню навчально-консультаційної роботи на підприємствах харчової й переробної галузей. Особливостями проведення такої роботи є те, що для підвищення ефективності та з метою врахування особливостей підприємства проводиться попередній аудит стану охорони праці на підприємстві.
Кафедра опрацьовує і повністю адаптує до потреб конкретних підприємств нормативно-правові документи з охорони праці, зокрема, положення щодо управління охороною праці та інші, пакети документів газової, електротехнічної, теплотехнічної служб, пакети посадових інструкцій з урахуванням вимог охорони праці, пакети Інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт тощо. Викладачі кафедри включені до складу комісії по перевірці знань з питань охорони праці Державного департаменту продовольства МінАП України та всіх галузевих формувань.

На кафедрі працюють:
Шишков В.З.                            Нирко Я.В.              Шишков А.В.
доцент Шишков В.З.                                           ст. викл. Нирко Я.В.,                              ст. викл. Шишков А.В.
завідувач кафедри, к.т.н., доцент                    автор науково-методичних праць                         
                                                                  

Історія розвитку кафедри

Дивитись Історію кафедри охорони праці.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача